Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - herfst 2020
Fietsnieuws uit Utrecht:

Je mag je fiets weer stallen op het Brusselseplein
(Tijdelijke) uitbreiding voetgangersgbied Centrum (definitief?)
Blik op de weg met de wethouder
Maliebaan; herinrichting stapje concreter
Fietsstraat Cicerolaan van de baan
Bewoners zien Mytylbrug liever gisteren dan vandaag
Fietsendiefstal
Fietsverlichtingsactie 2020 afgelast!
Minister zoekt 100-jarige fietser
Uitnodiging: jaarlijkse UFO-dag dit jaar digitaal

Fietsnieuws uit Nieuwegein:
Nieuwegein

Van de voorzitter
Fotowedstrijd

UTRECHT

Je mag je fiets weer stallen op het Brusselplein

Het Brusselplein is het hart van het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn. Er zit een hele grote Jumbo, waar veel klanten op de fiets naar toe gaan en die op het plein, bijna voor de deur, parkeren. Maar niet pal vóór de deur, want in de bestrating ligt links en rechts een tegeltje dat zegt dat je je fiets daar niet mag stallen. 

Afgelopen zomer hing de gemeente borden op met dezelfde betekenis: op het hele plein werd fietsparkeren verboden. Ondersteund met verkeersregelaars die je wegstuurden als je er toch je fiets wilde parkeren. Wij waren ervan overtuigd dat dat verbod al een jaar eerder was ingegaan, ook omdat de gemeente zoiets in een twitterbericht zette. Omdat er nooit een verkeersbesluit voor was genomen, was dat verbod onwettig. Vanwege het wegsturen van fietsers hebben we de gemeente gevraagd een verkeersbesluit te nemen. Toen dat niet gebeurde hebben we beroep aangetekend bij de rechtbank.

De gemeente vond het verbod wel rechtsgeldig, maar is inmiddels met ons eens dat het fietsparkeerverbod niet meer nodig is. De borden zijn vorige week weggehaald en er is nu zelfs een fietsparkeervak aangegeven. Wij zijn blij met deze afloop!


(Tijdelijke) uitbreiding voetgangersgebied Centrum (definitief)?
 
De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied wordt verlengd met een verkeersbesluit. Wel wordt het gebied waarin het verbod geldt iets kleiner. Deze tijdelijke uitbreiding is een zinloze maatregel.

Fietsers fietsen nu weliswaar niet door het centrum, maar vervolgen hun weg door het centrum met de fiets aan de hand.… en nemen daarmee per saldo meer ruimte in. De tijdelijke uitbreiding is daarom een zinloze maatregel die de drukte in het centrum, voor zover die er al is, eerder vergroot. Niet dat dat op woensdagochtend om 10.00 uur een probleem is. Dan kun je in het centrum een kanonskogel afschieten zonder het risico te lopen iemand te raken. Nou ja, een vrachtwagen die staat te lossen misschien…

Dat betekent niet dat de tijdelijke uitbreiding geen gevaarlijke situaties veroorzaakt. Zo is in het voetgangersgebied nu overal tweerichtingsverkeer toegestaan! Voor de plaatsing van verkeersborden zijn nl. vaste regels opgesteld in de uitvoeringswet BABW. Aan één paal mogen niet meer dan vier verkeersborden hangen. Het éénrichtingsverkeerbord paste er niet meer bij dus dat is weggehaald. Wij verzinnen dit niet, zie bovenstaande (niet gephotoshopte) foto van een herkenbaar stukje Utrecht als bewijs.
 
Daarnaast creëert deze uitbreiding vervoersarmoede bij de bewoners van de binnenstad. Hen rest niets anders dan boodschappen doen met de fiets aan de hand. 
Al deze problemen kan de gemeente voorkomen door het Centrum te wijzigen in een voetgangersgebied waar de fietser te gast is. Fietsers die zich misdragen mogen door ons beboet worden. Ook als er eenmaal een coronavaccin is.

Blik op de weg met de wethouder

Op dinsdag 27 oktober gaat onze wethouder van verkeer Lot van Hooijdonk om 20.00 uur online in gesprek met ‘fietsprofessor' Marco te Brömmelstroet over het verkeer van de toekomst. Vragen die aan de orde zullen komen zijn:
  • Hoe richten we de openbare ruimte duurzaam en toekomstgericht in?
  • Wat zijn de Utrechtse dilemma's en hoe gaan we daar mee om?
  • Kunnen we nog een grote fietsrevolutie verwachten en hoe krijgt deze vorm in een stad als Utrecht?

Leuk is dat je tijdens het debat online kunt reageren. De organisatoren van het debat streven ernaar die vragen zoveel mogelijk te behandelen. Voor de individuele Utrechtse fietser dus de uitgelezen kans om dwingende vragen en grote ergernissen rechtstreeks bij de wethouder aan te kaarten.
Via onderstaande link kun je het debat volgen, reageren en eventueel later terugkijken.
Politiek café

Maliebaan: herinrichting een stapje concreter

De gemeente heeft onlangs bijeenkomsten georganiseerd waarin ze varianten liet zien voor de herinrichting van de ventwegen van de Maliebaan (voor de middenbaan staat al vast dat het een autovrije promenade wordt) en de kruising met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat.

Voor de ventwegen heeft de gemeente varianten uitgewerkt, waarbij de schuine parkeerplaatsen aan de kant van het groen blijven of (ook schuin) verplaatst worden naar de kant van de huizen. In een derde variant liggen de parkeerplaatsen in de lengte langs beide kanten van de ventweg, dus zowel rechts als links. Van geparkeerde auto’s aan de linkse kant van de weg (dus aan het park) hebben fietsers de minste last.

Afbeelding: Voorkeursvariant 1a

Voor het kruispunt is gekeken naar verschillende varianten om, zonder verkeerslichten, een veilig kruispunt te ontwerpen en goed aan te sluiten op de nieuwe inrichting van de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat. In de gepresenteerde voorkeursvarianten 1A en 1B heeft verkeer op de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat voorrang op alle rijbanen van de Maliebaan. Gezien de omvang van de stromen lijkt dit een logische keuze. Variant 1A, met een beperkte breedte van het middeneiland, heeft daarbij onze voorkeur. We zijn in gesprek met de gemeente en met andere betrokken partijen om de ontwerpen verder te verfijnen.


Fietsstraat Cicerolaan van de baan                                     
 
Oktober vorig jaar berichtten wij over het plan van de gemeente om de Cicerolaan in te richten als Fietsstraat teneinde het drukke kruispunt Platolaan – Weg tot de Wetenschap te ontlasten. Dit stuitte op verzet vanuit de buurt. Gevolgd door een emotionele petitie over het gevaar van de tram toen deze eenmaal ging rijden en wantrouwen jegens het bureau dat het verkennende onderzoek had uitgevoerd. Een jaar later (Corona-vertraging) ligt er een voorstel voor een alternatieve route in de vorm van een verbeterd fietspad langs de noordkant van de Weg tot de Wetenschap met een logische aansluiting op de Sorbonnelaan (variant 7).
 
Inspirerend was dat de bewoners van de Platolaan en Cicerolaan niet alleen in verzet gingen maar zelf ook met ideeën voor alternatieve oplossingen kwamen. Van éénrichtingsverkeer voor auto’s op de Platolaan tot een prachtig uitgewerkt ontwerp voor een FietsWeg tot de Wetenschap. Van die laatste optie ging ons fietsershart sneller kloppen. Tegelijkertijd beseffen we dat de auto-intensiteit op de Weg tot de Wetenschap nu nog te hoog is om dat te kunnen realiseren. Maar op termijn, als de auto-intensiteit een stuk lager ligt, zou een dergelijk plan uitstekend in de groene ambities van het USP kunnen passen.
 
 
Bewoners zien Mytylbrug liever gisteren dan vandaag

Realisatie van de Mytylbrug kan een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing voor het spitsgevecht tussen de verschillende fietsstromen op de Weg tot de Wetenschap. Deze brug over de Kromme Rijn zou een rechtstreekse verbinding vormen tussen de sportvelden van Kampong en de Weg naar Rhijnauwen. De sportertjes hoeven dan niet meer moeilijk voor te sorteren als ze af willen slaan naar de Platolaan. Bovendien kan de bij het verkeerslicht optrekkende horde onder het motto ‘might is right’ rood licht negerende doorsjesende studenten alsnog tot stoppen dwingen hetgeen de algehele veiligheid voor alle verkeersdeelnemers zal verbeteren. De financiering van de brug was lang een probleem maar lijkt zekerder geworden. Wordt vervolgd, zeg maar. 

Fietsendiefstal

Fietsdiefstal, een groot en groeiend probleem. Gelukkig is er aandacht voor in de gemeenteraad. Bij de Fietsstad-verkiezing scoorde Utrecht bar slecht op twee punten: scooteroverlast en fietsendiefstal. Ook landelijk is het een groot probleem, waar de overheid veel te weinig aan doet.
 
Het CDA heeft recent weer een groot aantal vragen gesteld over fietsdiefstal. We hopen dat de Raad erop aan gaat dringen dat de gemeente veel meer hoog-laagrekken gaat gebruiken, zodat er meer veilige stallingsruimte komt. Daarnaast is een stevig offensief tegen fietsdiefstal nodig.
 
Lees hier meer over dit grote Utrechtse probleem.

Fietsverlichtingsactie 2020 afgelast!

Mondkapjes, desinfectiegel, nummertjesapparaat, stoepkrijt om vakken te tekenen, extra kramen voor de 1,5 meter onderlinge afstand, frisse buitenlucht, een andere locatie… aan alles was gedacht om de Fietsverlichtingsactie 2020 door te kunnen laten gaan. En toen nam het aantal geconstateerde besmettingen exponentieel toe.

Daarom ging de Fietsverlichtingsactie dit jaar niet door. Hoe belangrijk we het ook vinden dat iedereen in Utrecht in het donker goed verlicht rondfietst. Het was geen goed idee om nu een evenement te organiseren waarbij je het risico loopt dat te veel mensen te dicht op elkaar gaan staan.

Natuurlijk balen we hiervan. En we maken ons zorgen. Want, ondanks het feit dat er steeds meer uitstekende fietsverlichting te koop is die het altijd doet, rijdt er nog altijd een schrikbarend hoog aantal fietsers in het donker zonder verlichting rond. Ook kinderen…
 
…maar de gemeente neemt het stokje van ons over
In november richt de gemeente de schijnwerper op de onverlichte fietser. De stad komt vol te hangen met posters die het belang van goede fietsverlichting helder overbrengen. Doe dat licht gewoon AAN.

De Fietsersbond Afdeling Utrecht ondersteunt dit initiatief van de gemeente van harte en roept alle nog onverlichte fietsers in Utrecht op die paar tientjes van een mogelijke boete nu te investeren in de aanschaf van een goed werkende koplamp en achterlicht, hun fiets naar de fietsenmaker te brengen of hun verlichting zelf te repareren.

Minister zoekt 100-jarige fietser
 
100-jarigen ontsnappen in wereldwijde bestsellers regelmatig uit ramen. De volgende vraag is of ze vervolgens de fiets pakken. De overheid wil dat ze dat in ieder geval veilig kunnen doen en is daarom het programma Doortrappen begonnen. Daar kun je hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/doortrappen-veiliger-fietsen-tot-je-100ste meer over lezen. Een positief en belangrijk initiatief dat wij van harte ondersteunen. Als aftrap van het programma is onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar een 100-jarige die daadwerkelijk nog regelmatig van de fiets gebruik maakt, oftewel een Doortrapper.

Ken jij iemand? En vindt die 100-jarige het geen probleem om even in het middelpunt van de publicitaire schijnwerpers te staan? Dan kun je hem of haar (of uzelf als u dit leest) opgeven via dit formulier! Deze Doortrapper krijgt een award uitgereikt uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen. Dit vindt plaats in de DoortrappenWeek eind oktober. Corona-proof uiteraard.

 


Jaarlijkse UFO-dag dit jaar digitaal

UFO staat voor Utrechts Fietsoverleg, en is de vertegenwoordiging van de Fietsersbond in de provincie Utrecht. UFO behartigt de belangen van de fietsers in de provincie en overlegt daarom geregeld met ambtenaren van de provincie, met gedeputeerde Arne Schaddelee (CU) en met de woordvoerders mobiliteit van Provinciale Staten.

Elk jaar organiseert het UFO een bijeenkomst voor en met alle lokale afdelingen van de Fietsersbond in de provincie. Dit jaar kunnen we helaas niet fysiek bij elkaar komen, maar organiseert UFO een digitale bijeenkomst op

zaterdag 7 november, aanvang 10:00 uur.

Het programma van de UFO-dag ziet er veelbelovend uit: we maken kennis met de nieuwe directeur van het Landelijk bureau, Esther van Garderen, en er is een boekpresentatie van Laurens Hitman en Kaspar Hanenbergh.

Nadeel van een digitale vergadering is dat je zelf moet zorgen voor koffie, lunch en borrel. Een voordeel is dat je geen tijd kwijt bent met reizen. Heb je belangstelling, mail dan even je aanmelding aan provutrecht@fietsersbond.nl. Dat mailadres kun je ook gebruiken als je vragen hebt over of suggesties hebt voor UFO. Tot gauw!


 

Foto: UFO-dag 2019 in Soest. Namens Utrecht waren Ria Glas, Peter van Bekkum en Carien Haffmans daarbij aanwezig.


NIEUWEGEIN
 
Nieuws uit Nieuwegein
  • Samen met actieve leden uit Utrecht en IJsselstein bogen we ons over het voorlopig ontwerp voor de snelfietsroute Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein, gemaakt door de provincie Utrecht. Vooral de kruisingen bij bruggen over het Merwedekanaal en de Doorslag leveren stof op voor discussie. Wij zien daar graag meer opstelruimte voor fietsers en voorrang op kruisend autoverkeer.
  • Onze binnenstad wordt vernieuwd: we krijgen onder meer een nieuw bus- en tramstation en nieuwe fietsenstallingen. Ons college wil dat Nieuwegein de duurzaamste binnenstad van Nederland wordt, dus dat schept verplichtingen!
  • Als Fietsersbond werken we aan een ontwerp voor een 8&80-netwerk (voor onder meer kinderen, ouderen en scootmobielers) in de wijken Batau-Noord en Zuid. Het netwerk is een uitwerking van onze Fietsvisie Nieuwegein 2040, dat we deze maanden volop inzetten bij onze inbreng voor een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan voor Nieuwegein.Aan deze toekomstige snelfietskruiging moet nog het nodige worden aangepast....
Van de voorzitter

Fotowedstrijd: het fietspad is geen parkeerplaats

Onlangs reed ik op het fietspad langs de provinciale weg bij Soesterberg. Op het pad stond een dieplader geparkeerd, ik kon ‘m nog net passeren. Ik kom wel ‘ns vaker een vrachtwagen, bestelbus of afvalcontainer tegen op het fietspad. Maar deze spande wat mij betreft wel de kroon; de vrachtwagen had makkelijk op de oprit van het huis kunnen parkeren zonder iemand te hinderen.


Ik stapte af en maakte bovenstaande foto. Dat bracht me op een idee. Ik ben zeker niet de enige die dit soort gevallen, geparkeerde voertuigen op fietspaden of fietsstroken, geregeld tegenkomt. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. We zoeken foto’s die laten zien wat je zoal tegenkomt op het fietspad of op de fietsstrook. Stop je mobieltje in je jaszak als je een rondje gaat fietsen en als je fietsroute geblokkeerd wordt, stap dan even af om een foto te maken. Mail je foto naar utrecht@fietsersbond.nl of zet ‘m op twitter met een tag naar twitter.com/FB_Utrecht. Kort voor Kerstmis maken we de top drie bekend.

Overigens, ben je of ken je een goede (hobby)fotograaf, die zitting wil nemen in de jury, meld je (hem of haar) dan even aan, ook op utrecht@fietsersbond.nl.

Peter van Bekkum
Voorzitter Fietsersbond afdeling Utrecht

Copyright © 2020 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven    e-mailadres wijzigen

Email Marketing Powered by Mailchimp