Copy
Nieuwsbrief *Afdeling Fietsersbond* - maart 2015
In deze nieuwsbrief:

- Activiteiten in aanloop naar Tour de France
- Help mee in een wijkfietsteam
- Discussie snor- en bromfietsen gaat verder
- Slimme Routes, Slim Regelen
Activiteiten in aanloop naar Tour de France
Op donderdag 26 maart begon de periode van 100 dagen voorafgaand aan de Tour de France. In de hele stad werden die dag activiteiten georganiseerd die iets met fietsen te maken hadden. Op het Jaarbeursplein was ’s avonds een lichtshow te zien, waarbij het Stadskantoor en de trappen op het plein fraai werden verlicht. Daarmee was de 100 dagenperiode officieel geopend. Hier vind je foto’s van de show (scroll naar beneden).

Ook de komende maanden zijn er nog tientallen activiteiten in het kader van de Tour de France. Musea staan in het teken van de fiets, scholen hebben een speciaal lesprogramma, er worden lezingen gehouden, enzovoort. Te veel om op te noemen, dus bekijk hier zelf het hele aanbod.
Help mee in een wijkfietsteam
Met alle aandacht voor de Tour de France hopen we natuurlijk dat mensen niet alleen interesse krijgen voor wielrennen, maar ook de fiets meer gaan waarderen als praktisch en gezond vervoermiddel. Daarom vragen we graag nog eens je aandacht voor de activiteiten die Harten voor Sport in de aanloop naar de Tour organiseert, zoals de Bike Repair Cafés, fietstochten, fietslessen en nog veel meer.
 
Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de wijkfietsteams. Een wijkfietsteam bestaat uit enthousiaste wijkbewoners die het leuk vinden om samen fietsactiviteiten te bedenken en organiseren. De teams kunnen nog versterking gebruiken! Je bepaalt zelf waarmee en wanneer je helpt. De een begeleidt graag kinderen tijdens een fietstocht, een ander vindt het leuk om mensen te leren sleutelen aan hun fiets, en weer een ander volgt de cursus tot fietsdocent en geeft fietsles aan wijkgenoten.
 
Vind je het leuk om je passie, kennis en vaardigheid op fietsgebied over te brengen op anderen in je wijk? Meld je dan aan via www.hartenvoorsport.nl/wijkfietsteams.
Discussie snor- en bromfietsen gaat verder
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over een quick scan door TNO naar de milieueffecten van snor- en bromfietsen in Utrecht. Naar aanleiding van deze quick scan heeft de wethouder voorgesteld om bromfietsen (geel kenteken) op de rijbaan te laten rijden. Hierdoor worden fietsers minder direct blootgesteld aan het schadelijke ultrafijnstof. Ook verwacht men dat de verkeersveiligheid zal verbeteren. Op 31 maart is er een raadsinformatieavond over het onderzoek van TNO en het voorgestelde beleid.
 
Wij zijn blij met het voorstel om bromfietsen op de rijbaan te laten rijden. In Utrecht rijden ze nog veel te vaak op het fietspad, vaker dan de landelijke richtlijnen adviseren. We willen echter ook af van snorfietsen op het fietspad (blauw kenteken). Snorfietsen zijn namelijk nog vervuilender dan bromfietsen, omdat hun verbranding minder efficiënt is. Daar komt bij dat snorfietsen volgens TNO ongeveer net zo hard rijden als bromfietsen. Op de vier meetlocaties in Utrecht zoefden snorfietsen gemiddeld met 33 km/uur voorbij en bromfietsen met 36 km/uur. Op het fietspad!
 
Wij stellen onder andere voor om vrijliggende fietspaden onverplicht te maken, zodat je daar niet meer mag brommen of snorren. Ook pleiten we voor een uitsterfbeleid voor snorfietsen. Volgens het TNO-onderzoek zijn de meeste snorfietsen de facto bromfietsen. Welnu, schroef er dan maar een geel plaatje op en laat de chauffeur een helm opzetten. De ‘echte’ snorfietsen, zoals de Spartamet, zou de gemeente moeten opkopen.
Slimme Routes, Slim Regelen
Het college van B en W is druk bezig nieuw fietsbeleid te maken. Maar er komt ook nieuw beleid voor verkeer in het algemeen, met als motto ‘Slimme Routes, Slim Regelen’. Daarbij gaat het om vragen als: Wat zijn de hoofdroutes voor auto en bus? Wat willen we met de verkeerslichten? Hoewel zulke vragen niet rechtstreeks over de fiets gaan, hebben ze wel een groot effect op fietsen in de stad. We hebben daarom een notitie geschreven, waarin we aangeven wat volgens ons van belang is voor het algemene verkeersbeleid. De hoofdlijnen:
  • Wegen moeten duurzaam veilig worden ingericht: als auto’s ergens 50 mogen rijden, dan moeten er vrijliggende fietspaden zijn. Als er fietsstroken zijn, of als er sprake is van gemengd verkeer, dan moet de snelheid van het autoverkeer worden teruggebracht naar 30. Extra aandacht is nodig als er ook bussen of vrachtwagens rijden.
  • Er moeten zo veel mogelijk rotondes en voorrangskruisingen komen. Dat is veiliger dan verkeerslichten.
  • We willen dat het hoofdfietsnet goed aansluit op bestemmingen in de wijken, zoals scholen en winkelcentra. Het fietsnet moet daarom opnieuw worden opgesteld, in samenwerking met onder andere de wijkraden. Er is ook een doorfietsnet nodig dat alle wijken en belangrijke bestemmingen verbindt met stoplichtarme routes (minder dan één stoplicht per 2 kilometer).
  • Er moeten voldoende stallingen komen en deze moeten veilig zijn.
  • We zien graag dat de gemeente fietsen blijft promoten.
Copyright © 2015 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven van deze lijst    update voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp