Copy
Nieuwsbrief *Afdeling Fietsersbond* - nr 6 - november 2014
In deze nieuwsbrief:

Onenigheid met gemeente over afsluiting Sint Jacobsstraat
Dodelijk ongeval Smakkelaarsveld
IKEA fietsvriendelijk?
Gezocht: fietsambassadeurs voor Ring-Ring in Utrecht
Nieuwjaarsreceptie
Nieuw verkeerslicht Westplein

Onenigheid met gemeente over afsluiting Sint Jacobsstraat

‘De Fietsersbond is boos op de gemeente’, stond op verschillende nieuwssites te lezen. En op RTV Utrecht zelfs: ‘De Fietsersbond is klaar met gemeente Utrecht’. Stevige taal, die veel mensen niet van de Fietsersbond zijn gewend. Waar maakten wij ons zo druk over?

Sinds 19 januari is de Sint Jacobsstraat in het centrum van de stad afgesloten voor fietsers. Tussen het Vredenburg en de Monicabrug wordt de rijbaan opnieuw ingedeeld. Voor de vele bussen en vrachtwagens is geen omleidingsroute beschikbaar en daarom mogen zij er blijven rijden. Maar voor fietsers is er tot de zomer geen veilige plek. Fietsers zijn dus als enige de klos, en dat terwijl de gemeente zegt de fiets op nummer 1 te zetten!

We waren door de hele gang van zaken behoorlijk van ons stuk gebracht. We zijn niet betrokken geweest bij de voorbereiding, de afsluiting is nog geen week van tevoren aangekondigd en er is geen verkeersbesluit genomen. De voorgestelde omfietsroutes zijn nogal onveilig, zoals op deze foto is te zien: www.fietsersbondutrecht.nl/uploads/images/Nieuws/omleidingsroute%20st%20jacobsstraat.jpg. Bovendien komt er op die manier nog meer drukte op het Smakkelaarsveld, juist nu daar het lastigste half jaar aanbreekt. Een spoedoverleg met betrokken ambtenaren leverde niets op. En ten slotte voldoet de toekomstige inrichting van de Sint Jacobsstraat niet eens aan de fietsnormen. Om al deze redenen besloten we een brief aan de wethouder te schrijven, waarin we alle overleg met de gemeente hebben stopgezet.

De wethouder heeft inmiddels op onze brief gereageerd. Ze geeft aan dat ze het voor een groot deel met ons eens is en verzoekt ons expliciet om weer het gesprek met de gemeente aan te gaan. Dat zullen we zeker doen. De briefwisseling is hier te vinden:
http://utrecht.fietsersbond.nl/themas/afsluiting-st-jacobsstraat

 

Dodelijk ongeval Smakkelaarsveld

Op 6 januari verongelukte een jonge fietser op het Smakkelaarsveld. Wij betreuren dit ongeluk zeer, maar zien binnen de bestaande randvoorwaarden nauwelijks verbeteringen die de kans op dit ongeluk hadden verkleind. Op dit punt komen volgens ons te veel verkeersstromen samen. Gedurende de drukste bouwfase rond het Smakkelaarsveld laat de gemeente Utrecht hier bijna de gehele fietsverkeersstroom Utrecht Oost-West (en station-centrum) afwikkelen, intensiveert zij het aantal passerende bussen (door afsluiting van de Leidseveertunnel) én laat zij de Catharijnesingel open voor autoverkeer.

Wij zijn van mening dat dit te veel is. Met dagelijks meer dan 22.000 overstekende fietsers (met de afsluiting van de Sint Jacobsstraat vermoedelijk meer dan 27.000 fietsers) en honderden extra bussen, zijn de duizenden auto’s in dit gebied te veel. De oversteek is onoverzichtelijk door de half gesloten hekken, ontbrekende opstelruimte en een te smal fietspad. Fietsers passeren links en rechts elkaar en voetgangers. De kruising wordt vaak bezet gehouden door dubbelgelede bussen, terwijl de fietser groen heeft.

Voor de fietser en de bus is er geen alternatief. Wij hebben de wethouder dan ook gevraagd om de verkeersveiligheid op deze oversteek te vergroten door doorgaand verkeer te weren van de Catharijnesingel. We zijn benieuwd naar haar reactie.

 

IKEA fietsvriendelijk?

Rond kerst kregen we een verzoek van de afdeling Zwolle om eens langs ‘onze’ IKEA te fietsen. Waarom? Niet om de leuke kerstlampjes of om het 1 euro-ontbijt (aanrader!), maar om te kijken hoe de bereikbaarheid van de IKEA is na de verbouwing. In Zwolle wordt namelijk ook een IKEA geopend.
 
Ondanks de voortdurende regen in de kerstperiode zijn we gaan kijken. Het fietsen stallen is eigenlijk bijzonder prettig geregeld. Hier is een foto van de stalling: www.fietsersbondutrecht.nl/uploads/images/Nieuws/fietsenstalling%20IKEA.jpg. Sociaal veilig, vlakbij de ingang en je hebt plek voor grote (bak)fietsen voor als je wat uit de Billyserie mee wilt nemen. Jammer genoeg wordt de bakfiets hier in Utrecht nog niet meeverhuurd. Kortom, in de basis prima op orde voor fietsers. Helaas is de IKEA zelf voor fietsers heel wat minder bereikbaar. De toegang vanaf het kanaal richting Nieuwegein is al twee jaar afgesloten en je bent nu gedwongen om over de meubelboulevard te fietsen, en dat is geen pretje.

Ons pleidooi voor de afdeling Zwolle: kijk ook goed naar de omgeving en maak de aanrijdroutes aantrekkelijk voor fietsers.

 

Gezocht: fietsambassadeurs voor Ring-Ring in Utrecht

Fietsers zijn goud waard. Want fietsers lossen drie problemen tegelijkertijd op: ongezonde leefstijl, slechte luchtkwaliteit en druk op de publieke ruimte. Fietsen is dus niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor anderen! Het Ring-Ringproject wil fietsen daarom belonen. Het idee is dat je met een app op je telefoon je fietskilometers bijhoudt, waarna je deze bij de lokale middenstand kunt inwisselen voor korting.

‘Ring-Ring voor Utrecht’ is een initiatief van de Kracht van Utrecht. Op dit moment wordt de Ring-Ring-app ontwikkeld en getest (voor Android én iPhone). Het is de bedoeling dat de app voorafgaand aan de Tour de France wordt gelanceerd. Om Ring-Ring bekendheid te geven zijn de initiatiefnemers op zoek naar mensen die fietsambassadeur willen worden. Als fietsambassadeur verleid je mensen om meer te gaan fietsen, in de stad of naar hun werk. Ook ga je buurt- en marktwinkeliers enthousiasmeren om mee te doen. Ring-Ring bevordert zowel gezonde mobiliteit als de buurteconomie!

Lokale winkeliers hebben verschillende redenen om mee te doen. Fietsers en voetgangers zorgen vaak voor de meeste omzet van lokale winkels en markten. Fietsers rijden met gemak naar hun favoriete winkel of leren nieuwe winkels kennen door een straatje om te fietsen. Ook zorgen fietsers voor sociale interactie en authenticiteit in de wijk. Winkeliers krijgen in ruil voor hun deelname aan Ring-Ring dus meer klantcontacten en omzet, een win-winsituatie!

Wil je fietsambassadeur worden, meld je dan aan bij Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) via contactenkvu@gmail.com of 06-33630344. Of neem een kijkje op de website van Ring-Ring: www.ring-ring.nu.
 

Nieuwjaarsreceptie

Op woensdag 14 januari hielden we weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Fietsersbond afdeling Utrecht. Met een nieuwjaarsspeech van onze voorzitter werd het nieuwe jaar geopend en kon worden overgegaan op de presentatie van gastspreker Gijs op de Weegh over zijn stageproject bij de provincie. Daarin heeft hij informatie over alle fietsbare wegen in de provincie Utrecht gevisualiseerd op de kaart. Deze informatie is afkomstig van onze eigen vrijwilligers van de Fietsersbond en bestaat uit zowel feitelijke kenmerken (bijvoorbeeld wegtype en maximumsnelheid) als subjectieve kenmerken (wegkwaliteit, verkeershinder). Gijs liet een paar interessante kaartjes zien van de stad Utrecht met de wegkwaliteit en verkeershinder zoals die door fietsers op de verschillende routes ervaren wordt. Dit leverde genoeg stof op om over in gesprek te gaan en een lange en levendige discussie volgde.

Nieuw verkeerslicht Westplein

Op het Westplein is een nieuwe fietsoversteek gemaakt, met een bijzondere afstelling van de verkeerslichten. De wachttijd is bijzonder kort doordat de verkeerslichtregeling ‘weet’ van de nabijgelegen kruisingen of er een dot verkeer aankomt of niet. Als er niets aankomt, krijgen fietsers groen. Voor zo’n drukke weg komt er een verbazingwekkend groot deel van de tijd geen verkeer aan, zelfs in de spits. Ook als nabijgelegen opstelvakken voor auto’s vollopen, krijgen fietsers groen, bijvoorbeeld bij het opstelvak voor de afslag naar de Damstraat. Dan wordt er een pad vrijgehouden zodat je tussen het wachtende verkeer over kunt steken.

De regeling speelt razendsnel in op de actuele situatie. Dat betekent wel dat het kan gebeuren dat auto’s rood krijgen, maar dat ze alweer mogen rijden voordat de fietsers zijn geweest. Omdat er bijvoorbeeld weer een dot verkeer aankomt, of omdat het opstelvak leegstroomt. Let dus op het fietslicht en niet op remmende auto’s! De Fietsersbond is er altijd voorstander van dat alle verkeersdeelnemers zich aan de verkeersregels houden, en dat je dus niet door rood fietst. Wie hier door rood fietst, waagt zijn leven (en 90 euro boete) voor hooguit een paar tellen tijdwinst.
Regeling even rustig bekijken? Ga naar http://youtu.be/8f9Vj4LGsGE.

 
Copyright © 2015 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven van deze lijst    update voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp