Copy
Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht - mei 2015
In deze nieuwsbrief:
Help je mee bij de Tourstart in Utrecht?
De start van het grootste wielerevenement ter wereld komt steeds dichterbij. Voor de Fietsersbond een unieke gelegenheid om in samenwerking met Le Tour Utrecht zo veel mogelijk fietsers naar de Domstad te lokken. Met de ambitie om minstens 10% van de regionale bezoekers op de fiets naar het parcours te krijgen, hebben we een speciale Tour-editie van de fietsrouteplanner gemaakt en vele extra fietsparkeerplaatsen geregeld. 20 verschillende locaties moeten ruimte gaan bieden aan, in totaal, 28.000 tijdelijke parkeerplekken.
 
Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn we op zoek naar hulp! Als vrijwilliger help je mee met het ophangen van Fietsersbondvlaggen, deel je folders uit aan voorbijgangers en hang je folders aan de geparkeerde fietsen. Ook zoeken we mensen die op 4 en 5 juli van 09:00 tot 13:00 willen helpen bij het fietsparkeren. Je werkt dan samen met Tourmakers en mensen van de U-stal. 
 
Lijkt het je leuk om bij te dragen aan een succesvolle Tourstart? Meld je dan vóór 16 juni aan op www.fietsersbond.nl/tourvrijwilliger met de datum waarop je wilt helpen. We laten je uiterlijk 23 juni weten op welke locatie je kan helpen. Voor vragen kun je terecht bij Henk Hendriks: h.hendriks@fietsersbond.nl. Alvast bedankt!
Het grootste fietsende orkest ooit
Tijdens de start van de Tour de France op 3, 4 en 5 juli gaat de wereld op spectaculaire wijze kennismaken met een uniek stukje Nederlandse cultuur: een fietsend orkest! Onder de naam Orchestre Bicyclette zullen zo’n honderd muzikanten samen musiceren op een grote verscheidenheid aan een-, twee-, drie- en vierwielers. Honderdduizenden mensen zullen de optredens live kunnen volgen.
 
De Fietsersbond kan meedoen met een kleine delegatie muzikanten die de uitdaging aandurven om fietsend te spelen. Wil jij namens de Fietsersbond meespelen in dit rijdende orkest? Meld je dan aan bij Roelof Wittink: roelof.wittink@gmail.com. Op www.orchestrebicyclette.nl lees je meer over hét Utrechtse orkest op de fiets.
 
Niet zo muzikaal? Je kunt het orkest ook op een andere manier steunen. Het orkest wil namelijk nog enkele speciale fietsconstructies bouwen, onder meer voor de dirigent. Voor het dirigeren zal hij 2 meter hoog boven de muzikanten uittorenen. Voor deze finishing touch doet het orkest een beroep op crowdfunding. Kijk hiervoor op www.voordekunst.nl/projecten/3271-orchestre-bicyclette. Er staan mooie cadeaus tegenover.
Werk aan de weg, werk voor de Fietsersbond
Regelmatig wordt ergens in de stad een straat opnieuw ingericht. Wij denken dan met de gemeente mee over tal van zaken die de fietser aangaan: Is het fietspad breed genoeg? Is het wegdek vlak en stroef? Zijn de bochten voldoende ruim? Worden fietsers niet geraakt door openslaande autodeuren? Kan er een middenberm komen, zodat fietsers makkelijker kunnen oversteken?
 
We doen dit werk met liefde en plezier, maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Veel knelpunten voor fietsers zijn namelijk te voorkomen als de richtlijnen voor fietsinfrastructuur consequent worden toegepast. Helaas is dat nog steeds geen vanzelfsprekendheid en daarom zit er voor ons niets anders op dan onverstoord verdergaan met het geven van fietsvriendelijke adviezen aan de gemeente. Gevraagd en ongevraagd.
 
