Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - november 2015
Fietsnieuws uit Utrecht:
Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
Nooit meer wachten voor rood?
Rien Kooij nieuwe contactpersoon stationsgebied
Herinrichting Maliebaan: zorgen om gevaarlijke rotonde
Herinrichting busbaan Vleuterweide: nog geen toproute
Snorfietsers toch naar rijbaan
Visualisatie data Fietstelweek
 
Fietsnieuws uit Nieuwegein:  
Betere gladheidsbestrijding fietspaden bij sneeuwval

Van de voorzitter: Inpandig stallen in het centrum

UTRECHT

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
Het gemeentelijk verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen is vrijgegeven voor inspraak. In dit plan is een primaire rol weggelegd voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en schone vervoermiddelen. De groei van het aantal fietsers de afgelopen tien jaar is zichtbaar gemaakt en ook de voordelen van het hogere fietsgebruik worden nog eens aangehaald.

In onze nieuwsbrief van afgelopen maart berichtten we dat het college van B&W bezig was met het schrijven van dit nieuwe beleidsstuk. Wij hebben toen input geleverd in de vorm van een notitie met 23 aanbevelingen.

Tot en met zondag 3 januari kan iedereen reageren op het (concept) verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim bestemmen. Wij zijn enthousiast over de grote lijnen, maar horen ook graag jouw mening. Als je je opmerkingen mailt naar voorzitter@fietsersbondutrecht.nl, kunnen wij deze meenemen in onze officiële inspraakreactie. Uiteraard kun je ook zelf een inspraakreactie sturen naar de gemeente.


Slim regelen: het Utrechtse verwijssysteem met aantal vrije stallingsplekken (foto: gemeente Utrecht)
 
Nooit meer wachten voor rood?
Verkeerslichten, we raken er niet over uitgepraat. Logisch, want al dat wachten is ergernis nummer 1 onder fietsers. Springlab heeft een interessante oplossing bedacht voor dit fietsleed: de Light Companion. Dit systeem detecteert fietsers ruim vóór het verkeerslicht en geeft iedereen een persoonlijke 'light companion’ mee: een groen ledlampje dat zich voor je uit beweegt in een baan langs het fietspad. Als je het lampje volgt, heb je de goede snelheid om op het juiste moment bij het verkeerslicht aan te komen, dat wil zeggen: als het op groen staat.

Inmiddels is het systeem twee keer getest: bij de Jaarbeurs in een situatie zonder echt verkeer en op de Kardinaal de Jongweg in een meer realistische setting. 90% van de fietsers vindt de Light Companion een meerwaarde voor de stad, aldus de bedenkers van het systeem. Een prettige bijkomstigheid is dat het aantal door-rood-rijders weleens flink zou kunnen afnemen.

Als Fietsersbond juichen wij dit soort innovaties toe en we zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van uitgebreidere testen. Wel vinden we dat de Light Companion geen ‘lapmiddel’ mag worden voor slecht afgestelde verkeerslichten. Verkeerslichten die niet optimaal functioneren, moeten onverminderd worden aangepakt.


(Animatie: Springlab)
 
Rien Kooij nieuwe contactpersoon stationsgebied
In het stationsgebied wordt intensief gebouwd en aan de weg getimmerd. Tijdens de werkzaamheden gaat het fietsen gewoon door. Lange tijd was Arjan Wijdeveld vanuit de Fietsersbond het aanspreekpunt voor het stationsgebied, maar enkele maanden geleden heeft Rien Kooij het stokje overgenomen. Regelmatig is hij op het stadskantoor te vinden om de belangen van fietsers te behartigen.

Rien: ‘Zelf werk ik ook in het stadskantoor, gelukkig wel op een heel andere afdeling. Daardoor kan ik makkelijk even langslopen bij de projectleiders van de POS (= Projectorganisatie Stationsgebied) en de projectleiders kunnen mij ook makkelijk vinden. Zo kon ik onlangs snel aanschuiven toen er sprake was van een veel te laat aangekondigde omleiding. Er is regelmatig overleg tussen de projectleiders en belangengroepen (zoals Cosbo, Solgu en Rover), waar ik nu namens de Fietsersbond bij aansluit.

Ik denk dat ik veel kan bereiken, maar het zijn wel meerdere kleine zaken. De verbouwing van het stationsgebied is een gegeven, net als de omleidingen die daarbij horen, maar als Fietsersbond kunnen we wel de scherpe kanten eraf halen. De POS wil het zo goed mogelijk doen, maar ze weten vaak niet goed hoe. Daar kan ik mijn bijdrage leveren. Een ruimere bocht in de S-bocht van het Jaarbeursplein, betere bewegwijzering van een omleiding, blijven roepen dat ze geen losse bakens moeten plaatsen, ... maar ook een fietspad dat vier meter breed wordt in plaats van drie!’

Voor klachten, vragen en suggesties over fietsen in het stationsgebied kun je Rien bereiken op POS.fiets@gmail.com.
 
Herinrichting Maliebaan: zorgen om gevaarlijke rotonde
Het zuidelijk deel van de Maliebaan (tot aan de Burgemeester Reigerstraat) wordt opnieuw ingericht. Helaas komt er geen nieuwe fietsinfrastructuur bij, wat een gemiste kans is voor de fiets. Sterker nog, de nieuwe rotonde op de kruising Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat krijgt geen apart fietspad, zelfs geen fietsstrook. Hierdoor worden fietsers in de toekomst gedwongen om als ‘levende verkeersafremmers’ over de rotonde te rijden. En dat terwijl deze kruising onderdeel is van de drukste fietsverbinding tussen het centrum en de Uithof!

Wij maken ons ernstig zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie die hier wordt gecreëerd en hebben er bij de gemeente op aangedrongen de plannen te wijzigen. Lees hier onze reactie op de plannen. (NB Onze reactie was gebaseerd op een eerder ontwerp waarbij er bovendien sprake was van een ‘oversteek’ voor auto’s midden over de rotonde. Gelukkig lijkt deze oversteek inmiddels uit de plannen te zijn verwijderd.)


Impressie voor nieuwe kruispunt Maliebaan-Burgemeester Reigerstraat (bron: gemeente Utrecht)
 
Herinrichting busbaan Vleuterweide: nog geen toproute
De busbaan in Vleuterweide wordt opnieuw ingericht en dat heeft gevolgen voor de fietsroute die hier parallel aan loopt. Positief is dat in het nieuwe ontwerp naar veel minder autoverkeer wordt gestreefd. Toch moet er nog heel wat gebeuren voor de route goed fietsbaar is; daarin schiet het huidige plan tekort. De oversteek bij het gezondheidscentrum was de reden voor de aanpak van de busbaan, maar juist voor díe kruising zijn nog steeds geen verbeteringen gepland. Ook de fietsstroken worden niet verbreed. Op onderstaande foto zie je hoe smal deze nu zijn. Daarnaast willen we dat er zo min mogelijk verkeerslichten komen, omdat kruisingen met verkeerslichten aantoonbaar onveiliger zijn dan voorrangskruisingen. Lees hier onze reactie op de plannen.


Smalle fietsstroken in Vleuterweide (Voor de Burchten)
 
Snorfietsers toch naar rijbaan
Amsterdam krijgt waarschijnlijk alsnog de mogelijkheid om snorscooters met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. De nieuwe regelgeving moet wel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. De landelijke Fietsersbond roept fietsers dan ook op om Tweede Kamerleden te mailen (voorbeeldbrief). Lees hier meer over de nieuwe ontwikkelingen in het snorscooterdebat. Of kijk op Facebook.
 
Visualisatie data Fietstelweek
Met de data van de dit najaar gehouden Fietstelweek heeft Bram Fokke een schitterende visualisatie gemaakt. Hierin zijn de geregistreerde ritten van één ochtend in Utrecht op de kaart te volgen. Bekijk het hieronder!


 

NIEUWEGEIN
 
Betere gladheidsbestrijding fietspaden bij sneeuwval
De gemeente Nieuwegein wil fietspaden bij sneeuwval beter vrijmaken en heeft een speciale fietspadsneeuwschuiver aangeschaft. Ook wil de gemeente sneller reageren op meldingen van gladheid.

Over het algemeen is in Nieuwegein de bestrijding van gladheid op fietsstroken en fietspaden goed in orde; alleen flinke sneeuwval leidde tot problemen. Bij het vrijmaken van de autorijbaan werden de fietsstroken geregeld als sneeuwopslagplaats gebruikt. Ook paaltjesafsluitingen vormden een knelpunt: de routes van de brede sneeuwschuivers waren niet afgestemd op de doorgaande fietsroutes en na een prima geveegd stuk volgde dan een ploetergedeelte. Hiervoor hadden we als Fietsersbond natuurlijk al aandacht gevraagd, maar nu kwam er steun uit onverwachte hoek. Het Nieuwegeinse inwonerspanel was eensgezind in zijn oordeel: hoofdfietsroutes moeten met voorrang worden aangepakt bij de verbetering van de gladheidsbestrijding!

Het blijft nog even wachten op sneeuwval voor een eerste test van de nieuwe schuiver. Onze melding van ijs op de Nieuwe Heemsteedsebrug via Twitter is in elk geval proactief door de gemeente doorgesluisd naar het meldingensysteem openbare ruimte.
 
Van de voorzitter: Inpandig stallen in het centrum
Op verschillende locaties in het centrum zijn de afgelopen jaren stallingen gerealiseerd waar je je fiets veilig, warm en droog binnen kunt stallen. En dat worden er nog meer.

Aan het Vredenburg kun je alweer 2,5 jaar ondergronds parkeren en helpt een gootje met borstels je om je fiets gecontroleerd beneden te krijgen en een gootje met een rolband om je fiets boven te krijgen.

De stalling onder het stadhuis is na een verbouwing gelukkig net weer geopend. Die is nu ook voorzien van zo’n rolband. Nieuw is de digitale in- en uitcheck: je fiets krijgt een sticker met barcode en jij een barcodepasje. Tot nu toe kreeg je een bonnetje aan je fiets geniet, maar digitaal gaat het sneller. Ook de stalling in de Zadelstraat (open sinds maart 2014) werkt sinds dit najaar met deze digitale in- en uitcheck. Binnenkort wordt zo’n systeem ook in de Vredenburgstalling in gebruik genomen.

Sinds eind oktober is de stalling in de Neudeflat definitief gesloten. Op termijn komt er in het centrum een prachtige stalling bij: eind 2017 verhuist de bibliotheek naar het gebouw van het voormalige postkantoor; in de kelder daaronder komen 1.100 nieuwe fietsparkeerplaatsen. Meer informatie over deze geweldige ontwikkeling vind je hier.

Peter van Bekkum
Copyright © 2015 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.