Copy

Inhoudsopgave: Kennisontwikkeling en innovatie in vergrijzende organisaties -  Relatiekorting grootste kennisfestival op 25 mei - Met de kennisnavigator naar een kennisstrategie - Groot personeelsverloop hindert kennisstromen - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws

Het is vrijdag, heerlijke dag. In alle rust je werk afmaken en met een voldaan gevoel aan het weekend beginnen. Of u bent net terug van de voorjaarsvakantie en borrelt van de energie om te beginnen aan het tweede kwart van dit jaar. We hebben weer wat nieuwtjes verzameld om u te inspireren. Het zou leuk zijn als we elkaar tegenkomen op het grootste kennisfestival van Nederland op 25 mei a.s. in Deventer. 
Veel leesplezier!  Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Kennisontwikkeling en innovatie in vergrijzende organisaties

We komen er niet onderuit: er zal nu echt op korte termijn een exodus plaatsvinden van de babyboom-generatie (geboren tussen ongeveer 1950 en 1960). Zelfs met oplopende pensioenleeftijden en de krasse ouderen die nog een tijdje door willen gaan, loopt het tegen het einde. Dat is alleen maar goed, want de jonge(re) generaties moeten ook een kans krijgen. Odin woonde in februari jl. een kenniscafé bij, georganiseerd door studenten van Hogeschool Inholland en de Vrije Universiteit. Het was een interessante bijeenkomst, onder meer door een presentatie van dr. Han van Kleef (Trees Inventing) die onderzoek heeft gedaan naar innovatieprojecten in de Nederlandse papierindustrie. Hij kwam tot de conclusie dat juist innovatieprojecten die worden geleid door oudere managers succesvol zijn (= effectief en winstgevend). Ouderen blijken beter in staat om tot het combineren van verschillende omgevingsfactoren en het integreren van vernieuwingen. Zij luisteren ook beter, hebben meer geduld, stellen vragen en staan open voor complexiteit. Jongeren zijn beter in het genereren van nieuwe ideeën in de beginfase van het project. In de papierindustrie halen ze gepensioneerden weer van stal. Lees hier meer over zijn proefschrift.
 

Het grootste kennisfestival op 25 mei 2016 met relatiekorting

Op 25 mei 2016 vindt het grootste kennisfestival in Deventer plaats. Het wordt een waar spektakel met 6 verschillende podia, meer dan 30 topsprekers, waaronder Joris Luyendijk als keynotespreker, workshops, muziek en heerlijk eten en drinken. Er worden nieuwe en werkende vormen van innoveren, organiseren, besturen, samenwerken en ondernemen gepresenteerd. Dat mag u - als geïnteresseerde in kennismanagement en alles wat daarmee samenhangt - niet missen. Als ambassadeur van dit festival mogen wij u  € 10 korting aanbieden. Lees meer en meld u aan op www.hetgrootstekennisfestivalvannederland.nl en vermeld erbij dat u een relatie van ons bent.

Met de kennisnavigator naar een kennisstrategie

Naast onze reflectiestrippenkaart (zie de eerste nieuwsbrief van dit jaar: www.odinkennismanagement.nl/nieuwsbrief )  maken wij in onze adviespraktijk gebruik van de zgn. kennisnavigator. Dit is een eenvoudig hulpmiddel om op een gestructureerde manier vast te stellen wat er op kennisgebied nodig is om een werkproces of product dat bijdraagt aan de doelstellingen van bijvoorbeeld een afdeling te optimaliseren en hoe je dat kunt realiseren (mensen, middelen en kennis- en leerprocessen). Het resultaat is een kennisstrategie. De navigator kan op alle niveaus en voor vele doeleinden worden ingezet. Het heeft een aantal klanten van ons geholpen om meer focus en daardoor meer grip te krijgen op de kennisactiviteiten die nodig zijn om de doelen te halen. Bovendien zijn de resultaten van die activiteiten meetbaar, waardoor gemakkelijker verantwoording kan worden afgelegd. Spreekt u dit aan? Neem dan contact met ons op voor een eerste gratis gesprek. Op bovengenoemde webpagina staat onder de nieuwsbrieven een referentie over een workshop waarbjj wij gebruik hebben gemaakt van de  kennisnavigator.

Groot personeelsverloop hindert kennisstromen

Een te groot personeelsverloop is nummer 8 van de TOP 10 van het stagneren van kennisstromen.  De eerste 7 vindt u in de nieuwsbrieven van vorig jaar (http://www.odinkennismanagement.nl/nieuwsbrief). De blijvers in een bedrijf zullen bij iedere nieuwkomer minder zin krijgen om er energie in te steken, hoewel ze weten dat iedere nieuwe collega een eerlijke kans verdient en deze informatie en kennis nodig heeft om zijn taak naar behoren uit te voeren. Men vervalt in een 'eerst zien en dan geloven' scenario, waardoor de kennisoverdracht langer duurt dan nodig en mogelijk de nieuwe collega eerder vertrekt.

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2016 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|