Om een indruk te geven van wat er allemaal achter de schermen speelt, vind je hieronder de projecten waar we de afgelopen maanden bij betrokken zijn geweest. Soms gaven we alleen een informeel advies, soms konden we een officiële reactie insturen. In dat laatste geval is een link naar onze reactie toegevoegd.
 • Maliesingel en Tolsteegsingel (reactie 1, reactie 2)
 • Maatregelenpakket Utrecht West/stadsboulevard (reactie)
 • Adriaen van Ostadelaan (reactie)
 • ’t Goylaan (reactie)
 • Van Egmondkade en Van Hoornekade (reactie)
 • Zadelstraat (reactie)
 • Leidseweg
 • Maliebaan en Malieblad
 • Kromme Rijnbrug
 • Cremerstraat
 • busbaan Vleuterweide
 • Oosterspoorbaan
 • Kanaalstraat
Verslag algemene ledenvergadering
Op woensdag 20 mei vond de algemene ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Utrecht plaats. Allereerst passeerden het jaarverslag en het financiële jaarverslag de revue. Daarna was het tijd voor de verkiezing van het bestuur. Drie leden van het bestuur, Bert Warmelink (voorzitter), Hans Donck (secretaris) en Loes Vegter (communicatie), beëindigden hun bestuurslidmaatschap. Twee leden van het bestuur stelden zich herkiesbaar, namelijk Theo Lieverse (penningmeester) en Marjolein Terpstra (vrijwilligerscoördinator). Zij werden herkozen. Peter van Bekkum werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich voor.
 
Na afloop van de vergadering gaf Henk Hendriks van het landelijk bureau een presentatie waarin hij uiteenzette hoe de Fietsersbond zich tijdens de Tour de France gaat inzetten voor de fiets. Het doel is om 10% van de bezoekers op de fiets naar de Grand Départ te laten komen. In totaal gaat het dan om 80.000 mensen, gespreid over twee dagen. Hiervoor wordt de fietsrouteplanner ingezet en worden extra tijdelijke fietsenstallingen geopend (zie ook het eerste artikel van deze nieuwsbrief). Als spin-off van dit alles hopen we dat het aantal mensen dat de fiets pakt voor kleinere afstanden gaat toenemen.
28 mei: Fiets-naar-je-werk-dag
Heb je de Fiets-naar-je-werk-week van Natuur & Milieu gemist? Geen nood, op 28 mei is er ook een nationale Fiets-naar-je-werk-dag. Deze wordt georganiseerd door Nationale Fiets Projecten. Ook nu wordt er gefietst voor een goed doel, het Jeugdsportfonds. Aanmelden kan hier.
2 juni: wereldprimeur P-route fiets
Op dinsdag 2 juni neemt Utrecht de ‘P-route fiets’ in gebruik. De P-route fiets verwijst fietsers op de drukst bereden routes richting het stationsgebied naar vrije fietsparkeerplaatsen. Verschillende stallingen in het stationsgebied zijn daartoe voorzien van apparatuur die bijhoudt of in een fietsenrek wel of geen fiets staat. Het systeem weet zo op elk moment hoeveel vrije fietsparkeerplaatsen er zijn en geeft dat door aan informatiepanelen langs de routes. Utrecht is de eerste stad ter wereld die fietsers op deze manier informeert! De feestelijke ingebruikname vindt plaats op dinsdag 2 juni om 15:00 uur door wethouder Lot van Hooijdonk. Locatie: Jaarbeursplein ter hoogte van de bushalte aan de Croeselaan.
13 juni: bezichtiging megafietsenstalling Stationsplein Oost
Op zaterdag 13 juni is het de Dag van de Bouw. Interessant voor fietsers is dat je dan een kijkje kunt nemen in wat de grootste fietsenstalling ter wereld moet worden. Deze bevindt zich in het projectgebied Stationsplein Oost, waar geïnteresseerden op 13 juni een kijkje achter de hekken mogen nemen (meer informatie). De nieuwe fietsenstalling zal drie verdiepingen tellen en plaats bieden aan 12.500 fietsen. De bouw duurt nog tot 2018.
Activiteiten Tour de France
De activiteiten voorafgaand aan de Tour de France zijn inmiddels in volle gang. Deze hebben niet alleen betrekking op de Tour de France, maar gaan ook over de fiets in het algemeen. Een overzicht van alle activiteiten vind je hier. Tip: met een ledenpas van de Fietsersbond krijg je 2 euro korting op de voorstellingen van het International Tour Film Festival (ITFF) van 25 juni t/m 1 juli in het Louis Hartlooper Complex.
 
Van de voorzitter – Een nieuwe lente en een nieuw geluid
 
Als nieuwe voorzitter van de Fietsersbond afdeling Utrecht wil ik mij graag aan je voorstellen. Ik ben Peter van Bekkum, geboren in 1968. Ik houd van fietsen en heb er dan ook vier: een ligfiets waarop ik graag naar mijn werk in Amersfoort rijd, een hybride fiets voor de fietsvakanties met mijn lief Marian en onze zoon van 7, een omafiets met grote fietstassen en een OV-fiets op praktisch elk treinstation in Nederland.
 
Het begon met de Leidseweg
Mijn eerste activiteit voor de afdeling, alweer enkele jaren geleden, was het schrijven van een pleidooi voor asfalt op de Leidseweg. Onderweg van het centrum naar Oog in Al ben ik in 2011, op de door vorst glad geworden klinkertjes bij de J.P. Coenbrug, pijnlijk hard onderuitgegaan. Dat asfalt veel minder gemakkelijk bevriest, is voor mij persoonlijk één reden om te pleiten voor asfalt op alle hoofdfietsroutes. Een andere reden is dat je juist op de Leidseweg goed kunt zien dat een klein verschil in comfort veel uitmaakt: veel mensen fietsen aan de linkerkant van de weg richting station, omdat de smalle klinkertjes langs de waterkant comfortabeler fietsen dan de gewone straatstenen aan de kant van de huizen.
 
De Legacy van de Tour
Ik wil me de komende tijd inzetten voor een maximale nalatenschap van de start van de Tour de France in Utrecht, op 4 en 5 juli. De gemeentelijke Tourorganisatie heeft deze ‘legacy’ als een van haar hoofddoelstellingen. Ze wil de samenwerking en netwerken die voor de Tour zijn opgezet behouden en jaarlijks fietsevenementen organiseren. Wij zetten in op het behoud van tijdelijke fietsvoorzieningen die voor de Tour worden gerealiseerd, zoals extra fietsenstallingen rondom het station en langs het parcours.
 
Wat we bereiken zichtbaar maken
Daarnaast wil ik de zichtbaarheid van de Fietsersbond in de stad vergroten. We zijn blij dat de gemeente ons vraagt om mee te denken met (vrijwel) elk plan voor een opnieuw in te richten weg. Dat doet ze de afgelopen periode nog meer dan vóór onze boze reactie op de afsluiting van de St. Jacobsstraat voor fietsers. De wethouder heeft ons naar aanleiding daarvan geschreven dat ze onze kwaliteitsvolle inbreng zeer waardeert. Ik zie het als een uitdaging om nadrukkelijker de successen van onze inbreng met elkaar, vrijwilligers en leden, te vieren, en om het resultaat zichtbaar te maken aan de inwoners van de wijken.
 
Help mee!
Ik hoop van harte dat je me daarbij wilt helpen. Dat kan bijvoorbeeld door als actief lid namens de Fietsersbond deel te nemen aan gesprekken met de gemeente en bewoners, over herinrichtingen in je buurt. Of door je aan te melden als secretaris van het bestuur. Het is leuk, gezellig en leerzaam. We zien je graag!
 
Peter van Bekkum
Copyright © 2015 Fietsersbond afdeling Utrecht, Alle rechten voorbehouden.