Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - november 2016
Fietsnieuws uit Utrecht:
De uitbreiding van het winkel- voetgangersgebied in het Centrum
Jouw ideeën voor verbeteringen voor fietsers in het stationsgebied
Maakt of breekt Utrecht de regionale fietsroute Nieuwegein - Maarssen
Plannen voor de Amsterdamsestraatweg
Negentig reparaties tijdens fietsverlichtingsactie
Vul de enquête in voor Masterthesis Bikeable City

Fietsnieuws uit Nieuwegein:  
Fietsersbondleden zetten fietsbewegwijzering Nieuwegein op de kaart

Van de voorzitter

UTRECHT

De uitbreiding van het winkel- voetgangersgebied in het Centrum
De gemeente Utrecht wil meer ruimte creëren voor het groeiende aantal voetgangers in het centrum door het voetgangersgebied uit te breiden en overig verkeer te weren. Voor de Fietsersbond is hierbij van belang dat er goede fietsverbindingen door het centrum blijven. Ook moeten er goede fietsroutes komen tot aan het voetgangersgebied en moeten er aan alle kanten van het voetgangersgebied bewaakte fietsenstallingen beschikbaar zijn.
 
Concreet is de gemeente van plan om de Vismarkt en het Stadhuisplein af te sluiten voor fietsers. Dit vinden wij een overbodige maatregel. Fietsers en voetgangers gaan hier prima samen, zolang maar duidelijk is aangegeven waar de fietsers mogen rijden. Bovendien zal een fietsverbod op de Vismarkt leiden tot meer fietsers op het Domplein. Het Domplein wordt op dit moment echter ingericht als voetgangersgebied waar de fietser te gast is. Een mooi concept, maar onverantwoord als de fietsdruk daar te groot wordt.
 
Fietsverboden, al dan niet met venstertijden, zijn lastig voor de fietser en duur om te handhaven. Beter is om fietsers nadrukkelijk als gast toe te laten. Een eenvoudig bordje met de tekst ‘Voorrang voor voetgangers’ maakt voor iedereen duidelijk dat de fietser zich hoort aan te passen. Waar nodig kan bovendien een fiets- of voetpad worden gemarkeerd.

Jouw ideeën voor verbeteringen voor fietsers in het stationsgebied
Aan het stationsgebied wordt al jaren gewerkt, zowel aan gebouwen als aan de wegen daartussen. Elke dag verandert er wel iets aan de tijdelijke verkeerssituaties voor fietsers. De bouwers zijn nog niet klaar, maar op een aantal plekken in het gebied worden de tijdelijke situaties omgebouwd en komt de eindsituatie in zicht.
 
Dit is voor ons het moment om verbeteringen voor fietsers onder de aandacht van de gemeente te brengen. We gaan daarom bij een aantal locaties langs de Catharijnesingel kijken om ideeën voor verbeteringen te verzamelen. Bijvoorbeeld voor de oversteken van de Catharijnesingel van Smakkelaarsveld naar Tivoli Vredenburg (Vredenburgviaduct) en van Moreelsepark naar Mariaplaats (voorheen Moreelseviaduct, nu Marga Klompébrug). Als je met ons mee wilt denken, reserveer dan de ochtend van vrijdag 25 november vanaf 9:00 uur en meld je aan via voorzitter@fietsersbondutrecht.nl. Je hoort dan nog waar we precies starten. Als je niet kunt komen maar wel ideeën hebt, mail ze dan ook naar dit adres.
Maakt of breekt Utrecht de regionale fietsroute Nieuwegein – Maarssen?
Langs het Merwedekanaal loopt een regionale fietsroute die Nieuwegein met Maarssen verbindt. Ook voor de stad is de route heel belangrijk: ze verbindt onder meer Lombok en Oog in Al met Kanaleneiland en Rivierenwijk. De route is, in en buiten Utrecht, in de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Rijk, provincie, BRU en aanliggende gemeenten hebben daaraan bijgedragen.

Dit jaar is de route tussen Muntbrug en Liesboschbrug prachtig opnieuw geasfalteerd. Ronduit gevaarlijk blijft de kruising van de Kanaalweg met de Van Zijstweg/Tellegenlaan, bij de Nelson Mandelabrug. Er rijdt veel auto- en busverkeer en het rijdt er hard, de vluchtheuvel in het midden is smal en kort. De oversteek wordt voor fietsers nog veel gevaarlijker als op de Van Zijstweg/Tellegenlaan een HOV baan (wellicht in de toekomst zelfs een tramlijn?) en net daarnaast een bevoorradingsbrug voor de Jaarbeurs worden aangelegd. Vanwege de extra drukte lijkt een verkeerslicht onvermijdelijk, maar dat breekt de kwaliteit van deze regionale fietsroute.
 
Een oplossing kan zijn om het fietspad onder de Tellegenlaan door te leiden. Dat levert reistijdwinst op en vooral een toekomstvaste veilige fietsroute. Daarmee doet Utrecht ook recht aan de grote investeringen van de afgelopen jaren. Geef Utrecht zo'n onderdoorgang! Er zou op de Van Zijstweg in eerste instantie een zesbaansweg worden aangelegd, plús een extra brug voor de bus. Nu al die kosten niet worden gemaakt, zou een fietstunnel toch te betalen moeten zijn?
Plannen voor de Amsterdamsestraatweg
Er is al jaren onvrede over de Amsterdamsestraatweg, zowel qua verkeer als qua “uitstraling”. Er is nu een projectgroep van de gemeente bezig om deze weg flink op te knappen.  Op 26 oktober zijn de plannen gepresenteerd aan de wijk. De weg krijgt een 30 km/uur regime. Wijkbewoners kunnen kiezen uit drie ontwerpen. Helaas worden er geen maatregelen genomen om het autoverkeer af te remmen of om het autoverkeer te verleiden een andere route te kiezen. Daardoor zal dit een drukke doorgaande weg blijven en zal de weg zeker niet de uitstraling krijgen van een 30 km/uur zone.
 
We zijn niet gelukkig met de ontwerpen die er nu liggen. Er verdwijnt in alle varianten over de hele lengte een parkeerstrook. In ontwerp A komt de ruimte van de vervallen parkeerstrook ten goede aan uitstalruimte voor winkeliers en een strookje in het midden van de weg waardoor je makkelijker over zou moeten kunnen steken. De vrijliggende fietspaden blijven met 2 meter aan de smalle kant. In ontwerp B krijgen fietsers een fietsstrook van 2,25 m. Samen met het sterk verminderen van het aantal parkeerplaatsen is dat vrágen om foutparkeren op de fietsstroken, net zoals dat nu in de Kanaalstraat gebeurt.
In ontwerp C moeten de auto’s in het midden van de weg parkeren. Er komen wederom fietsstroken, nu van 2,5 m breed, en die liggen iets verhoogd. Auto’s zullen er nog steeds op kunnen foutparkeren, maar fietsers rijden langs een gevaarlijke rand.
 
We blijven proberen om hier een goede fietsroute te krijgen.
Negentig reparaties tijdens fietsverlichtingsactie
Dit jaar hebben wij de fietsverlichtingsactie georganiseerd op zaterdag 8 en 15 oktober op de Stadhuisbrug in het Centrum van Utrecht. Mensen uit het publiek konden gratis hun fietsverlichting laten repareren. Ze kregen nieuwe lampen cadeau, kapotte dynamo’s werden gerepareerd. In totaal gingen zo'n 90 gelukkige klanten met een werkend licht naar huis. We mochten een aantal nieuwe reparateurs van harte welkom heten in ons team. Zij vonden de sfeer zo goed dat ze een uurtje langer werkten dan gepland, om zo veel mogelijk fietsen van een werkend licht te voorzien.
 
De fietsverlichtingsactie wordt landelijk georganiseerd om de veiligheid en de zichtbaarheid van fietsers in het donker te vergroten. De Fietsersbond geeft het advies een goede voorlamp op je fiets te zetten die de weg voor je op een zichtbare manier verlicht. Veel kleine E-lampjes gaan snel kapot in de regen. Maak je jezelf afhankelijk van deze lampjes zorg dan nieuwe lampjes en batterijen in voorraad te hebben.
 
