Copy
Nieuwsbrief *Afdeling Fietsersbond* -  februari 2015
In deze nieuwsbrief:

- Veel suggesties voor aanpassen verkeerslichten
- ChristenUnie, D66 en GroenLinks beste fietspartijen in provincie Utrecht
- Afsluiting Sint Jacobsstraat (vervolg)
- Vacature – vacature – vacature
- Brommeruitstoot te dicht bij fietsers

Nieuws van onderafdeling Nieuwegein:

- Het geld is op voor Plofsluisbrug en Overeindsebrug
- Fietsersbypass voor Liesboschterrein
 
Veel suggesties voor aanpassen verkeerslichten

Er wordt massaal gereageerd op het verzoek van de gemeente Utrecht om overbodige en slecht functionerende verkeerslichten te melden op een interactieve kaart. De gemeente wil overbodige verkeerslichten verwijderen en de overige lichten beter afstellen voor fietsers. Ook wordt gekeken bij welke verkeerslichten een bordje ‘rechtsaf voor fietsers vrij’ kan komen.

Op 24 februari heeft wethouder Van Hooijdonk het eerste overbodige verkeerslicht gemeld (foto eerste melding). Dat was het fietslicht aan het eind van de Herenweg (foto verkeerslicht). Als je rechtsaf wilt, kun je dat hier veilig doen; als je rechtdoor wilt, moet je wachten bij het fietslicht een paar meter verderop. Daarna ging het snel. Binnen een dag waren er al 1.000 meldingen gedaan en inmiddels staat de teller op 3.519. Het nieuwtje haalde zelfs de landelijke pers (reportage van de NOS, vanaf 2:45).

In een recent rapport heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid aangetoond dat voorrangskruisingen veiliger zijn dan verkeerslichten. Als alleen verkeerslichten worden behouden die noodzakelijk zijn vanwege de drukte, kan ongeveer een derde van de verkeerslichten in de stad verdwijnen.

Vind je een verkeerslicht overbodig? Zie je ergens kans voor het bordje ‘rechtsaf voor fietsers vrij’ of heb je andere opmerkingen over verkeerslichten? Tot en met 30 april kun je dit melden op www.utrecht.nl/verkeerslichten (ook voor mobiel). Hier kun je ook alle meldingen bekijken, inclusief de meningsverschillen over wel/geen verkeerslicht en voorrang voor fiets dan wel auto.
 
Ook wij hebben ruim twee jaar geleden al eens opgeroepen om verkeerslichten te melden en daar kregen we veel reacties op. Sinds oktober is er een extra gemeentemedewerker die al onze meldingen verwerkt. Maar inmiddels is de verkeerssituatie op veel kruispunten veranderd. Heb je nog steeds klachten over een verkeerslicht, meld deze dan op bovenstaande website..
 
ChristenUnie, D66 en GroenLinks beste fietspartijen in provincie Utrecht

De ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Utrecht de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt uit een inventarisatie van de landelijke Fietsersbond. De partijen besteden alle drie veel aandacht aan de fiets en er is geen duidelijke winnaar aan te wijzen.

In de provincie Utrecht pleiten veel partijen voor de aanleg van snelfietsroutes. Opvallend is dat er vergeleken met andere provincies relatief veel aandacht is voor de (fiets)verkeersveiligheid. Zo willen GroenLinks en D66 snelheidsverlaging op provinciale wegen. De ChristenUnie wil inzetten op snelfietsroutes rond Amersfoort, Hilversum, Utrecht, Veenendaal en Woerden. GroenLinks wil uitvoering en uitwerking van een Actieplan Fiets, onder meer door goede fietsverbindingen rond de Uithof in alle windrichtingen en een betere aansluiting van het fietsnetwerk op het ov-netwerk. D66 wil eerst investeren in de fiets en duurzame mobiliteit voordat autowegen worden aangelegd en/of verbreed.

Van de overige partijen scoren SP, SGP, PvdA en PvdD middelmatig. Een onvoldoende gaat naar CDA, VVD, PVV en 50Plus. De landelijke Fietsersbond benadrukt overigens dat deze resultaten niet kunnen worden opgevat als stemadvies. Fietsbeleid is slechts één onderdeel van de verkiezingsprogramma’s, maar volgens ons wel een belangrijk onderdeel.

Meer weten?
  • Hier lees je meer over de opzet van het onderzoek.
  • Hier kun je ook de fietsvriendelijke partijen van andere provincies opzoeken.
Afsluiting Sint Jacobsstraat (vervolg)

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de langdurige afsluiting van de Sint Jacobsstraat, die voor ons als een donderslag bij heldere hemel kwam. Naar aanleiding van de afsluiting schreven we een brief aan de wethouder, waarin we al het overleg met de gemeente opschortten.

Inmiddels heeft de wethouder op onze brief gereageerd. Zij vindt ook dat een aantal zaken niet goed is gegaan en zegt dat ze ‘de tijd, energie en kwaliteitsvolle inbreng van de Fietsersbond’ zeer waardeert en hoopt dat het gesprek weer snel wordt hervat.

Wij zijn uiteraard blij met deze positieve benadering van de wethouder en hebben het overleg met de gemeente daarom hervat. Maar we zijn nog niet helemaal tevreden, want er is nog niets gedaan met de onderliggende frustratie die bij onze vrijwilligers leeft. Zij constateren geregeld dat de gemeente maar weinig doet met onze ‘kwaliteitsvolle inbreng’. Het eerste gespreksonderwerp met de gemeente zal daarom zijn hoe onze inbreng structureel kan worden versterkt.
 
Vacature – vacature – vacature

Ja, je leest het goed. Wij hebben op dit moment meerdere vacatures. Voor het bestuur van de Fietsersbond afdeling Utrecht zoeken wij een voorzitter en een portefeuillehouder communicatie. Daarnaast zijn we nog op zoek naar iemand die de Fietsersbond wil vertegenwoordigen in de POS, de Projectorganisatie Stationsgebied. In alle gevallen gaat het om vrijwilligerswerk. De vacaturebeschrijvingen kun je hier vinden.
 
Brommeruitstoot te dicht bij fietsers

De gemeente Utrecht heeft TNO onderzoek laten doen naar de luchtvervuiling veroorzaakt door brommers (zowel gewone brommers als snorbrommers). De Utrechtse brommervloot blijkt voor minder dan 1% bij te dragen aan de lokale concentratie van NO2 en voor 5% aan de fijnstofconcentratie. Volgens TNO spelen (snor)brommers in Utrecht daarom een beperkte rol bij het halen van de Europese eisen voor NO2 en fijnstof. Daarnaast merkt TNO het volgende op:

‘Meerdere onderzoeken wijzen echter uit dat brommers, naast NO2 en PM10 (= fijnstof, red.), ook significante hoeveelheden van het meer schadelijke ultrafijnstof uitstoten. Omdat brommers bovendien dicht langs fietsers en voetgangers rijden, is de uitstoot van ultrafijnstof door brommers mogelijk schadelijk voor de gezondheid van fietsers en voetgangers. Het ligt daarom voor de hand dat het belangrijkste argument voor het terugdringen van de emissies van het brommerverkeer wordt gevormd door de uitstoot van ultrafijnstof in combinatie met de nabijheid van deze emissies bij verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers).’

Om deze reden laat wethouder Lot van Hooijdonk nu maatregelen uitwerken waarbij fietsers en voetgangers minder direct worden blootgesteld aan de uitlaatgassen van brommers. Wij steunen dit van harte! Een recent Engels onderzoek toont aan dat automobilisten in de 2% van de tijd die ze bij stoplichten doorbrengen, 25% van de luchtvervuiling van hun rit binnenkrijgen. Voor fietsers zal het eerder slechter dan beter zijn – wij kunnen ons raam niet dichtdoen. Probeer daarom enige afstand te houden van brommers. De vervuiling neemt af met het kwadraat van de afstand, dus een paar meter verder in plaats van direct onder je neus maakt al veel uit.
 
Nieuwegein: Het geld is op voor Plofsluisbrug en Overeindsebrug

Op 2 mei wordt de Plofsluisbrug ingevaren en wordt de oude verbinding tussen Nieuwegein en Houten over het Amsterdam-Rijnkanaal hersteld. Naar verwachting levert dat na de officiële opening op 8 juli een verschuiving van de fietsstromen tussen beide plaatsen op. Een deel van de fietsers die nu nog de route langs de provinciale weg neemt, zal straks de nieuwe fietsbrug pakken. Dit zijn vooral middelbare scholieren. Op verzoek van Fietsersbond Nieuwegein is daarom de kruising met de Structuurbaan aangepast, omdat daar veel harder dan de toegestane 50 km/uur wordt gereden. De rijbanen voor de auto’s worden versmald en er komen verhoogd aangelegde 2,5 meter brede fietspaden en een oversteekplek van 3 meter breed.

Nu het slechte nieuws: de Structuurbaan krijgt pas in 2016 vrijliggende fietspaden. Het geld is op, wisten de ambtenaren waarmee we spraken te melden. Dit is behoorlijk teleurstellend, omdat toch al enkele jaren bekend was dat de brug er dit jaar zou komen. Ook de status van FietsFilevrij-route is al jaren geleden verkregen. Als klap op de vuurpijl blijkt de Overeindsebrug (die deze maanden compleet door Rijkswaterstaat wordt vervangen) voorlopig verstoken te blijven van verlichting. Rijkswaterstaat heeft er geen geld voor geraamd. En ten slotte is er nog geen plan gemaakt voor de aansluiting van de Overeindsebrug op de fietsroute langs de westkant van het Lekkanaal, die voor fietsers naar Nieuwegein-Zuid een aanzienlijke verkorting betekent. Die aansluiting is wel in het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan van Nieuwegein opgenomen.
 
Nieuwegein: Fietsersbypass voor Liesboschterrein

Al jaren werkt Fietsersbond Nieuwegein samen met de Houtense collega’s en het Utrechts Fiets Overleg (de provinciale vertegenwoordiging van de Fietsersbond) aan een alternatief voor de drukke en gevaarlijke Ravenswade: een bruggetje over de sloot naast de Hornbach. Mogelijk bieden de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart soelaas. Op 20 februari fietsten we mee met D66-kandidaat Ayla Schneiders, die zich gedurende haar 3 x 66 km lange driedaagse tocht door verschillende Fietsersbondafdelingen liet informeren over onder meer fietsknelpunten. Ook de ChristenUnie organiseert de komende weken nog een aantal fietstochten. Nu een zaadje planten, betekent mogelijk na de verkiezingen oogsten. Maar eens te meer blijkt dat het op alle fronten (ambtelijk en politiek, gemeentelijk en provinciaal) keihard duwen en trekken blijft.
 
Copyright © 2015 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven van deze lijst    update voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp