Copy

Nieuwsbrief nr. 3 - 2015 (mei)
Keihard geld verdienen met kennis? Tips van de werkvloer over kennisuitwisseling, ons brein kan niet multitasken, reden 3 waarom wij geen kennis delen, Kennisnet gaat 1 juni officieel van start en parate kennis van politie kan beter.
 

View this email in your browser
Leest u korte nieuwsbrieven eerder dan lange, ook als ze vaker verschijnen? Wij wel. Het is fijn als in één oogopslag duidelijk is of er iets tussenzit waar u wat aan heeft. Dus bij deze. Let wel op uw brein: die kan namelijk niet multitasken. Gun het af en toe rust en uw creativiteit zal toenemen! Veel leesplezier.
Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Keihard geld verdienen met kennis?
Het optimaal benutten van kennis binnen én buiten organisaties levert een besparing op van 20%. Het inrichten van een open kennisomgeving met sociale en technische innovaties maakt organisaties 37% innovatiever, 22% productiever en laat de omzet groeien met 14%. Klinkende cijfers, maar hoe bereik je die? Bijvoorbeeld door nieuwe werknemers slimmer in te werken (instroom), cruciale kennis van vertrekkende medewerkers tijdig te borgen (uitstroom) en werknemers ook gebruik te laten maken van kennis buiten de organisatie (doorstroom). Dus door kennis - de belangrijkste productiefactor -  te kapitaliseren bereik je een hoger rendement. Dit lukt al met relatief simpele aanpassingen. Kennis kan je niet managen, maar wel organiseren. U leest er meer over in het boekje 'Kennis Kapitaliseren' van Alares:

http://www.alares.nl/wp-content/publicaties/Kennis_kapitaliseren_Alares.pdf  
P.S. Tip: lees in ieder geval de pagina's 43 - 45 (als u te weinig tijd heeft).

Kan ons brein ook multitasken?
Nee, dat kan ons brein niet. Ter geruststelling van de mannelijke lezers: vrouwen kunnen het ook niet. Toch brengen we onze hersenen iedere (werk-)dag weer in een spagaat en dat zorgt ervoor dat we inefficiënt ons werk doen. Dat kost veel tijd en mondt regelmatig uit in frustratie (en soms zelfs een burn-out). Geef de volle aandacht aan één taak tegelijk. Dat levert juist tijd- en kwaliteitswinst op. En we voelen er ons zelf beter bij. Dat zegt Theo Compernolle in een interview over zijn boek 'Ontketen je brein'. Het volledige interview is te lezen op onze nieuwspagina: http://www.odinkennismanagement.nl/nieuwsbrief. U kunt natuurlijk ook het hele boek lezen. Een goede investering voor de toekomst.

Waarom delen we onze kennis niet? Nummer 3 van de TOP 10.
In onze vorige nieuwsbrieven kwamen de nummers 1 en 2 aan de orde, respectievelijk: kennis is macht en onvoldoende vertrouwen in kennisbron of kennisvrager. Nummer 3 van de Top 10 is het ontbreken van een cultuur waarin kennis gedeeld wordt. Kennis delen is in de ideale situatie een kwestie van houding en gewoonte. Een bedrijfscultuur waarin het niet gewoon is om kennis met elkaar te delen, belemmert het stromen van kennis.  Het stimuleren - door leidinggevenden én medewerkers - van het delen van kennis leidt tot een cultuur waarin kennis delen steeds gewoner wordt. 

 

Tweet
Forward
Share
Share
+1
Read Later

Hoe kan jij als kenniswerker er voor zorgen dat binnen de organisatie aanwezige kennis goed wordt benut? Een paar tips van de werkvloer door Rogier Kuil:
https://youtu.be/t34nm3O2kdc
 

De agent op straat heeft te weinig parate kennis over wat hij wel en wat hij niet mag. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie onder 360 politiemensen. De organisatie borgt deze kennis onvoldoende. Lees het hele rapport (met samenvatting) op: https://www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/index.aspx
Wat gaat de Minister vam V&J daaraan doen? Lees:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29628-513.html
 

Alares verzorgde in april jl. een workshop over  Kennis Kapitaliseren in het kader van de leergang: WOW. Het kan. Anders! 
http://www.hetkan-anders.nl/ 
Er volgen nog meer interessante bijeenkomsten dit jaar. Wilt u een keer mee als introducée? Dat kan! Laat het ons weten.
 

Omgevingsdienst Kennisnet is de digitale samenwerkingsomgeving voor alle professionals die werken bij een Omgevingsdienst of daarmee samenwerkende overheidsinstantie. Het Kennisnet kent al 25 actieve kennisplatforms. Sluit je aan: https://omgevingsdienstnl.mett.nl/default.aspx

1 juni 2015 gaat Kennisnet officieel van start. Kennisnet is nog een werktitel. Weet je een spannender of toepasselijker naam te verzinnen? Laat het snel weten!
 

In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de relatie tussen kwaliteit en kennis.
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015  Odin Kennismanagement, All rights reserved.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Ons telefoonnummer:
06-24405506

unsubscribe from this list    update subscription preferences