Wij hopen volgend jaar in oktober opnieuw een fietsverlichtingsactie te organiseren. Als je dan wilt meehelpen met het repareren van fietsverlichting, dan kun je je gedurende het hele jaar opgeven op ons e-mailadres vrijwilligerscoordinator@fietsersbondutrecht.nl.

Vul de enquête in voor Masterthesis Bikeable City
Ik ben Andreas De Mesmaeker, student Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Gent. 
Voor mijn masterthesis zal ik de komende maanden onderzoek doen naar het fietsgebruik in de steden Antwerpen en Utrecht. Hierbij zal ik nagaan welke factoren dit fietsgebruik bepalen, wat de belangrijkste verschillen en gelijkenissen zijn tussen beide steden en welke lessen van elkaar geleerd kunnen worden met het oog op een verhoogd fietsgebruik. Bij deze analyse zal ik rekening houden met de reeds aanwezige en geplande stadsomgeving en -infrastructuur, maar ook met socio-demografische factoren als leeftijd en geslacht en de aanwezige fietscultuur. Op basis van de resultaten van deze vragenlijst zal ik aanbevelingen trachten te doen voor het stadsbeleid zodanig dat het fietsgebruik in beide steden op een efficiënte wijze niet alleen gepromoot, maar ook daadwerkelijk verhoogd kan worden.
 
Wilt u mijn onderzoek een duwtje in de rug geven? Dan verwijs ik u graag door naar de online vragenlijst:
https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/survey/index/sid/631531/newtest/Y/lang/nl
 
U zou mij en uw medefietsers in Utrecht hiermee een geweldige dienst bewijzen!

NIEUWEGEIN
 
Fietsersbondleden zetten fietsbewegwijzering Nieuwegein op de kaart
Eind september stond de ledenbijeenkomst van Fietsersbond Nieuwegein in het teken van fietsbewegwijzering. Een tiental leden uit alle wijken van Nieuwegein boog zich over een voorstel om in Nieuwegein het Houtense 'metro'-systeem voor fietsbewegwijzering in te voeren. Voor degenen die dit systeem niet kennen: het wijst fietsers de weg via gekleurde stickers rond lantaarnpalen en op knooppunten geplaatste routeborden.
 
In kleine groepjes werd volop gediscussieerd over toegangspoorten voor de fiets, fietsknooppunten en de logica van doorfietsroutes. Waardevolle feedback zorgde voor een vernieuwde versie die komende week aangeboden wordt aan de gemeente. Een voorproefje is te zien op deze kaart.
Van de voorzitter
 
Een gemeentelijk meldpunt voor verkeersonveiligheid
We weten dat de politie al jaren weinig prioriteit geeft aan een goede registratie van verkeersongevallen en slachtoffers. Die registratie is een belangrijke bron voor onderzoek naar oorzaken van verkeersonveiligheid. Een goede registratie maakt het ook gemakkelijker om effectieve maatregelen te bedenken en de juiste prioriteiten te stellen: waar en waaraan besteed je als overheid je geld om de verkeersveiligheid maximaal te verbeteren?
 
Sinds kort weten we ook hoe slecht het eigenlijk is gesteld met de registratie. In Friesland is op de spoed eisende hulp (SEH) van het Medisch Centrum Leeuwarden een onderzoek gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat maar 15% van de verkeersgewonden die bij het ziekenhuis aankomt, ook in de bestaande ongevalsregistratie voorkomt. In de registratie ontbreekt maar liefst 80% van de verkeersongevallen. En dan hebben we het nog niet eens over verkeersgewonden die niet in het ziekenhuis terecht komen, maar zelf hun wonden verzorgen of alleen blauwe plekken oplopen.
 
We hebben de gemeente gevraagd om voor de duur van een jaar een eigen meldpunt open te stellen om verkeersonveilige locaties te kunnen melden, om beter zicht te krijgen op de Utrechtse verkeersonveiligheid. De gemeente hield de boot af. Maar ze maakt ons niet wijs dat Utrecht een volledig betrouwbaar inzicht heeft in de verkeersonveiligheid.
 
Peter van Bekkum
voorzitter
 
Copyright © 2016 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.