Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - oktober 2015
Fietsnieuws uit Utrecht/Nieuwegein:
Omleiding Jutphasebrug
Fietsroute Nieuwegein-Utrecht verbeterd
80 reparaties bij de Fietsverlichtingsactie van 2015
Rood asfalt in de Daalsetunnel
Stemmen op nieuwe naam fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal
Utrecht fietsstad 2016?

Van de voorzitter
Omleiding Jutphasebrug
De Jutphasebrug is, na een grondige opknapbeurt, weer teruggeplaatst. De fietsroute Nieuwegein - Utrecht werd daarvoor een weekend afgesloten. Het bleek dat Rijkswaterstaat wederom alleen de lange omleidingsroute via de Prins Clausbrug wilde bewegwijzeren als omrijroute. De afdelingen Utrecht en Nieuwegein van de Fietsersbond wilden graag dat ook de veel kortere route via de Nieuwegeinsebrug langs het Liesboschterrein zou worden bewegwijzerd. Er volgde een spelletje “kastje en muur” tussen Rijkswaterstaat en Bureau Bereikbaarheid Utrecht (BBU), waarna we een boos persbericht publiceerden. Er werden vervolgens wel toezeggingen gedaan, maar we hadden op de donderdag voor de afsluiting nog steeds geen hard “ja” gehoord. We hebben daarom vrijdag zelf bordjes opgehangen om fietsers de korte route te wijzen. Op vrijdag werden we aangenaam verrast toen bleek dat de gemeente ook de korte route had aangegeven. Met onze extra bordjes hebben we ervoor gezorgd dat de route uitstekend vindbaar was.


Het ophangen van de bordjes
Fietsroute Nieuwegein-Utrecht verbeterd
De Jutphasebrug is teruggeplaatst en de fietsroute uit Nieuwegein is enorm verbeterd. De brugafrit had een slechte fundering: onder het asfalt lagen nog tegels, die door opworteling en verzakkingen steeds weer gingen wijken. De Fietsersbond heeft de gemeente getipt dat het afsluitingsweekend een gouden kans was om het fietspad eens goed op te knappen. De gemeente Utrecht heeft die kans met beide handen aangepakt: de fundering is verbeterd en er ligt nu een prachtig breed rood fietspad. Knap dat dit in een weekend is gefikst! Het enige schoonheidsfoutje is dat de belijning ophoudt waar de leuning stopt en het (steile) talud begint. Op de tekening ziet het er misschien logisch uit, vanaf het fietszadel lijkt het eng. Hopelijk wordt de belijning aan beide kanten nog aangebracht. Samen met het opknappen van de Kanaalweg en het omdraaien van de voorrang bij de fietsoversteek bij de Liesboschbrug is de route Nieuwegein – Utrecht enorm verbeterd. Terecht, want het fietsgebruik op deze route is tussen 2006 en 2014 gestegen van 5.700 naar 7.000 fietsers per etmaal.


Oude wegdek (links) en nieuwe wegdek met einde belijning (rechts)
80 reparaties bij de fietsverlichtingsactie van 2015
Op zaterdagen 10 en 24 oktober hebben we als afdeling Utrecht weer onze jaarlijkse fietsverlichtingsactie op de Stadhuisbrug gehouden. Bij deze actie repareren we gratis de fietsverlichting van het publiek dat daarna weer veilig de donkere dagen in kan. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk opende de eerste actiedag door het uitdelen van het eerste bonnetje aan de eerste klant. Het was die eerste actiedag ongewoon rustig. Pas in de middag kwam de toeloop op gang en ontstond er een rij wachtenden. De tweede actiedag was zoals vanouds, met een flinke, maar gezellige rij gedurende de hele dag. Dit gaf ons de mogelijkheid om voorlichting te geven over het werk van de Fietsersbond. Uiteindelijk zijn er op beide dagen toch hetzelfde aantal van 40 reparaties uitgevoerd, vergelijkbaar met andere jaren. Hulde aan alle 22 vrijwilligers die deze dagen mogelijk hebben gemaakt! 


