Copy

Nieuwsbrief

1 februari 2016


Bekijk in uw browser

Dinsdag 8 maart 2016
Algemene Afdelingsvergadering
Zet hem in de agenda!

Op weg in 2016!

Beste democraat en geïnteresseerde,
 
Het is inmiddels alweer een tijdje 2016 en wij hebben veel goede voornemens! Op politiek vlak strijden we al langere tijd voor het instellen van een rekenkamerfunctie, dus één van de voornemens is om dit voor elkaar te krijgen. Een ander goed voornemen is de periodieke distributie van een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze bezigheden en activiteiten. Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2016.

Uitnodiging Algemene Afdelingsvergadering D66 Kaag en Braassem

Bij dezen nodigen we u graag uit voor onze openbare ledenvergadering, op dinsdag 8 maart om 20:00 in 't Veen. Zoals gebruikelijk nodigen we voor onze vergadering een gastspreker uit. Deze is op dit moment nog niet bevestigd, maar het thema zal betrekking hebben op hoe we als gemeente om kunnen gaan met de vluchtelingstroom en meer specifiek over de huisvesting van statushouders. Zodra de volledige agenda en gastspreker bekend zijn, melden we dat hier.

Algemene Afdelingsvergadering D66 Kaag en Braassem
Dinsdag 8 maart 2016, om 20:00 (inloop vanaf 19:30)
't Veen eten en drinken (achterzaal)
Langeweg 16, Roelofarendsveen
www.t-veen.nl

Start duurzaamheidsplatform

Duurzaamheid is één van de speerpunten van D66, en door onze inspanningen gaat de gemeente Kaag en Braassem hier serieus mee aan de slag! Er was ook raadsbrede steun voor de door SvKB en D66 ingediende motie voor het oprichten van een duurzaamheidsplatform. Dit is een soort denktank voor duurzame ontwikkelingen. Uiteindelijk gaat de gemeente mede op basis van de ideeën die uit het duurzaamheidsplatform voortkomen een (naar wij hopen) ambitieuze duurzaamheidsagenda opstellen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 februari; klik hier voor meer informatie.

Raadgevend referendum associatieverdrag EU en Oekraïne

Op 6 april 2016 wordt een raadgevend referendum gehouden over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De overheid lijkt aan dit referendum niet heel veel waarde te hechten en stelde een beperkt budget beschikbaar om dit referendum te organiseren. Zoals u van ons gewend bent hebben wij democratie hoog in het vaandel staan, en hebben middels schriftelijke vragen het college van B&W verzocht om niet te bezuinigen op het aantal stemlokalen en het referendum net zo degelijk te organiseren als de reguliere verkiezingen. Helaas hebben wij het college en de andere partijen in het raadsdebat niet kunnen overtuigen van het belang van een goede campagne en goed georganiseerde stembusgang. Uiteraard zal D66 wél uitgebreid campagne gaan voeren voor het referendum; we hopen op uw steun te kunnen rekenen!

Begroting 2016 is stap in goede richting

Elk jaar staat begin november de begrotingsbehandeling op het programma van de raad. De begroting geeft een overzicht van alle doelen die de raad aan de gemeente stelt met daarbij de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken en wat het mag kosten. Vorig jaar hebben wij om gegronde redenen tegen de begroting gestemd. Het afgelopen jaar hebben wij elke gelegenheid aangegrepen om duidelijk te maken waarom transparantie, leesbaarheid en meetbaarheid van documenten, duurzaamheid en burgerparticipatie voor ons belangrijk zijn. Wij zijn dan ook blij dat een deel van onze positieve kritiek is verwerkt in de huidige begroting, en daarom heeft D66 dit jaar ingestemd met de begroting voor 2016. Lees meer.

Inzameling taxussnoeisel groot succes

Tijdens de raadsvergadering van 28 april 2015 deed D66 het voorstel om mee te doen met de landelijke actie van stichting ‘Vergroot de Hoop’. Deze actie is bedoeld om taxussnoeisel in te zamelen ten behoeve van medicijnen voor kankerbestrijding. Het voorstel kon rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad - en ook van onze inwoners, want in totaal is er bijna 8 m3 snoeisel opgehaald! Een cheque ter waarde van bijna €400 werd tijdens gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 6 januari overhandigd aan Stichting Droomdag.

Veel kerstwensen verzameld op geslaagde kerstmarkt

Zondag 20 december was er een kerstmarkt op het Noordplein in Roelofarendsveen, en D66 Kaag en Braassem was aanwezig met koffie, koekjes en een kerstwensboom. Gedurende de middag kon iedereen daar zijn of haar kerstwens in hangen en het gesprek aangaan met de aanwezige enthousiaste D66’ers. Lees meer.

Agenda

8 februari: openbare fractievergadering
9 februari: informatiemarkt bouw extra sociale huurwoningen
15 februari: raadsavond
16 februari: informatiebijeenkomst duurzaamheidsplatform
29 februari: informatiebijeenkomst recreatie
8 maart: Algemene Afdelingsvergadering D66 Kaag en Braassem
6 april: referendum associatieovereenkomst EU en Oekraïne 

De overige agendapunten van D66 Kaag en Braassem vindt u hier.

Volg D66 Kaag en Braassem op:


       
Deze Nieuwsbrief wordt u gezonden door D66 Kaag en Braassem.
U kunt deze Nieuwsbrief ook krijgen door u
hier aan te melden.
Verzend onze Nieuwsbrief naar een vriend met deze link.Uitschrijven    Uw voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp
D66 Kaag en Braassem                   www.D66KaagEnBraassem.nl                    info@D66KaagEnBraassem.nl