Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | September 2017
Bekijk in browser

 “Nieuwe wegen durven inslaan”


In deze alweer 18e editie van onze Nieuwsbrief deelt Marcel Janssen, HR-manager bij SGL zijn ervaringen als deelnemer aan de leergang expert werkplekleren met ons. Hij vindt het “best spannend” om te ervaren hoe werkplekleren in zijn eigen SGL een stap verder gebracht wordt. In een dubbelinterview laten we zorgbestuurders Ward Vijgen en Leon Poels aan het woord over de beoogde samenwerking met de coöperatie Verbindend leiden. Samen nieuwe wegen durven inslaan, kennis delen, reflecteren op de ervaringen en deze creatief omzetten in een duurzame samenwerking: dat worden de uitdagingen voor de komende maanden. Maar eerst: de volgende netwerkbijeenkomst op 27 september a.s.
 
Netwerkbijeenkomst 27 september 2017: Samen versnellen met werkplekleren
 

Aanmelden kan nog!

Wanneer woensdag 27 september 2017
Hoe laat? Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar? Beatrixzaal Rubicon Jeugdzorg, Bergerweg 23 te Horn
 
Het belooft wederom een boeiende bijeenkomst te worden met vier prachtige praktijkverhalen over hoe leren op de werkplek een versnelling kreeg; het programma vindt u hieronder. Iedereen is van harte welkom, neem vooral een introducé mee. Wel graag even aanmelden via Irma Ngoranoeboen (info@ind-os.nl) zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
 

Programma netwerkbijeenkomst 27 september 2017

 • Verwelkoming door gastheer Leon Lemeer
 • Ervaringen en inzichten met werkplekleren bij Meandergroep
  (Tessa van Loo, L&D-verantwoordelijke Meandergroep Zuid-Limburg)
 • De achtbaanschool van Vekoma Rides
  (Yvonne Paulussen, director of change Vekoma)
 • De SIM Leer Werk Fabriek, nieuwe kansen voor jongeren
  (Sonja Demandt, directeur Parkmanagement LWV en Lou Fredrix, partner /meewerkend directeur TRIGOS Support bv)
 • De toegevoegde waarde van werkplekleren voor Rockwool
  (Rolf Holtjer, Regional Learning & Development Expert Rockwool)
 • Stand van zaken/toekomstvisie Evolva
  (Leon Poels, Raad van Bestuur SGL en projecteigenaar)
 • Plenaire terugblik en afsluiting
Samenwerking Evolva en coöperatie Verbindend Leiden

Dubbelinterview Leon Poels en Ward Vijgen

De stuurgroep Evolva Werkplekleren en het bestuur van de coöperatie Verbindend Leiden zijn sinds enkele maanden in gesprek over een slimme vorm van samenwerking. Zowel in de kern van hun beider visie als in hun operationele aanpak zit veel overlap. “Krachtenbundeling dient zich aan en is nodig,” aldus bestuurders Leon Poels (Evolva) en Ward Vijgen (Verbindend Leiden), “niet enkel om efficiency- of synergievoordelen, maar vooral als actieve inbreng en mede-eigenaarschap van iedereen voor de grote veranderingen om ons heen.”
 
Het gaat met name om het verzet tegen de oprukkende cultuur van wantrouwen, bureaucratie met ontzieling van het vak als gevolg


Anders, anders, anders…
"De vele, snelle en diepgaande veranderingen in de samenleving - op technologisch, economisch en maatschappelijk gebied zoals onder andere communicatietechnologie, big data, robotica, duurzaamheid, kennisdynamiek en vergrijzing - vragen om andere antwoorden en oplossingen dan pakweg tien jaar geleden,” aldus Ward Vijgen, “werkgevers én werknemers staan voor bijzonder grote en belangrijke uitdagingen. Bestuurders beseffen dat zowel werken als leren in de nabije toekomst fundamenteel anders zal zijn: andere vormen van arbeid, functieverdeling, werken, leiderschap en vakmanschap dienen zich aan. Ook samenwerking in de eigen organisatie, tussen organisaties en met de regio gaat anders verlopen. Onze werknemers worden in een andere rol gezet, ze gaan aan de slag met meer zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid. Bestuurders hebben de taak om hun organisatie hierop aan te passen en de werknemers hierbij te helpen.” 

Nieuw leiderschap
“Het leren op de werkplek met en van elkaar is een mooie manier om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten,” stelt Leon Poels. Sommigen medewerkers worden al meer geconfronteerd en opgeleid met vormen van zelfsturing en probleemoplossing, anderen moeten er nog mee aan de slag. Technologische veranderingen en de kennisdynamiek omtrent leren op de werkplek maakt dat meer en meer onderwijsinstellingen ook de kant opgaan van leren en opleiden in de echte beroepspraktijk. Leon: “Uit de pilots van Evolva hebben we onder andere geleerd om anders te kijken naar de leidinggevenden. Zo is vertrouwen een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren op de werkplek; in een veilig leerklimaat moet je in een open cultuur samen kunnen - en durven - reflecteren op gemaakte fouten. In zo’n cultuur worden medewerkers mede-eigenaar van alles wat ze doen, komt er weer passie voor wat ze geleerd hebben en nog bijleren.” En of dat nu gaat over industrie of zorg, in de basis gaat het hier, volgens Leon Poels en Ward Vijgen om exact hetzelfde: Nieuw Leiderschap is essentieel voor het welslagen van werkplekleren.

