Copy

Inhoudsopgave: Story telling opdat wij niet vergeten - Innovation Expo: Nederland als brainport - Bent u voldoende op de klant gericht?- Braindrain bij belastingdienst en de Wet DBA - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws

Begin mei is het tijd om stil te staan bij de slachtoffers van WO II en van latere conflicten/vredesmissies waar Nederland bij betrokken was en is. Het is mooi om vast te stellen dat jonge schrijvers de verhalen van de ouderen die de oorlog zelf hebben meegemaakt opschrijven en er zodoende voor zorgen dat die kennis wordt overgedragen aan volgende generaties. Ruim 70 jaar later doet Nederland het goed als 'sustainable urban delta'. 'Bring in the Dutch for their polderknowledge', aldus Luc Glasbeek die de Innovation Expo van 14 april jl. bijwoonde en zijn impressies voor u noteerde. En wat hebben de braindrain bij de belastingdienst en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties met elkaar te maken? 
Veel leesplezier!  Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Story telling opdat wij niet vergeten

Twee jonge schrijvers hebben op verschillende wijze de verhalen over de Tweede Wereldoorlog van hun familieleden vastgelegd. Daan Heerma van Voss (De laatste oorlog) en Yaël Vinckx (De oorlog van mijn moeder) maken deel uit van een nieuwe generatie die de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plaats in hun werk geven. Hiermee zorgen zij op verschillende (eigentijdse) wijze dat de verhalen niet verloren gaan en altijd herinnerd blijven. En hoe interpreteren zij 'goed en kwaad'? Bekijk hier het item van Buitenhof van 1 mei jl.

 

Innovation Expo: Nederland als brainport

Op 14 april 2016 vond de Innovation Expo plaats. Sustainable Urban Delta
Zelfvertrouwen overheerst: Nederland doet het goed!! Onze urban delta is heel sustainable. Dus, bring in the Dutch voor hun polderknowledge. Brainport. Nederland als circulaire 'bijeenbrenger' (hotspot) met wereldwijde impact. Het is ook big business, dat is duidelijk. Lees hier de korte indrukken in Twitter-stijl met de nodige humor en actieve links van Luc Glasbeek en het verslag op de website van de Innovation Expo. 

Bent u voldoende op de klant gericht?

Empathie voor een klant is een mooie gave, ook wanneer het om 'interne' kanten gaat. Kan je je niet inleven in de plaats van een ander (bijv. collega), dan is het ook moeillijk je voor te stellen dat het delen van jouw kennis met die ander van belang is. Niet alleen voor die ander, maar ook voor jezelf. Misschien beschikt de ander over kennis die voor jou van belang is.  Dit is alweer de laatste van de top 10 van  factoren waardoor kennisstromen worden gehinderd. De eerste 9 vindt u in de nieuwsbrieven van dit jaar en vorig jaar (http://www.odinkennismanagement.nl/nieuwsbrief).

Braindrain bij belastingdienst en de Wet DBA

De belastingdienst is al jaren aan het inkrimpen, maar dreigt nu echt leeg te lopen door een interessante vertrekregeling, waarvan iedereen gebruik kan maken. Hiermee dreigt ook kennis verloren te gaan over onderwerpen die om de zoveel tijd de kop opsteken. Op dit moment geldt dat bijvoorbeeld voor de discussie of de arbeidsrelatie van een zelfstandige zonder personeel (zzp) met zijn opdrachtgever(s) een dienstbetrekking is of niet. Per 1 mei jl. is door de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft. Deze verklaring gaf de zzp-er en zijn opdrachtgever(s) zekerheid omtrent de fiscale positie waarin beiden verkeerden. Met het afschaffen daarvan komt de onzekerheid terug en zullen de discussies oplaaien. Beginnen we dan van voren af aan of zijn er nog belastingambtenaren die er iets van weten? Lees meer op de blog van Annemiek Tubbing.


 

Agenda

  • Kennisfestival d.d. 25 mei 2016 te Deventer. Komt u ook? Het programma is vernieuwend, zowel wat betreft inhoud als presentate. Vermeld bij uw aanmelding dat u een relatie van Odin bent en u krijgt relatiekorting. 
Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2016 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Odin Kennismanagement · Aardbolhof 8 · Maarn, Utrecht 3951 EB · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp