Copy

'VAREN DOE JE SAMEN!'

NIEUWSBRIEF 8 - NOVEMBER 2015

View this email in your browser

Wijziging BPR gepubliceerd in Staatsblad

Om de richtlijnen van het Rijnvaartpolitiereglement en het Binnenvaartpolitiereglement beter op elkaar af te laten stemmen is er op dinsdag 14 oktober jl. een wijzigingsbesluit van het Binnenvaartpolitiereglement tot stand gekomen en op 4 november gepubliceerd in het Staatsblad

Hierin staat onder andere de verplichting beschreven mbt het dragen van een reddingsvest en AIS apparaat.
Belangrijkste wijzigingen zijn:
- Het is verplicht om in bepaalde situaties een reddingsvest te dragen aan boord van binnenvaartschepen.
- Net als het BPR mag nu ook het Handboek voor Marifonie in de binnenvaart in digitale vorm aan boord zijn. Mits op ieder moment te raadplegen.
- Schepen, niet zijnde kleine schepen, die varen op zogenaamde CEMT I klasse vaarwegen of hoger moeten een AIS Transponder aan boord hebben en gebruiken.
- Kleine schepen die AIS gebruiken mogen alleen een daarvoor goedgekeurd systeem gebruiken.
- Het gebruik van spudpalen wordt nu geregeld.
- Nadere bepalingen over de stabiliteit van binnenvaartschepen. 
- Diverse aanpassingen en correcties in de teksten van de vaarregels en bijlagen.
Bekijk hier de volledige publicatie...
 


Marifoon: belangrijk communicatiemiddel op het water

Vanaf 1 februari 2016 wil het kabinet wil een heffing invoeren voor de verplichte registratie voor zendapparatuur, ook maritieme zenders vallen hieronder, zoals de marifoon...

Waterrecreatie Nederland heeft, in samenwerking met een aantal 'Varen doe je Samen!' partners, bezwaar gemaakt tegen het verplichten van de vergoeding voor registratie van zendapparatuur. Maritieme apparatuur is onmisbaar voor de veiligheid op de Nederlandse Vaarwegen. 
Lees hier meer...
Bekijk de brochure Communicatie op het water


Oude papieren (klein) vaarbewijs per 1 januari niet meer geldig


Vanaf 1 januari zal het papieren vaarbewijs niet langer geldig zijn als vaarbevoegdheidsbewijs 

Iedereen die nog niet heeft omgeruild heeft nog tot het einde van het jaar de tijd om zijn of haar papieren vaarbewijs gratis om te ruilen. Vanaf 1 januari is het papieren vaarbewijs dan niet meer geldig en riskeert de houder een boete als nog met het oude exemplaar gevaren wordt.
Lees hier meer...
 

Veilig varen in het naseizoen?


Houdt rekening met de afnemende temperatuur

Ook in het najaar is het van belang het gevaar van onderkoeling niet te onderschatten. Het is eerder een kwestie van minuten dan uren voordat je onderkoeld raakt.
Bekijk hier onze brochure 'Onderkoeling'...
 

Is uw schip winterklaar?


Bij het winterklaar maken de van de boot is de motor een belangrijk onderdeel

Doet u het niet, of niet goed dan is de kans op vorstschade groot. Denk vooral aan uw afsluiters (elk jaar weer enkele schepen op de bodem door kapotgevroren afluiters) en koelsysteem van de motor (bij een open koelsysteem).
Lees hier meer en bekijk een leerzaam filmpje...
 

Bereid je reis goed voor


Ga in het belang van veiligheid goed voorbereid het water op, check de vaarweginformatie

Op de website vaarweginformatie vindt je de actuele informatie over de bereikbaarheid van de vaarweg.
 

'Varen doe je Samen!'

CONTACTGEGEVENS

U kunt ons bereiken op onderstaand adres:

Werfkade 2
1033 RA Amsterdam
Postbus 3111
1030 AC Amsterdam
020 - 7051485
info@varendoejesamen.nl
www.varendoejesamen.nl

www.facebook.com/varendoejesamen
www.twitter.com/varendoejesamen
www.youtube.com/varendoejesamen


 

Copyright © 2015 Waterrecreatie Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp