Copy

Inhoudsopgave: Terugblik 2016 en vooruitblik 2017 - Top 10 Duurzame inzetbaarheid werknemers: job crafting of functie op maat - Hoe lopen de hazen?  - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws


De beste wensen voor 2017! De wereld is sterk in beweging en onze directe omgeving ook. Dat is van alle tijden, maar nu lijkt het wel of alles veel sneller gaat. Dat vraagt tijd om te bezinnen, maar die tijd hebben we niet altijd. De waan van de dag bepaalt meestal onze agenda. Toch is het van belang om stil te staan bij de vraag wat die ontwikkelingen betekenen voor de komende jaren. Welke koers moeten we varen, wat willen we bereiken en welke kennis hebben we daarvoor nodig? De Top 10 rules for success van Simon Sinek zullen u hierbij zeker inspireren! Wij wensen u weer veel lees- én luisterplezier met deze nieuwsbrief.

Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Terugblik 2016 en vooruitblik 2017

In 2016 hebben we 9 nieuwsbrieven verzonden, die door gemiddeld de helft van onze lezers werd gelezen en waarop ook werd gereageerd en dat waarderen wij zeer. Wij hebben de opleiding gevolgd voor Trusted Advisor en daarbij interessante inzichten opgedaan, die wij weer kunnen gebruiken in onze advisering. We hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond, waaronder het eerste Grootste Kennisfestival in Deventer. Het was zo'n succes dat dit jaar de tweede wordt georganiseerd (zie agenda). Op grond van onze ervaringen en gesprekken met ervaringsdeskundigen hebben wij een nieuw product ontwikkeld: Leaving the expert en we hebben nagedacht over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In dat kader hebben we ook een gesprek gevoerd met organisatiedeskundige Mathieu Weggeman, die diverse boeken over kennismanagement op zijn naam heeft staan.

We gaan in 2017 verder nadenken over concrete kennisproducten, onder andere voor de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 van kracht zal worden. Deze wet vraagt een integrale benadering van alle aspecten van de fysieke leefomgeving, waaronder ruimte, water, bodem, natuur, lucht, geluid en - als nieuw aspect - de (publieke) gezondheid. Dat vraagt om kennisontwikkeling en overdracht van kennis tussen de verschillende disciplines aan overheidskant, maar ook om een andere instelling van bedrijven en burgers. Hoe moet bijvoorbeeld participatie vorm gegeven worden, zodanig dat burgers niet worden ondervraagd, maar zeker ook niet overvraagd? Medio december heeft de minister van I&M in een brief aan de Tweede Kamer de bevindingen en aanbevelingen van het rapport 'Pionieren met de Omgevingswet' samengevat. Wij noemen er twee van de zeven: 1. het staat of  valt met de cultuur en 2. het moment is nog niet bereikt waarop alle kennis wordt samengebracht tot gemakkelijk overdraagbare en toepasbare werkwijzen. Hier vindt u brief en rapport.

Top 10 Duurzame inzetbaarheid werknemers: jobcrafting of functie-op-maat

Tip 3: jobcrafting of 'functie op maat'. Daaronder wordt verstaan dat werknemers bestaande mogelijkheden gebruiken, of nieuwe mogelijkheden zoeken, om hun werk beter op de eigen vermogens en behoeften af te stemmen. Dat kan door het werk bijvoorbeeld uitdagender te maken, er betekenis aan toe te voegen, de werklast tijdelijk te verminderen of de werkhulpbronnen (aspecten van het werk die energie geven) te verhogen. Het is een continu proces dat elke werkdag gebruikt kan worden. Het doel van job crafting ('to craft' betekent letterlijk: met de hand vervaardigen) is het vergroten van de aansluiting tussen de werkomgeving en de werknemer. Uit onderzoeken blijkt dat deze aanpak een positieve bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Heeft u er ook ideeën over of andere tips in het kader van het duurzaam inzetten van werknemers? Laat het ons weten door een email te sturen (info@odinkennismanagement.nl). Wij zullen die dan in geanonimiseerde vorm opnemen in onze top 10 en zo kan iedere lezer van deze nieuwsbrief daarmee zijn voordeel doen en eventueel reageren.

Hoe lopen de hazen?

In 2012 zijn er zgn. animal cops in het leven geroepen die tot taak hebben om het dierenwelzijn beter te beschermen. Via het speciale daartoe geopende meldnummer 144 kan iedereen (mogelijke) misstanden melden en vervolgens gaat eerst de politie en daarna de Landelijke Inspectie Dieren er mee aan de slag. Andere betrokken instanties zijn de Voedsel - en warenautoriteit, Openbaar Ministerie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De onderlinge samenwerking is in 2011 vastgelegd in een convenant, dat inmiddels is verlopen. Tijd voor een evaluatie. Wat heeft het ons gebracht? Vanuit onze invalshoek vallen 2 punten op: 1. wat het ons in totaal gebracht heeft weten we niet, omdat de betrokken instanties elk hun eigen registratiesystemen hanteren met eigen indelingen en trefwoorden. 2. alle partijen klagen over een gebrek aan kennis bij zichzelf en bij de anderen. Een van de redenen is dat de mensen met kennis zijn verdwenen, kennelijk zonder dat hun kennis tijdig is overgedragen of op andere wijze is geborgd. Men mist een centraal punt waar kennis actueel wordt gehouden en waar op centraal niveau beslissingen worden genomen. Uit de evaluatie zijn goede tips voor de toekomst te halen en niet alleen voor de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Lees meer.

Agenda

Het grootste kennisfestival van Nederland vindt voor de tweede keer plaats op 15 juni 2017 in Deventer. Programma en aanmelding.

Als u een activiteit wilt aanmelden stuurt u ons dan een bericht.

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2017 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Odin Kennismanagement · Aardbolhof 8 · Maarn, Utrecht 3951 EB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp