Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | November.
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Tweede bijeenkomst met de Evolva klankbordgroep

De vier leden van de Evolva klankbordgroep - kijk op http://www.evolvagroup.nl/over-ons/klankbordgroep - zijn gepokt en gemazeld in alles wat met werkplekleren te maken heeft, elk van hen heeft zo z’n eigen specialisatie. Van hun jarenlange ervaring, én van hun uitgebreide netwerk, maken we graag en dankbaar gebruik. Op 13 oktober jl. kwamen de ca. 25 geïnteresseerden niet alleen luisteren, ook werkte men in groepjes aan het kiezen en formuleren van een actuele leeruitdaging uit de eigen praktijk. En natuurlijk maakte men van de gelegenheid gebruik om nieuwe mensen te leren kennen én de bestaande banden aan te halen. Zie hier een korte samenvatting van de presentaties van Marcel van der Klink en Peter Sloep. 
 

Marcel van der klink

We denken misschien met werkplekleren iets heel nieuws op de kaart te zetten, maar denk eens aan de vele gildes die ons land telde tot het begin van de 19e eeuw! Leren op de werkplek, leren door te doen. Maar de laatste pakweg honderd jaar leerden we anders in bedrijven en organisaties. We gingen leren en onderwijs op eenzelfde manier bekijken en organiseren in schoolse omgevingen. Bedrijfsopleidingen deden bijvoorbeeld hun intrede. HR & Development stippelde de opleidingslijnen uit en bracht ze in de praktijk… in een klaslokaal. Anno nu laten we het idee van het klaslokaal weer achter ons en zien we een toename van andere vormen van leren. 
Lees verder

Peter Sloep

“We zijn lerende wezens, wij kunnen niet anders dan leren. Dat verklaart deels ons succes als mens.”

De specialist technologie maakt in zijn aftrap duidelijk dat het verhaal van goed werkplekleren niet bij de technologie begint: dat is immers een middel. Alle aandacht dient in het begin uit te gaan naar het ontwerp van werkplekleren. We moeten af van het trechtermodel, het archetypische model van onderwijs waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Werkplekleren vereist actief meedenken, reflecteren en doen! Het sociale aspect – binnen het team, de community en het netwerk – is heel belangrijk. Technologie is een van de ondersteunende instrumenten. 

 
Lees verder

Aanvullende tips van Robert-Jan Simons:

  1. Misschien moeten we nieuwe woorden introduceren. Ontwerpen klinkt als ‘wij bepalen dat voor jou’, terwijl je juist voor co-creatie gaat.
  2. Educatief leiderschap moet in alle nerven de organisatie zitten en heeft drie doelen: inspireren (van je zelf en van anderen), faciliteren (goede spullen en mensen die je helpen) en verleiden (mensen betrekken, doen en blijven doen).
  3. Zorg dat je zelf aan het stuur zit van je eigen leren en laat dat niet over aan anderen.

Vier tips van Joseph Kessels:

  1. Medewerkers zijn geen onderwerp van gesprek, maar deelnemers aan het gesprek
  2. De werkomgeving moet uitdagen om te leren
  3. Met moderne werken is een vorm van leren
  4. Introduceer social media ook in het werk. Zeker onze jonge collega’s zijn hier hele actief in en kunnen ons ook wegwijs maken
  5. Kies voor de positieve insteek, laten we het vooral leuk houden! Vraag naar de successen, laat vertellen waar mensen trots op zijn, ga uit van de krachten die al aanwezig zijn. Dat motiveert veel meer dan uitgaan van een probleem waar een oplossing voor wordt gezocht.

Aan de slag!

Benoem een actuele situatie uit de dagelijkse praktijk en formuleer daarvoor - zo concreet mogelijk - een leerplan. Twee voorbeelden.

Roel Custers, Huis van de Zorg, namens groep 1: “We willen een leersituatie creëren voor de zorgprofessional en de mantelzorger, zodat zij samen vormgeven hoe we het nieuwe zorgproces kunnen organiseren.”

Monique Cabbolet, Daelzicht, namens groep 2: “Het team uitdagen om zelf te formuleren hoe we het nieuwe werkplekleren samen gaan doen. Bijvoorbeeld: het team vragen: wat vind je het minst leuk in je werk en hoe zouden we dat veranderen?”
 
Afsluitende woorden: “Genoeg aanknopingspunten. Hou het vast en ontwikkel het verder.”
 

Project Evolva gaat door!

De bestuurders en projectleiders van de deelnemende organisaties hebben geëvalueerd en besloten dat Evolva werkplekleren 3.0 door moet gaan. Evolva staat op de kaart. Er is wel nog veel werk en een hoge ambitie. Zaak is nu om de samenwerking en het geleerde te borgen. Dit wordt apart uitgewerkt en hiervoor heeft de provincie Limburg subsidie toegekend. Er is open en kritisch gekeken naar de projectresultaten tot nu toe. We hebben erkend dat de dynamiek en de agenda in de verschillende organisaties zich niet laat vangen in een strakke projectplanning. Juist werkplekleren 3.0 is een verandering die van binnenuit gerealiseerd wordt. Er is veel betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden om ervaring op te gaan doen in de pilots.
In het projectteam wordt intussen stevig gewerkt aan de deelprojecten. Ook daar mogen we tevreden in zijn. In een van de volgende nieuwsbrieven zal zeker in gegaan worden op de nieuwe leergang voor expert werkplekleren en de wetenschappelijke studie c.q. onderzoek.   

Groot compliment! Zorgpact ziet Evolva als koploper

Het Zorgpact lanceerde onlangs vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, maakte de eerste zeven koplopers bekend. Limburg is daarin goed vertegenwoordigd met maar liefst drie goede voorbeelden: Zorgtechniek Limburg, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Evolva werkplekleren 3.0. Alle drie initiatieven waarin het opleiden van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal staat. De koplopers hopen anderen te inspireren tot nieuwe of hechtere samenwerking en nodigen hen uit zich ook aan te sluiten bij de Kopgroep. (lees hier verder voor het persbericht van Zorgpact). Een trotse Jan Valkenborgh: “Dit is enkel mogelijk geweest doordat we met z’n allen de handen in elkaar geslagen hebben en we een aantrekkelijke stip op de horizon hadden”

Doe mee met de Hackaton Werkplekleren 3.0

Op vrijdag 11 december en zaterdag 12 december a.s. gaan we samen ‘het nieuwe leren’ en ‘het nieuwe waarderen’ met elkaar verbinden en in co-creatie tot stand brengen? Weten wat een hackaton is? Nieuwsgierig geworden? Meteen aanmelden? 
Lees verder

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?

Elke zes weken sturen we deze Nieuwsbrief Evolva Werkplekleren 3.0 naar iedereen die zich via de website heeft aangemeld of op de een of andere manier ervaring aan het opdoen is met werkplekleren. Als je deze nieuwsbrief ontvangt, hoef je je dus niet meer aan te melden. Maar misschien ken je wel iemand die ook alles wil weten over Evolva. Stuur de nieuwsbrief dan eens vrijblijvend door. Hoe groter het netwerk hoe beter. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2015 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Heerbaan 17, 6097 AV, Heel     Voeg ons toe aan je adresboek

Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.