Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - februari 2017
Fietsnieuws uit Utrecht:
Nieuwe fietsroutes
Verkiezingen in aantocht
Upgrade fietsroute Overvecht - Utrecht Science Park
Nieuwjaarsborrel
Snorfiets op de rijbaan
 
Fietsnieuws uit Nieuwegein: 
Nieuwegeinse Structuurbaan krijgt vrijliggende fietspaden

Van de voorzitter

UTRECHT

Nieuwe fietsroutes


Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er twee fietsroutes bijgekomen. Fietsers van en naar Leidsche Rijn kunnen nu weer dicht langs het spoor fietsen en hoeven niet meer om te rijden via het Berlijnplein. Het scheelt voor zo’n 5.000 fietsers per dag pakweg 500 meter omfietsen, een majeure verbetering. De route is er vooral gekomen door flinke inzet van wijkraad Leidsche Rijn en diverse raadsleden. Wat extra fijn is, is dat de route een redelijke helling heeft gekregen. In eerste instantie zouden fietsers vanaf de Dirck Hoetweg een bijna onfietsbaar steile helling van 4% voor hun kiezen krijgen. De afslag met de Dirck Hoetweg is echter een paar meter verhoogd, waardoor fietsers een fietsbare helling hebben. Hulde!De tweede route is de Moreelsebrug. Helaas is er geen fietsbare helling ingepast (te moeilijk) en heeft de brug daarom aan beide zijden trappen. Dat komt het gebruik niet ten goede. Wat wel erg mooi is geworden is het stroeve materiaal op de traptreden en de brug zelf. Ook met de aanvriezende mist in januari bleef de brug prima begaanbaar.

Qua ontwerp van de brug zijn er twee dingen minder geslaagd. Aan de stadszijde ligt een fietsgoot in het voetgangersgedeelte. Dat schept verwarring. Aan de jaarbeurszijde is het laatste stukje van het fietspad, waar je moet afstappen, uitgevoerd in natuursteen. Dat is vrágen om uitglijden. Wat ons betreft wordt het natuursteen op het fietsgedeelte alsnog afgedekt met een stroeve rode slijtlaag.Verkiezingen in aantocht

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op het Landelijk Bureau van de Fietsersbond beoordeelt een werkgroep alle verkiezingsprogramma’s op fietsvriendelijkheid. Maar dat is niet waar ik het in dit stukje over wil hebben.
 
In het voorjaar van 2018 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden: #GR2018. En die zijn voor fietsers in Utrecht veel belangrijker! Nu al zijn de lokale politieke partijen bezig met het verzamelen van ideeën en wensen voor hun verkiezingsprogramma’s. En wij kunnen ze daarmee helpen! Nu is het moment om te bedenken hoe het fietsen in de stad nog (veel) aantrekkelijker kan worden. Welke wensen heb jij voor de fiets? Nóg grotere fietsenstallingen bij het Centraal Station en in de binnenstad? Een groene golf voor de fiets? Rechtstreekse snelle routes tussen woonwijken en werkplekken via nieuwe fietsbruggen over de Vecht, het Merwedekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal en via meer fietstunnels onder de spoorlijnen? De smalle straten in de binnenstad en de oude wijken autovrij, brommervrij en snorfietsvrij maken? Een glazen overkapping tegen regen en altijd wind mee op alle hoofdfietsroutes?
 
We horen graag je suggesties, rijp en groen, groot en klein. Mail ze naar voorzitter@fietsersbondutrecht.nl!
Upgrade fietsroute - Overvecht - Utrecht Science Park

 Goed nieuws voor fietsers tussen Overvecht en Utrecht Science Park  (voorheen de
Uithof). De route krijgt in 2017een upgrade. De fietsroute wordt gedeeltelijk vrijliggend fietspad en gedeeltelijk fietsstraat.Ook wordt een aantal kruisingen veiliger gemaakt. Onder andere de Pieter Nieuwland en de aansluiting op het fietspad langs de Biltstraat. Het fietspad op de Biltstraat zal worden verbreed waardoor het gemakkelijk wordt om vanuit de Karel Doormanstraat richting het Utrecht Science Park  te rijden. Daarnaast zal de Jan van Galenstraat opnieuw worden ontworpen, maar hiervoor zijn nog geen concrete keuzes gemaakt.
 
Mocht je willen weten hoe de verschillende ontwerpen er in meer detail uitzien; deze ontwerpen staan hier:
Adriaen Beyerkade
Pieter Nieuwlandstraat en Van Esveldstraat
Huizingalaan 
Karel Doormanlaan

Voor meer informatie zie de website van de gemeente.


impressie fietsstraat Huizingalaan
Nieuwjaarsborrel

Op woensdag 11 januari was er weer de traditionele Nieuwjaarsborrel van de afdeling Utrecht. Ook dit jaar weer in het café van de Kargadoor, waar het gezellig druk was. Onbekende en bekende gezichten, leden en andere geïnteresseerden. De vrijwilligers van de afdeling werden bedankt in een speech door de voorzitter. Er werd nog even stilgestaan bij het feit dat het initiatief van de Fietsersbond om de eerste 24 uur fiets parkeren gratis te maken door de gemeente is overgenomen in al hun stallingen. Het tweede deel van de borrel was een presentatie van Roos Geerse om de binnenstad “doorfietsbaar” te houden.   De gemeente heeft plannen om (delen van) de binnenstad verboden gebied voor fietsers te maken (in ieder geval overdag). Roos had daar zo haar eigen mening over. De discussie na afloop was interessant en gaf aan dat dit onderwerp niet alleen bij de Fietsersbond speelt.
Snorfiets op rijbaan

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een internetconsultatie organiseerde over het plan om snorfietsen (herkenbaar aan blauw kentekenplaatje, geen helm) te verplichten op de rijbaan te rijden, in plaats van op het fietspad.
 
Snorfietsen rijden te hard en stoten veel vieze lucht uit; daarom zijn we enthousiast over de mogelijkheid om snorfietsen van het fietspad te weren om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. We willen dat de regel voor een zo groot mogelijk gebied gaat gelden, in plaats van per straat. Ook de gemeente en een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad (GroenLinks, D66, PvdA en PvdD) hebben het ministerie een positieve reactie gestuurd en daarin gevraagd om de maatregel in één keer voor een gebied te laten gelden.
 
De raadsleden hebben in hun gezamenlijke reactie aangegeven dat Utrecht de wens heeft om de maatregel zo snel mogelijk in te stellen. En de gemeente heeft aangegeven dat ze de maatregel ook wil nemen om de luchtkwaliteit op het fietspad te verbeteren.
 
Wethouder Van Hooijdonk heeft in november al toegezegd dat Utrecht de snorfiets van het fietspad wil weren, zodra het Ministerie dat wettelijk toestaat. We hopen dat de minister voort maakt met het vaststellen van de nieuwe regels!

NIEUWEGEIN
 
Nieuwegeinse Structuurbaan krijgt vrijliggende fietspaden

De Structuurbaan in Nieuwegein is één van de laatste 50-kilometerwegen zonder vrijliggende fietspaden in onze stad. Met de opening van de Nieuwe Heemsteedsebrug, bijna twee jaar geleden, werd de weg ook een belangrijke route voor fietsers tussen Houten en Nieuwegein. Na maandenlang uitstel gaat de aanleg van vrijliggende fietspaden langs deze Fietsfilevrijroute eindelijk van start. In juli kregen we tijdens overleg met de wethouder de indruk dat fietsers tijdens de bijna een half jaar durende werkzaamheden gewoon van de weg gebruik zouden kunnen maken. Dit blijkt echter niet het geval. Ook geven de downloads op de website van de gemeente Nieuwegein een week voor de start van de werkzaamheden nog onduidelijke informatie over de omleidingsroutes voor fietsers. We stuurden dus een pittige mail aan de gemeente. Inmiddels hebben we de belofte gekregen dat er nog goed wordt gekeken naar de informatie voor fietsers. Ook blijkt dat fietsers het grootste deel van de tijd gebruik kunnen maken van een prima omleidingsroute via het Thomas Jeffersonpad en de Malapertweg. Alleen gedurende de eerste weken kan dit niet en zullen fietsers uit Nieuwegein-Noord naar Houten de oude route over de Nieuwegeinsebrug moeten nemen.

Van de voorzitter
 
De vrijwilligers van de Fietsersbond worden ondersteund door professionals op het Landelijk Bureau. We sparren graag met deze experts, wat extra makkelijk is omdat het kantoor in Utrecht staat. Saskia Kluit gaf als directeur van het bureau een inspirerend interview aan het vakblad Verkeerskunde.

'Niet de fiets is het doel, maar dat we allemaal een prettig en gezond leven kunnen leiden. Ik geloof dat de fiets daar bij uitstek een bijdrage aan kan leveren. Gebruik van de fiets is schoon, gezond, er is niet veel ruimte voor nodig en het leidt tot ontmoetingen in de openbare ruimte. Maar veel overheden beseffen die voordelen nog onvoldoende. Er wordt veel ruimte en geld besteed aan de auto en het OV, maar de potentie van fietsen wordt zelden strategisch benut. Binnen het 'daily urban system' van veel mensen kan het belang van de fiets of e-bike nog sterk groeien.'

Op een vraag over de groeiende fietsdrukte in Utrecht (en Amsterdam) antwoordt Saskia dat de gemeenten toch moeten blijven proberen om meer ruimte voor de fiets vrij te maken. Op de parkeerplek van één auto kunnen acht fietsen gestald worden en met een deelfietssysteem kunnen 20 mensen van die plek profiteren. Bewoners vragen zelf ook om leefbare straten, met geveltuintjes, speelplaatsen, meer bomen en daarmee minder ruimte voor de auto.
Met deze steun van ons Landelijk bureau blijven we als Utrechtse afdeling pleiten voor meer ruimte voor de fiets. Het hele interview kun je nalezen via deze link: http://verkeerskunde.nl/Uploads/2016/12/Saskia-Kluit.pdf

Peter van Bekkum
voorzitter
Copyright © 2017 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.