Met en door elkaar
Bij zowel de Coöperatie Verbindend Leiden als bij Evolva Werkplekleren zijn kennisdeling en het reflecteren op ervaringen belangrijke pijlers. Ward Vijgen gelooft dat dit delen van kennis en ervaringen niet moet via de hiërarchie, maar met en door elkaar. Scholen gaan hun kennis daarom ook meer en meer ontsluiten zodat teams en medewerkers echt mede-eigenaar kunnen worden van hun eigen leerprocessen. Met werkplekleren ga je vooral pragmatisch aan de slag, op maat en met tools van en voor het team. Het doel is mensen ruimte te geven en te laten leren c.q. te ervaren hoe het is om in hun eigen kracht te staan, bij hun passie uit te komen, persoonlijke leiding te nemen, om mede-eigenaar te worden van de transitie. 

Loslaten
Samen op pad gaan, betekent ook dat je elkaar nodig hebt om zelf verder te kunnen en dat je elkaar een inkijk in de eigen keuken gunt. Evolva en de Coöperatie Verbindend Leiden gaan samenwerken. De intentie is om actief te participeren in elkaars programma. Hoe? Ward: “Dat willen we samen onderzoeken en ontdekken. Deze manier van leren door te doen, past en beklijft veel beter. De werkomgeving voor onze medewerkers is veel dynamischer geworden en daagt uit om te leren. Zo zit het ook voor bestuurders. Ook wij leren de scheiding tussen theorie en praktijk los te laten. Al doende leren we zo om nieuwe vormen van samenwerking op te zetten.” Leon Poels knikt bevestigend: “Dát is werkplekleren.”
Website: www.verbindendleiden.nl
Marcel Janssen over zijn eerste ervaringen met de leergang Expert Werkplekleren

Marcel Janssen, manager HRM bij stichting SGL volgt bij Zuyd Hogeschool de nieuwe leergang Expert Werkplekleren. De mensen in deze nieuwe functie worden - aldus de folder - de facilitators van de lerende organisatie. De persoonlijke trigger voor Marcel om deze opleiding te volgen, was nieuwsgierigheid: ga ik er in slagen om het werkplekleren in mijn organisatie SGL een stap slag verder te brengen? Marcel deelt met ons zijn eerste - “best wel spannende” - ervaringen en indrukken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan in de opleiding, waarvan de studiebelasting best wel zwaar is? We steken nogal veel tijd in het vinden van de antwoorden op de vragen: “Waarom ga je aan de slag met werkplekleren?” en “Wat is de noodzaak voor jou en je organisatie om te kiezen voor werkplekleren?” We leren met elkaar te kijken en te bediscussiëren wat er aan de hand is in onze organisaties en in de samenleving.

Daarnaast hebben we veel aandacht geschonken aan het scheppen van een leerrijke werkomgeving. De inbreng van Joseph Kessels is daarbij heel erg inspirerend, beeldend en helder te begrijpen: hij leert ons vooral om anders te kijken. Tot voor kort bekeek ik een leertraject vanuit een technische, onderwijskundige en resultaatgerichte managementhoek.

In een pilot van SGL in Parkstad proberen we de training NAH (niet aangeboren hersenletsel), die alle medewerkers volgen, veel meer te ontwerpen vanuit de persoonlijke drive van onze medewerkers die hun werk goed willen doen voor deze cliënten. Samen zoeken we naar wat zij zien als goede zorg. En op die manier vragen we hen om zelf de hoofdrol te spelen in hun eigen leertraject. Daarvoor moeten wij uiteraard wel bereid zijn om beter aan te sluiten bij hun praktijk, hun leerbehoefte, hun intrinsieke motivatie en hun leermomenten. Ook als dat betekent dat we ‘hun leerbehoefte’ anders moeten organiseren. De basiskennis NAH zijn we meer en meer digitaal aan het aanbieden, terwijl we de verdieping, reflectie en probleembespreking in de praktijk laten begeleiden door een geschoolde mentor/coach.

Zowel de opleiding als de ervaringen uit onze pilot hebben me duidelijk gemaakt dat leren en innoveren twee kanten zijn van dezelfde medaille. Behalve de technisch onderwijskundige kant, die belangrijk blijft, kunnen we met werkplekleren veel beter aansluiten bij wat de medewerkers echt drijft en wat ze echt willen leren. Daarbij proberen we ook stap voor stap gebruik te maken van digitale leertechnologie.

In de beginjaren van Evolva zijn we wellicht ook teveel aan de slag geweest met zaken als de doelen, leermethode, LMS, de visie op werkplekleren en het leerlint. Een leertraject dat ontworpen wordt volgens de ontwerpprincipes van Joseph Kessels gaat pas echt vonken. Daarvan heb ik nu veel meer beeld en achtergrondinformatie gekregen. Zo heb ik onder andere geleerd dat je als Expert Werkplekleren de juiste balans moet zoeken tussen inhoud, didactiek en leertechnologie. Sinds ik me daarvan bewust ben, is de volgende uitdaging om steeds een beetje vaardiger te worden in het zoeken, vinden en vasthouden van die balans.
 

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?


Is deze nieuwsbrief ook interessant voor je collega of iemand die je kent? Stuur 'm dan door! Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via de website of via deze link  website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2017 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Havikstraat 18, 6135 ED Sittard  Voeg ons toe aan je adresboek
Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.