Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - januari 2016
Fietsnieuws uit Utrecht:
Verlanglijstje Sinterklaas voor fietsers overhandigd aan gemeente
Onze reactie op Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
Nieuwjaarsborrel
Het succes van de Jaarbeursstalling
Brommers naar de rijbaan!
Verkenning verbeteren fietsroute Uithof – Zeist

Fietsnieuws uit Nieuwegein:  
Afdeling Nieuwegein maakt nieuwe knelpuntenlijst

Van de voorzitter

UTRECHT

Verlanglijstje Sinterklaas voor fietsers overhandigd aan gemeente
Voor de Sinterklaas hebben wij aan de fietsers gevraagd hun verlanglijstje op het meldpunt kenbaar te maken. Tijdens de actieperiode zijn een kleine 50 meldingen via het meldpunt ingediend. De actie werd tijdens de Nieuwjaarsborrel afgesloten. Dit gebeurde door het overhandigen van de gebundelde meldingen aan de beide fietscoördinatoren van de gemeente Utrecht die hier aanwezig waren.
De meldingen zijn zeer uiteenlopend; van veiligheidssituaties tot obstakels. De gemeente gaat nu de meldingen bestuderen om te bekijken welke ze kunnen aanpakken. Nieuwe meldingen kunnen natuurlijk nog steeds via het meldpunt op onze website (http://meldpunt.fietsersbond.nl/) ingediend worden.

Onze reactie op Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
In onze vorige nieuwsbrief hebben we je gevraagd om je mening te geven over het nieuwe beleidsstuk van de gemeente Utrecht: Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Alle reacties die zijn binnengekomen hebben wij verwerkt in onze reactie aan de gemeente.
 
In eerste instantie zijn wij natuurlijk blij dat de fiets als primair vervoersmiddel is opgenomen in dit beleidsstuk voor de komende 10 jaar. De aandachtspunten voor fiets in dit plan hebben we nog eens extra benadrukt:
  • Afstemmen op de fiets: niet alleen het aanpassen van routes, maar ook de voorzieningen zoals fietsstallingen.
  • Veilig en Vlot: hiermee in te zetten op het verwijderen van verkeerslichten waar mogelijk.
  • Schone lucht voor fietsers: door brommers en scooters naar de rijbaan te verplaatsen, en fietspaden niet langs de hoofdautostructuur aan te leggen.
  • Doorfietsen: Hoe zorg je dat je bij doorfietsroutes echt kunt doorfietsen, en volg bij reconstructies de CROW Ontwerpwijzer Fietsverkeer.
 Om dit in een duidelijk overzicht weer te geven, hebben we een groot aantal opmerkingen geplaatst bij de in SRSRSB getekende fietskaart. De kaart is hier te vinden.

Nieuwjaarsborrel
Op woensdag 20 januari was er weer de traditionele Nieuwjaarsborrel van de afdeling Utrecht. Voor de verandering deze keer in het café van de Kargadoor, dat uitpuilde door de grote opkomst. Bekende en onbekende gezichten, leden en andere geïnteresseerden. De vrijwilligers van de afdeling werden bedankt in een speech door de voorzitter. De gemeentelijke fietscoördinatoren waren aanwezig om samen de meldingen in ontvangst te nemen die we bij de Sinterklaasactie van het meldpunt verzameld hebben.
En toen was het tijd om naar de werfkelder af te dalen. Willem Scheper hield een boeiend verhaal over de resultaten van de Fietstelweek afgelopen september. Deze actie is erg succesvol geweest. Ook voor Utrecht is een berg data verzameld waar mooie en nuttige plaatjes over het fietsverkeer mee te maken zijn: veelgebruikte fietsroutes, plekken waar vertraging optreed en de bevestiging dat al het fietsverkeer dat door de stad moet, over het Smakkelaarsveld wordt geleid dat daardoor overbelast is. Uit de enquête na afloop van de telweek bleek dat gezondheid voor de deelnemers de belangrijkste reden is om te fietsen. Volgend jaar wordt er weer een Fietstelweek gehouden en tot die tijd is er nog onderzoek te doen met de huidige data.

De nieuwjaarsborrel gemist? In maart houden we weer een borrel voor actieve en geïnteresseerde leden. Meer informatie volgt.

Het succes van de Jaarbeursstalling
Op doordeweekse dagen staat de Jaarbeursstalling rond het middaguur helemaal vol met fietsen. Ook op de bovenste verdieping is er dan geen plekje meer vrij. Er staan tientallen fietsen naast de rekken en langs het hek van de galerijen. En dan was het afgelopen periode niet eens zulk heel mooi weer. Als het lenteweer wordt, kiezen nog meer mensen ervoor om op de fiets naar het station te gaan.

Welke alternatieven zijn er? De stallingen op het Westplein zijn veel minder aantrekkelijk dan de Jaarbeursstalling, omdat je fiets er in de open lucht staat en er grote borden staan die fietsendieven waarschuwen dat ze gezien worden. De vele camera's wekken eerder bezorgdheid op dan vertrouwen. Aan de andere kant van het station wordt hard gewerkt aan de nieuwe stalling, waarvan pas rond de zomer het eerste deel open gaat.
We vragen ons af hoe gemeente, ProRail en NS tot die tijd gaan zorgen voor voldoende aantrekkelijke stallingsruimte bij het station. Tijdens het Tour de France weekend konden fietsers terecht in de parkeergarages van onder andere de Jaarbeurs en Movares. Zou dat nu weer mogelijk zijn, zodat iedereen die dat wil, zijn fiets bij het station overdekt kan parkeren?
Brommers naar de rijbaan!
Het is een langgekoesterde wens van fietsers: brommer op de rijbaan. Brommers rijden vaak harder dan de toegestane 25 km/uur op fietspaden. De uitlaatgassen zijn slecht voor de gezondheid, ze vervuilen vaak veel meer dan een vrachtwagen. Utrecht heeft, naar verhouding tot andere gemeenten, op dit moment erg veel bromfietspaden.

In april 2013 hebben we actie gevoerd voor brommers naar de rijbaan. Ook “landelijk” is de fietsersbond actief over brom- en snorfietsen. Na beloften van het vorige college is het eerdaags zo ver: de brommers gaan in Utrecht naar de rijbaan. En hoe.
In de HELE gemeente gaan ze naar de rijbaan, uitgezonderd bij de Noordelijke Randweg en de Beneluxlaan, waar het verkeer 70 km/h mag rijden. Gele brug, Westplein, Kardinaal de Jongweg, Einsteindreef; de fietspaden worden brommervrij. Ook op plekken waar geen rijbaan is, mag de brommer straks niet meer op het fietspad. Dat betreft bijvoorbeeld de Sijpesteijntunnel, het Vredenburg en de Rijnkennemerlaan. De brommer krijgt hetzelfde wegennet als de auto ter beschikking. Er is een budget voor handhaving. Er zal ook een communicatiecampagne komen.
Hier kun je zien waar de brommer van het fietspad af gaat.

Verkenning verbeteren fietsroute Uithof – Zeist
Op 9 januari vond een fietsexcursie plaats in het gebied tussen de Uithof en Zeist. Een kortere, snellere en comfortabele route kan leiden tot grotere aantrekkelijkheid van de fiets voor woon-werk verkeer naar de Uithof.
Op initiatief van de Provincie Utrecht worden de mogelijkheden verkend om de fietsroute tussen de Uithof en Zeist te verbeteren. Gezien de verwachte groei van werkgelegenheid op de Uithof is dit zeer gewenst. De verbinding zou moeten lopen over de Bisschopsweg naar de Lagegrond in Zeist. Hierbij wordt wel een smalle strook natuur die onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur, doorsneden. Fiets- en natuurpartijen zijn nu met elkaar in gesprek over de kansen en bedreigingen.

NIEUWEGEIN
 
Afdeling Nieuwegein maakt nieuwe knelpuntenlijst
Fietsersbond Nieuwegein heeft een nieuwe knelpuntenlijst voor 2016 opgesteld. Van de oude lijst uit 2011 zijn veel knelpunten opgelost; in onze evaluatie staat welke. Helaas staat de nummer 1 op de lijst, de Ravenswade op het bedrijventerrein de Liesbosch, nog steeds met stip bovenaan. Dit knelpunt staat gelukkig nu wel op het netvlies bij wethouder Peter Snoeren van Nieuwegein, ambtenaren en gemeenteraadsleden van Nieuwegein en hun collega's van de provincie Utrecht. Diverse Statenleden van D66, GroenLinks en SP hebben hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Verbeek. De Ravenswade is de snelste route voor fietsers uit Houten naar Utrecht-West (o.a. Leidsche Rijn). Wij pleiten al jaren voor een fietsersbypass langs de Hornbach. Een mogelijke oplossing die nu bekeken wordt is om een extra auto- en fietsontsluiting te maken naast de Hornbach. We hebben bij wethouder Snoeren wel aandacht gevraagd voor de bestaande fietsroute onder de Laagravenseweg naar de Nieuwegeinsebrug: extra oponthoud voor fietsers op deze drukgebruikte route vanwege de auto-ontsluiting (bijvoorbeeld als gevolg van verkeerslichten) vinden wij niet toelaatbaar.

Andere punten op onze verlanglijst zijn:
  • Vrijliggende fietspaden langs de Structuurbaan en een fietsersontsluiting naar het Schipperspad langs het Lekkanaal. Zo ontstaat een prachtige autoluwe doorfietsroute van Houten naar Nieuwegein-Zuid;
  • Ombouw van bestaande hobbelige hoofdfietsoutes met klinkers zoals de Nedereindseweg en de Lekboulevard tot fietsstraat met rood asfalt.
Bekijk de kaart met deze en andere knelpunten.

 
Van de voorzitter
 
Felicitaties aan de afdeling Nieuwegein!
Jarenlang is Nieuwegein een onderafdeling geweest van de afdeling Utrecht. Nieuwegein had geen eigen afdelingsbestuur en leunde een beetje op grote broer Utrecht. Tegelijk was "Nieuwegein" heel actief. Er waren volop contacten met de gemeentelijke ambtenaren, raadsleden en wethouder en ook maandelijks een Nieuwegeins stukje in onze gezamenlijke nieuwsbrief.
 
Voor ons in Utrecht was Clarion Wegerif de meest zichtbare van de actieve leden. Midden vorig jaar heb ik Clarion gevraagd wat ze er van zou vinden om een zelfstandige afdeling te worden. Veel zou er niet hoeven veranderen: een eigen voorzitter en penningmeester benoemen en officieel goedkeuring krijgen voor deze 'grenswijziging'. Voordelen: een eigen ledenlijst en een eigen rekening met tegoed bij het Landelijk Bureau. Belangrijker nog is dat "afdeling Nieuwegein" lekkerder bekt naar de gemeente en naar de leden.
Clarion stemde in, noemde zichzelf vanaf dat moment voorzitter, Frans Krens is penningmeester geworden en afgelopen zaterdag stemde de Ledenraad in met de grenswijziging.
Vanaf deze plaats willen we Clarion en haar bestuur van harte feliciteren met de start van de afdeling Nieuwegein! We wensen jullie heel veel succes met het verbeteren van de fietsvoorzieningen in Nieuwegein. En zoals je zelf al op twitter schreef: we blijven natuurlijk samenwerken aan vliegensvlugge doorfietsroutes!
Copyright © 2016 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.