Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - augustus 2016
Fietsnieuws uit Utrecht:
Verbetering voor de fiets na de herinrichting van ’t Goylaan
Raadsinformatieavonden: Luchtkwaliteit en meldpunt ongevallen
Rood asfalt rond het Westplein
Muntbrug en Leidseweg feestelijk geopend
Stationsfietsenstalling Vaartsche Rijn is open
Fiets Telweek 2016: heel Nederland telt mee
Koningsweg; trekkers naar de rijbaan!

Fietsnieuws uit Nieuwegein:  
Motie Liesboschterrein
Afsluiting Sluispad vanwege bouw 3e sluiskolk
Vrijliggende fietspaden langs Structuurbaan
Bijeenkomst Nieuwegeinse Fietsersbondleden

Van de voorzitter

UTRECHT

Verbetering voor de fiets na de herinrichting van ’t Goylaan
De herinrichting  van de ’t Goylaan is bijna voltooid, tot 8 september wordt er nog gewerkt aan de middenberm en dan zijn in grote lijnen de werkzaamheden aan ’t Goylaan afgerond. Het meest in het oog springen de vermindering van het aantal rijstroken van de hoofdrijbaan en de herinrichting van de kruising van ’t Goylaan met de Constant Erzeijstraat. Bij de Constant Erzeijstraat zijn de verkeerslichten weggehaald en heeft de kruising een vorm gekregen die lijkt op een mini ovonde. De ’t Goylaan is een voorrangsweg, waarbij het verkeer van  de  Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat voorrang moeten verlenen.

Ten opzichte van de oude situatie is er een bredere middenberm waardoor het veiliger wordt om de ’t Goylaan over te steken. Daarnaast zijn er meer oversteken voor fietsers gekomen, die ook veilig over te steken zijn. Bij de kruising met de Linschotensingel staan de verkeerslichten er nog wel, maar het afslaande verkeer van ’t Goylaan moet voorrang verlenen, waardoor de groentijd voor de fietsers vergroot wordt. De brede tweerichtingsfietspaden liggen nog steeds aan beide zijden. Een verbetering voor de fiets, waarbij alleen het verkeer op de kruising met de Constant Erzeijstraat nog moet wennen aan de nieuwe situatie. Hierbij helpen de beide stoplichten op de ’t Goylaan, die op de drukke momenten het autoverkeer tegenhouden en ’s avonds dienen als waarschuwingslichten.

Raadsinformatieavonden: Luchtkwaliteit en meldpunt ongevallen
Het politieke jaar is op 25 augustus voor ‘verkeer’ daverend van start gegaan met twee voor fietsers relevante onderwerpen: luchtkwaliteit en meldpunt ongevallen. We hebben o.a. ingebracht:
  • Dat je op de fiets niets vervuilt: zet voor het luchtkwaliteitsbeleid sterker in op de fiets
  • Snorfietsen stoten hun ernstige vervuiling direct onder de neus van stevig doorademende fietsers uit: Pak het snorfietsgebruik aan. Dat kan door vrijliggende fietspaden te verbieden voor snorfietsen, of door in de binnenstad betaald parkeren voor scooters in te voeren. In 2020 alleen elektrische scooters toelaten in de binnenstad is ook een prima plan.
  • Een goede registratie van ongevallen is noodzakelijk om de veiligheidssituatie voor fietsers te verbeteren; alleen met zo’n registratie weet je waar je moet ingrijpen en wat je moet doen. Op dit moment wordt dat niet goed bijgehouden. Er gebeuren echt veel ongevallen met fikse letsels die niet bij de gemeente bekend zijn. Daarom stellen we voor dat de gemeente een app lanceert waar fietsers en voetgangers hun ongevallen kunnen melden. Die kan via artsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen en fietsenmakers onder de aandacht gebracht. De gemeente heeft met het verkeerslicht-meldpunt geloofwaardigheid opgebouwd dat er daadwerkelijk wat gebeurt met de cijfers: dat zal een belangrijke reden zijn voor slachtoffers om hun aanrijding of valpartij te melden.
De presentaties kun je hier downloaden: 
Luchtkwaliteit
Meldpunt ongevallen
Rood asfalt rond het Westplein
Langzaamaan kleuren alle fietspaden rondom het Westplein rood. Het fietstunneltje is onlangs verwijderd en vervangen door een tweerichting-fietspad. Dit fietspad maakt onderdeel uit van het fietspad van het Jaarbeursplein via de Daalsetunnel naar het Paardenveld. En vanaf de andere kant van de Daalsetunnel is de afslag naar de Cremerstraat teruggebracht, achter de voetbalkooi langs. Met beter uitzicht.
Als klap op de vuurpijl is afgelopen weekend het fietspad door de Leidseveertunnel weer open gegaan. Een hele verbetering! Langzaamaan ontstaan de contouren van de eindsituatie, na vele jaren van fietsen door bouwterrein en regelmatig omleggen van routes.

Muntbrug en Leidseweg feestelijk geopend
Bijna een jaar was er nodig om de Muntbrug compleet te vernieuwen. En de voorbereidingen om de Leidseweg en Muntbrug aan te pakken, kostten nog veel meer tijd. Met name het asfalteren van de Leidseweg was voor verschillende aanwonenden een gevoelig punt. De toestand van de Muntbrug viel erg tegen en ook het asfalteren duurde langer dan gedacht. Maar nu is het dan zover; de kwaliteit van de 'blauwe' hoofdfietsroute van De Meern naar het Centrum is sterk verbeterd. We zijn blij met de indeling van de brug, waarbij het houten balkje tussen het fietspad en het voetpad is vervangen door een overrijdbare witte streep. De brug oogt breder dan-ie was, terwijl het monumentale karakter behouden is gebleven.
Tijdens de feestelijke opening is de brug ook open- en weer dichtgedraaid. Dat proces gaat niet sneller dan vroeger en het wachten duurt 2 keer 2 ½ minuut. We zijn daarom blij dat de brug alleen incidenteel open gaat, omdat sloepjes, kano's en roeiboten er zonder problemen onderdoor kunnen. Op warme dagen springen veel kinderen vanaf de brug in het water. Houd een beetje rekening met elkaar, fiets voorzichtig…

Stationsfietsenstalling Vaartsche Rijn is open!
De stationsfietsenstalling Vaartsche Rijn heeft 650 plekken, toegang met OV-chipkaart, en is eerste 24 uur gratis. Top!
Vanaf  de opening van het station op 22 augustus, zijn naast de 650 plekken in NS stationsfietsenstalling bij de Oosterkade ook circa 350 in NS buitenstalling Baden Powellweg beschikbaar. In de toekomst worden nog circa 200 plekken in NS stalling Westerkade gerealiseerd.
 
Een goede reden om de fiets te pakken, met een goede aansluiting op het OV en een mooie bewaakte fietsenstalling die de eerste 24 uur gratis is.

Fiets Telweek 2016: heel Nederland telt mee!
Van 19 t/m 25 september wordt de tweede editie gehouden van Nederlands grootste fietsonderzoek: de Nationale Fiets Telweek. Zo veel mogelijk fietsers brengen dan hun fietsbewegingen in kaart. Om mee te doen heb je nodig: een fiets, een smartphone en de gratis app van de Fiets Telweek (Android, iPhone). De app werkt alleen tussen 19 en 25 september. In die periode worden fietsbewegingen automatisch door je telefoon herkend en doorgegeven aan de database van de Fiets Telweek. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd, zodat ze niet naar individuele personen zijn te herleiden.
 
Vorig jaar deden bijna 55.000 fietsers in heel Nederland mee aan de Fiets Telweek en dat leverde waardevolle informatie op. Op deze kaart kun je zien wat de drukste routes waren, waar fietsers lekker konden doorrijden en waar oponthoud was. Sommige gemeenten hebben aan de hand van deze gegevens al maatregelen genomen, bijvoorbeeld door verkeerslichten anders af te stellen. Of dat ook echt heeft geholpen, zal tijdens de aankomende Fiets Telweek moeten blijken.
 
Natuurlijk hopen we dat ook in Utrecht weer veel fietsers zullen deelnemen aan dit unieke onderzoek. Cijfers over fietsgebruik zijn schaars en met name is nog weinig bekend over welke routes fietsers precies kiezen. Dankzij de data van de Fiets Telweek kan Utrecht zijn fietsnetwerk blijven verbeteren.
 
Onder de deelnemers worden 25 Veloretti-fietsen verloot. Verder is er dit jaar een speciale actie voor scholieren: zij maken kans op een helikoptervlucht voor de hele klas. Meer informatie: www.fietstelweek.nl en www.facebook.com/fietstelweek.

Koningsweg; trekkers naar de rijbaan!
De Koningsweg (de weg naar Bunnik, langs Vroeg), wordt anders ingericht. Hij wordt voor de helft een 60 km/uur weg. De aanwonenden van de Koningsweg zijn een actie gestart om de héle weg als 60 km/uur weg in te richten. Dat heeft het grote voordeel dat de trekkers op de rijbaan moeten rijden, in plaats van op de ventweg/het fietspad. Bovendien wordt de weg beter oversteekbaar. Het nadeel voor autoverkeer is beperkt: het scheelt slechts 30 seconden rijtijd. We zijn er een groot voorstander van het voorstel van de aanwonenden en sturen daarom, samen met de provinciale fietsersbond-vertegenwoordiging (het Utrecht Fiets Overleg), een brief naar de provincie.
De petitie van de aanwonenden kun je hier tekenen.

NIEUWEGEIN
 
Motie Liesboschterrein
Op 4 juli hebben Provinciale Staten van Utrecht de motie fietsverbinding Liesbosch aangenomen. Maar liefst 7 partijen vroegen het college van Gedeputeerde Staten om met een plan van aanpak en budget te komen om het knelpunt Ravenswade op te lossen. Het plan moet uiterlijk bij de begrotingsbehandeling van dit najaar klaar zijn. Een prachtige mijlpaal! 
 
De race is echter nog niet gelopen. Wachten op private partijen voor een oplossing werkt al jaren niet en laat fietsers in de kou staan. Een tijdelijk oplossing -een simpel fietspad op grondgebied van de provincie- is óók een oplossing en kan een einde maken aan de fietsellende.

Afsluiting Sluispad vanwege bouw 3e sluiskolk
Per 1 september gaat het Sluispad langs het Lekkanaal dicht. Dan wordt daar gestart met de bouw van een 3e sluiskolk bij de Prinses Beatrixsluizen. Er komen twee alternatieve fietsroutes: een korte via bedrijvengebied het Klooster en een langere via het Schipperspad. Het steile modderige paadje bij de Overeindsebrug blijft nog even modderig. Maar de gemeente Nieuwegein heeft toegezegd een geldpotje te zoeken waarmee dit snelle afstekertje verbreed en verhard kan worden. Hopelijk kunnen we begin 2017 daar naar beneden zoeven. Informatie over de omleidingsroutes is te vinden op www.prinsesbeatrixsluis.nl.

Vrijliggende fietspaden langs Structuurbaan
Helaas geen vrijliggende paden in 2016: de aanleg is uitgesteld naar februari 2017. Tijdens het werk, dat duurt tot juni 2017, blijft de Structuurbaan voor fietsers open.

Bijeenkomst Nieuwegeinse Fietsersbondleden
Alle 130 Nieuwegeinse Fietsersbondleden zijn van harte welkom op donderdagavond 29 september. We willen dan graag lokale kennis ophalen over een nieuw fietsbewegwijzeringssysteem in Nieuwegein. En natuurlijk nader kennismaken met de leden. Belangstelling voor een uitnodiging? Geef je e-mailadres door via nieuwegein@fietsersbond.nl.
Van de voorzitter
 
Net terug van zomervakantie, start het najaar traditioneel met veel aandacht voor verkeersveiligheid. De scholen zijn weer begonnen en dat leidt elk jaar tot een piek in verkeersongevallen: jonge fietsertjes moeten wennen aan de fietsroute naar hun nieuwe middelbare school, een nieuwe lichting studenten zoekt overdag en 's nachts zijn weg door de stad en automobilisten moeten weer wennen aan de drukte, na een zomer lang met minder auto's en geen fietsende schoolgaande jeugd of studenten.

Over een maandje wordt het merkbaar eerder donker; nu is de tijd om even de verlichting van je fiets te controleren. En als je toch bezig bent, check even of je banden niet versleten zijn. Kleine moeite om die nu te (laten) vervangen. Wij bereiden intussen de traditionele fietsverlichtingsacties voor, waarmee we onze bescheiden bijdrage leveren aan meer verkeersveiligheid. Op 8 en 15 oktober vind je ons weer op de Stadhuisbrug.

Laat u niet verrassen door overstekende kinderen of invallende duisternis. Ik wens u veilige fietstochten, geniet van de Indian Summer!
 
Peter van Bekkum
 
Copyright © 2016 Fietsersbond Afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.