Wethouder Van Hooijdonk verwelkomt eerste klant
Rood asfalt in de Daalsetunnel
Het krakkemikkige tegelfietspad in de Daalsetunnel is eindelijk geasfalteerd! Je hoeft niet meer om alle kuilen en losliggende tegels heen te slingeren. Bovendien is het fietspad een halve meter breder geworden, het eindresultaat is prachtig. De werkzaamheden duurden een aantal weken, maar we konden gelukkig door een andere tunnelbuis fietsen, en hoefden niet om te rijden via de Leidseveertunnel.
De gemeente haalt paaltjes weg, maar de paal bij het fietspad naar de Wolfstraat bleek er nog te staan toen de fundering voor het fietspad er al lag. Dat hebben we natuurlijk doorgegeven aan degene die de palen weghaalt, want een paal met betonblok weghalen en het wegdek weer herstellen is duur en lastig. Twee dagen later kregen we bericht dat hij was weggehaald, mede dankzij onze mail. Die palen weghalen, dat is een taai proces, zullen we maar denken.
Het rode asfalt wordt overigens nog doorgetrokken tot de J.J.A. Goeverneurstraat. Het hinderlijke middeneiland daar wordt ook nog verwijderd.


Nieuwe fietspad door Daalsetunnel
Stemmen op nieuwe naam fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal
De nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt op dit moment gebouwd en moet halverwege volgend jaar af zijn. Deze brug, die precies tussen de Meernbrug en de (gele) Hogeweidebrug ligt, moet nog een naam krijgen. De gemeente heeft daarom eerder dit najaar een prijsvraag uitgeschreven en een selectiecommissie is nu bezig een top 10 samen te stellen uit de inzendingen. Van 9 tot 22 november kun je je stem uitbrengen op één van de namen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente.
Utrecht fietsstad 2016?
In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat Utrecht zich kandidaat had gesteld voor de titel Fietsstad 2016. Goed nieuws: Utrecht is nu ook daadwerkelijk genomineerd! De andere genomineerden zijn Goes, Groningen, Maastricht en Nijmegen. Een onafhankelijke jury gaat de vijf genomineerde steden beoordelen. In mei 2016 wordt de winnaar bekend gemaakt.
De verkiezing, die is uitgeschreven door de landelijke Fietsersbond, heeft dit keer als thema ‘bikenomics’, ofwel de economische waarde van de fiets. We zijn blij dat de gemeente dit thema op de agenda heeft gezet, maar benadrukken dat ook het ‘gewone’ fietsbeleid nog beter kan. Met name de veiligheid van fietsers bij wegomleidingen blijft een punt van zorg.
Meer weten? Bekijk hier het bidbook van de gemeente Utrecht en lees hier alles over het thema bikenomics van de fietsstadverkiezing.
 
Van de voorzitter
 
Appjes voor de fiets
Als je je mobiele telefoon gebruikt op de fiets, leidt dat je af. Het is veiliger om naar het verkeer om je heen te blijven kijken. Dat vindt de Fietsersbond en dat vindt ook de Rijksoverheid. Die maakte een appje voor smartphones, Fietsmodus, waarmee je punten verzamelt en meedingt naar leuke prijzen als je je telefoon uit hebt staan terwijl je fietst.
 
Andere appjes houden je fietsritten bij: ze leggen de afgelegde afstand en snelheid vast. Endomondo, Strava, Runkeeper, ik ken mensen die elk ritje hun best doen om zichzelf of anderen te verslaan. Met RingRing fiets je per kilometer korting bij elkaar bij winkels in Amsterdam IJburg.
 
Om een rit te plannen, gebruik ik natuurlijk altijd de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. En Buienradar helpt me om te kiezen of ik niet beter een half uurtje later kan vertrekken.
 
Interessant vind ik de app Fietsenstallingen Utrecht, een spin off van de website www.fietsenstallingen.nl van Bram Fokke, waarop je de bezetting van de fietsenstallingen in het stationsgebied kunt zien. Hij helpt je kiezen in welke stalling je je fiets gaat neerzetten en toont je route daarnaartoe. Voor Iphone-gebruikers toont de app Stallingen de bezetting.
 
Nieuwste ontwikkeling is dat je in de NS reisplanner app kunt zien of bij een uitleenpunt een OV-fiets beschikbaar is. Als je dreigt mis te grijpen, kun je al voor aankomst opzoeken hoe je zonder fiets vanaf het station verder reist.
 
Waar ik benieuwd naar ben: wat zou jou onderweg op je fiets helpen om je rit te vergemakkelijken? Suggesties zijn welkom op voorzitter@fietsersbondutrecht.nl.

Peter van Bekkum
Copyright © 2015 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.