Copy

'VAREN DOE JE SAMEN!'

NIEUWSBRIEF 1 - JAN / FEB 2016

View this email in your browser

Aandacht voor veiligheid op het water op Boot Holland
 

Vaar zoveel mogelijk stuurboordwal, passeer bruggen vlot en let op snelheid en golfslag.

Dat zijn de aandachtspunten waar 'Varen doe je Samen!' dit jaar de focus op legt. Door het geven van voorlichting willen wij de verkeersveiligheid tussen recreatie- en beroepsvaart verbeteren. 'Varen doe je Samen!' staat in samenwerking met Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en Provincie Groningen vanaf vrijdag 12 februari op watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden met standnummer 5064.  
Lees hier meer.
 


Lorentzsluizen Afsluitdijk van 21 maart tot 1 mei zes weken dicht voor onderhoud'


Het gaat om groot onderhoud waarbij Rijkswaterstaat meerdere zaken tegelijk aan pakt. 
 
De renovatiewerkzaamheden aan en rond het Lorentz sluizencomplex in Kornwerderzand is noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van de spuisluizen en schutsluizen met de bijbehorende bruggen in de snelweg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.
Lees hier meer.


Schippers bij sluizen Zeeland geattendeerd op regels

Kreekrak-, Hansweert- en Volkeraksluizen
 
Sinds maandag 18 januari komen schippers bij drie sluizen in Zeeland digitale borden tegen waarop zij worden geattendeerd op het naleven van een tweetal regels: ‘rood licht betekent invaart en uitvaart verboden’ en ‘trossen vast, schroeven uit.’
Lees hier meer.


Veiligheid op afstand bediende bruggen moet beter
 

Onderzoekers twijfelen aan de veiligheid van de systemen waarbij tientallen kunstwerken centraal worden bediend

Na onderzoek van een dodelijk ongeval op de Den Uylbrug in Zaandam stelt De Onderzoeksraad nadrukkelijk dat de brugbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid en dat die verantwoordelijkheid niet mag worden afgeschoven op de bedienaar. Zaanstad moet de systemen onder meer beter beoordelen op de zogeheten mens-machine interactie en zijn bedienaars beter trainen op alle mogelijke scenario's die zich kunnen voordoen.
Lees hier meer.


Enquête overlast waterplanten

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. Dit kan de veiligheid op het water in gevaar brengen.
 
Waterplanten leveren enerzijds een positieve bijdrage aan schoon en gezond water, maar zijn anderzijds enorm hinderlijk voor de recreatievaart, andere vormen van waterrecreatie maar ook de hulpverlening op het water. In de zomer vormen ze groene velden waardoor varen, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie vrijwel onmogelijk wordt. Vaargebieden worden moeilijk bevaarbaar en de veiligheid van waterrecreanten komt in het geding. Er is een campagne gestart in samenwerking met het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging om gezamenlijk dit probleem aan te pakken en de overlast van waterplanten in kaart te brengen.
Klik hier voor meer informatie en de enquête.


'Varen doe je Samen!'

CONTACTGEGEVENS

U kunt ons bereiken op onderstaand adres:

Werfkade 2
1033 RA Amsterdam
Postbus 3111
1030 AC Amsterdam
020 - 7051485
info@varendoejesamen.nl
www.varendoejesamen.nl


www.facebook.com/varendoejesamen
www.twitter.com/varendoejesamen
www.youtube.com/varendoejesamenAGENDA BEURZEN

Boot Holland
Vrijdag 12 februari
t/m woensdag 17 februari
Leeuwarden

HISWA Boat Show
Woensdag 16 maart
t/m zondag 20 maart
RAI Amsterdam

Maritime Industry 2016
Dinsdag 24 mei 2016
t/m donderdag 26 mei
Evenementenhal Gorinchem

HISWA te Water
Dinsdag 30 augustus 2016
t/m zondag 4 september
NDSM Werf Amsterdam


 
 

 

Copyright © 2016 Waterrecreatie Nederland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp