Copy

Inhoudsopgave: Continuïteit van belastingdienst in gevaar door onvoldoende kennis? - Top 10 Duurzame inzetbaarheid werknemers: (ver)zelfstandigen  - De natuur: een groot leermeester - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws


De recente ophef rond de belastingdienst illustreert de cruciale relatie tussen ambities en kennis. Het een kan niet zonder het ander. Heeft u het binnen uw organisatie (beter) geregeld? Een aanleiding om er even bij stil te staan en gebruik te maken van de lessen die (gratis!) ter beschikking wordt gesteld. En over gratis gesproken: de natuur is een oneindige inspiratiebron voor ons allen. Veel leesplezier.


Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Continuïteit belastingdienst in gevaar door onvoldoende kennis?

Er was een ambitieuze investeringsagenda, maar een (flankerende) kennisagenda ontbrak. Medewerkers die over 'bedrijfskritische' kennis beschikten, maakten ook gebruik van de vertrekregeling. Daardoor lopen primaire werkprocessen gevaar en daarmee ook de continuïteit van de corebusiness, namelijk belasting innen. Deze conclusie trekken wij uit het zeer lezenswaardige rapport van de 2 onderzoekers (Joustra en Borstlap), waaruit voor ieder van ons lessen te leren zijn. De relatie tussen ambities van de organisatie en de kennis die nodig is om die te realiseren komt zelden zo helder aan het licht. En de belastingdienst staat bovendien in het felle licht van de schijnwerpers van de media. Dat biedt ons de gelegenheid om ervan te leren, want de belastingdienst is vast niet de enige organisatie die de relatie tussen ambities en kennis onvoldoende aandacht geeft. U verdient de daarin gestoken tijd dubbel en dwars terug.

Lees meer in het rapport en kabinetsstandpunt van 27 januari 2017

Top 10 Duurzame inzetbaarheid werknemers: (ver-)zelfstandigen

Tip 4: Ervaren medewerkers die over specifieke kennis beschikken zouden zich kunnen verzelfstandigen. Verschillende organisaties of onderdelen hebben behoefte aan deze specifieke deskundigheid.  De kennis (incl. fysieke vaardigheden)  ter beschikking stellen op die momenten en plaatsen waar die nodig is. Dat voorkomt productiviteitsverlies op het moment dat de (vaste/fulltime) functie niet meer (geheel) past bij de capaciteiten en/of ambities van de werknemer of werkgever. Dat hoeft niet te betekenen dat de betrokken werknemer ook in juridische zin dient te verzelfstandigen. Het hoeft geen zzp-er te worden (mag wel natuurlijk). Het gaat erom dat het werk verzelfstandigt en de werknemer in hoge mate zelfstandig zijn werk kan doen.

Heeft u er ook ideeën over of andere tips in het kader van het duurzaam inzetten van werknemers, waardoor werkgever en werknemer nog lang en gelukkig van elkaar kunnen blijven genieten? Laat het ons weten door een email te sturen (info@odinkennismanagement.nl). Wij zullen die dan in geanonimiseerde vorm opnemen in onze top 10 en zo kan iedere lezer van deze nieuwsbrief daarmee zijn voordeel doen en eventueel reageren.

De natuur: een groot leermeester!

De natuur is een enorme kennisbron. Het leren van de natuur wordt biomimicry genoemd (aan het Grieks ontleend: 'bios' = leven en 'mimesis' = imiteren). Het leven op aarde heeft zich gedurende miljarden jaren steeds moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daar kan de mens als 'nakomertje' heel veel van leren. En dat besef neemt toe. De natuur is een inspiratiebron voor veel innovaties gebleken. Nog een reden om de natuur vooral te respecteren en op een slimme manier te benutten. Een grote uitdaging is bijvoorbeeld de opslag van energie. Dit insect, de Orientaalse horzel of wesp, weet hoe je dat moet doen.  Zie voor andere voorbeelden en informatie over deze oneindige kennisbron onder andere de website van Ask Nature.

Agenda

Het grootste kennisfestival van Nederland vindt voor de tweede keer plaats op 15 juni 2017 in Deventer. Programma en aanmelding.

Als u een activiteit wilt aanmelden stuurt u ons dan een bericht.

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2017 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Odin Kennismanagement · Aardbolhof 8 · Maarn, Utrecht 3951 EB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp