Copy

Odin wenst u een succesvol 2016 en een korte terugblik op 2015; inspirerende workshops op 26 januari 2016;  zorgt de WWZ voor kennisbehoud?; stap uit je rol in een reflectiegesprek; kennis delen en organisatiestructuur.

View this email in your browser

Odin wenst u allen een succesvol 2016

De plannen voor het nieuwe jaar zijn klaar en de uitvoering begint. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt meestal ook even teruggeblikt. Wij hebben in 2015 onder meer geadviseerd over rol, taak en verantwoordelijkheden van een kennisondersteunende afdeling bij een uitvoerende overheidsorganisatie en verschillende adviezen van Odin zijn verwerkt in de kennisparagraaf van het bodemconvenant en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2016-2020. Odin heeft deelgenomen aan de workshops en seminars van de cursus WOW/Het-Kan-Anders en heeft daarbij veel inspiratie op gedaan. Er zijn in 2015 vijf nieuwsbrieven verschenen die goed (55%) gelezen zijn. We gaan daarmee door maar op een iets andere manier: korter en frequenter. We hebben veel nieuwe plannen en producten in 2016 voor u in petto. Wij zullen u ook daarvan in onze nieuwsbrieven op de hoogte houden. Veel leesplezier! 
Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Foto: Inspiration Point bij Jenny Lake, Grand Teton NP, USA.
Ons heeft dit jaar de vernieuwende manier waarop de cursus WOW-Het Kan Anders  (http://www.hetkan-anders.nl/ ) vorm is gegeven, geïnspireerd. Een aantal organisaties die actief en vernieuwend is op het gebied van technologie, innovatie, leiderschap, organisatie en/of cultuur verzorgden met elkaar het hele jaar door seminars, workshops en een dagcongres met als gezamenlijk thema: concreet aan de slag met de organisatie van morgen. Zij brengen hun deskundigheid in en delen de kosten. Deelnemers mogen relaties (gratis) meenemen. Wij zijn door deze aanpak geinspireerd geraakt. De laatste 2 workshops zijn op 26 januari 2016 in Amsterdam: 'Optimaal flexibel' en 'Innovate like a start-up'. Als u interesse hebt in een of beide workshops, meldt u zich bij ons aan.

Zorgt de WWZ voor kennisbehoud?
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) beoogt werknemers meer zekerheid te bieden doordat na verloop van tijd het tijdelijke dienstverband wordt omgezet in een vast dienstverband. Dat kan ook van belang zijn voor de organisatie, want er is wellicht al lange tijd geinvesteerd in de werknemer, waardoor hij of zij over kennis beschikt die belangrijk is bij het bereiken van de doelen van de organisatie. Maar bereikt de WWZ zijn doel? Als de WWZ juist leidt tot het laten gaan van (tijdelijke) arbeidskrachten, kan dit leiden tot kennisverlies. Odin werkt samen met Weijers Advies op het gebied van arbeids- en medezeggenschapsrecht (http://www.weijersadvies.com/). Samen kunnen wij HR afdelingen van een integraal advies voorzien.

Reflectie
Verlangt u er soms naar om even uit uw rol als leidinggevende te stappen? Van tijd tot tijd te reflecteren met iemand die van buiten de organisatie komt? Waar u alles tegen kunt zeggen en uw ideeën de vrije loop kunt laten? De ervaring leert dat dergelijke benen-op-tafel gesprekken leiden tot nieuwe inzichten en energie, waardoor u verder kunt in de richting die u voor ogen heeft. Spreekt u dit aan? Neem dan contact met ons op voor een eerste gratis gesprek.

 

Vraag aan

Filmpje 'Kennisstromen'

Kennis delen en organisatiestructuur
De 6e van de TOP 10 die het ongehinderd stromen van kennis in de weg kunnen staan, is de organisatiestructuur. De eerste 5 vindt u in de nieuwsbrieven van vorig jaar (http://www.odinkennismanagement.nl/nieuwsbrief). Nummer 6 is de onaangepaste organisatiestructuur: een organisatie kan rigide worden doordat mensen op vaste plaatsen blijven zitten of een lange tijd dezelfde verantwoordelijkheden hebben.  Dit kan het 'kennis = macht'-syndroom aanwakkeren of de motivatie om kennis te delen wegnemen..

 

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2016 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|