Copy

Inhoudsopgave: Chemie door buddyschap veiliger  -  Het grootste kennisfestival op 25 mei met relatiekorting - Vergroting van het leervermogen versterkt de opsporing - Maakt kennismanagement deel uit van uw missie, visie en strategie? - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws

Odin denkt mee over het opzetten van een forum waar professionals uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoekers elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen over kennis en innovatie in een snel 'vergrijzende' economie. Als u daar ideeën over heeft of vragen, opmerkingen etc. dan horen we dat graag (per email of telefonisch). We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief lichten wij een paar ontwikkelingen toe binnen organisaties die u wellicht inspireren.
Veel leesplezier!  Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Chemie door 'buddyschap' veiliger

Voor de chemische industrie is veiligheid belangrijk. Niemand zit te wachten op een chemische fabriek in zijn achtertuin, maar we kunnen niet zonder. De chemische sector vindt wel dat het veiliger kan en is een programma gestart: Veiligheid Voorop. Binnen dat programma wisselen chemische bedrijven ervaringen en lessen uit die zij hebben geleerd bij (bijna) fouten. Bijzonder, want de branchegenoten zijn ook concurrenten van elkaar. Kennelijk hebben ze een manier gevonden om kennis uit te wisselen zonder dat zij bedrijfsgevoelige informatie prijs geven. Een van de manieren waarop kennis wordt uitgewisseld is het buddyschap: bedrijven met minder kennis worden bijgestaan door anderen die wel over die kennis beschikken. (Bron: interview met Anton van Beek, CEO bij Dow Chemicals en voorzitter Programma Veiligheid Voorop).

Het grootste kennisfestival op 25 mei 2016 met relatiekorting

Op 25 mei 2016 vindt het grootste kennisfestival in Deventer plaats. Het wordt een waar spektakel met 6 verschillende podia, meer dan 30 topsprekers, waaronder Joris Luyendijk als keynotespreker, workshops, muziek en heerlijk eten en drinken. Er worden nieuwe en werkende vormen van innoveren, organiseren, besturen, samenwerken en ondernemen gepresenteerd. Dat mag u - als geïnteresseerde in kennismanagement en alles wat daarmee samenhangt - niet missen. Als ambassadeur van dit festival mogen wij u  € 10 korting aanbieden. Lees meer en meld u aan op www.hetgrootstekennisfestivalvannederland.nl en vermeld erbij dat u een relatie van ons bent.

Vergroting van het leervermogen versterkt de opsporing

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken al enige tijd aan verbeteringen in de organisatie om de opsporing te versterken. Daartoe worden op korte termijn maatregelen ingezet waardoor het lerend vermogen wordt vergroot. Er zal onder meer een professionele standaard en een kwaliteitssysteem worden ontwikkeld en er zal 'fris bloed' van buiten worden aangetrokken ter versterking van de 'intelligence-werkzaamheden' (= het vergaren van voor de politie relevante informatie). Op lange termijn zullen maatregelen worden getroffen om tot een diverser samengesteld personeelsbestand te komen en het opleidingsniveau zal worden verhoogd. Lees meer in de brief van de minister van V&J bij de Contourennota versterking opsporing.

Maakt kennismanagement deel uit van uw missie, visie en strategie?

Het helpt om (de rol van) kennismanagement helder op te nemen in de missie, visie en strategie van de organisatie en dit door te vertalen in de functie-eisen van kenniswerkers. Als dat onvoldoende gebeurt, loop je het risico dat het management andere dingen belangrijker vindt. Hierdoor zullen medewerkers ook minder tijd besteden aam het delen van hun kennis.  Het wordt dan wel door iedereen belangrijk gevonden, maar in de praktijk gebeurt er onvoldoende. Dit is nummer 9 van de top 10 van  factoren waardoor kennisstromen worden gehinderd. De eerste 8 vindt u in de nieuwsbrieven van dit jaar en vorig jaar (http://www.odinkennismanagement.nl/nieuwsbrief).

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2016 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Odin Kennismanagement · Aardbolhof 8 · Maarn, Utrecht 3951 EB · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp