Copy

Inhoudsopgave: Hoe delen rechters kennis? - 50 plussers de nieuwe dertigers! - Nieuwe serie: top 10 duurzame inzetbaarheid werknemers - Een expert vertrekt en wat nu? - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws

De zomervakantie is voor velen van ons voorbij. We hebben ons inmiddels door de berg van vakantiemails heen geworsteld en hebben weer zicht op de rest van het  jaar. We bruisen van de energie en hebben er zin in. Twee nieuwsberichten deze week die duidelijk maken dat de vergrijzing nu op korte termijn echt aangepakt moet worden: vergrijzing slaat toe in het gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug (maar waarschijnlijk in nog veel meer gemeentehuizen) en 3 op de 4 jongeren zijn financieel afhankelijk van hun ouders/verzorgers vanwege gebrek aan werk en/of lage startsalarissen. Dat was voorheen 2 op de 4. En nog een bericht met grote gevolgen voor de werkgelegenheid: 2 tot 3 miljoen banen staan op de tocht vanwege robotisering. Wij willen graag met u proberen om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van vergrijzing, ontgroening en andere ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de productiefactor kennis. Deze nieuwsbrief helpt daarbij. Veel leesplezier!

Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

Hoe delen rechters kennis?

Zonder goede en actuele kennis kunnen rechters  niet de kwaliteit leveren die van hen verlangd wordt. Echter de kennis van individuen - en dus ook die van rechters - is per definitie beperkt. Rechters delen kennis bij (onder andere) de koffie-automaat en via digitale systemen, maar het kan (veel) beter. Sandra Taal deed grondig onderzoek naar kennisuitwisseling door rechters onder Nederlandse, Duitse en Zwitserse bestuursrechters en doet aanbevelingen, waaronder het creëren van een werkomgeving die creatief denken en het vinden van innovatieve oplossingen bevordert. En zo'n omgeving werkt natuurlijk ook voor andere organisaties.  Meer weten? Lees het proefschrift 'Working separately together'. 

50 plussers de nieuwe dertigers!

Als dat zou kunnen, denkt nu iedere 50+ die deze nieuwsbrief leest, maar volgens Eipie Bonnema (zelf 40 en Adviseur Mobiliteit & Inzetbaarheid bij Achmea) in haar blog op Linkedin valt het tegen. Jammer, maar we kunnen er wel wat aan doen. We laten ons toch niet aan de kant zetten en van de arbeidsmarkt afvoeren? Praten we over vergrijzing of het verzilveren van onze talenten? Wij hebben nog zoveel te bieden. Een blog die de moeite waard is om te lezen. Er is ook een verwijzing opgenomen naar een filmpje “Millennials Show Us What ‘Old’ Looks Like” #action=share Zouden de jongeren in het filmpje geen opa of oma hebben?

Nieuwe serie: top 10 duurzame inzetbaarheid werknemers

De hogere pensioenleeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken dat de vraag hoe de oudere werknemer (grofweg: 50+) die nog jaren in het arbeidsproces zal moeten participeren zo duurzaam mogelijk in te zetten prominent op de agenda van menig manager staat. 'Duurzaam' zou je kunnen omschrijven als zinvol voor zowel werkgever als werknemer en liefst met zo min mogelijk uitval (niet meer dan 'normaal'). De manier waarop dat kan zal verschillend zijn, onder andere afhankelijk van het type organisatie, omvang en type werkzaamheden (fysiek en/of psychisch). Sommige dingen worden makkelijker als je ouder bent; andere dingen worden moeilijker. Toch zijn er wel een aantal mogelijkheden te bedenken die voor veel verschillende functies te gebruiken zijn. Wij dagen u uit om die met ons te delen. Hebt u daar al over nagedacht en zo ja, wat heeft u geprobeerd en heeft het geholpen? Zo nee, waarom niet? U kunt dat met ons delen door een email te sturen (info@odinkennismanagement.nl). Wij zullen die dan in geanonimiseerde vorm opnemen in onze top 10 en zo kan iedere lezer van deze nieuwsbrief daarmee zijn voordeel doen en eventueel reageren.

Wij bijten het spits af met nr. 1: demotie. Dat is het omgekeerde van promotie en het heeft een negatief imago. Jarenlang heeft onze modus gestaan naar promotie. Altijd maar hoger en hoger op de carrièreladder met de daarbij behorende stijging van het salaris. Ons pensioen werd gebaseerd op het laatst-genoten salaris, dus hoe hoger het salaris op het eind van onze carrière, hoe hoger het pensioen (eindloonregeling). Daarvan zouden we tot onze dood van kunnen genieten. Die situatie is voorbij. In de meeste gevallen wordt het pensioen tegenwoordig gebaseerd op het gemiddelde van ons salaris gedurende het gehele werkzame leven (middelloonregeling). De (financiële) redenen om het zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau vol te houden, zijn dus minder belangrijk geworden. Hoe mooi kan het zijn om een stapje terug te doen: minder fysiek werk en/of minder verantwoordelijkheid en de ruimte te geven aan de jongere generatie(s), bijvoorbeeld door meer te delegeren. Dat zal betekenen dat we minder verdienen, maar is dat erg? De grootste kostenposten zijn achter de rug: kinderen het huis uit en de hypotheek is voor het grootste deel afbetaald, Prima om een stapje terug te doen en meer te genieten, voordat het wellicht te laat is. Bovendien hebben we dan de tijd om de jongeren onze wijze lessen gebaseerd op jarenlange ervaring bij te brengen vóórdat we definitief afscheid nemen van de arbeidsmarkt.

Een expert vertrekt en wat nu?

Odin heeft op grond van uitgevoerde opdrachten een product ontwikkelt waarmee u kunt voorkomen dat met het verlaten van een expert ook de kennis waarover hij/zij beschikt de organisatie verlaat. Kennis die waardevol is voor de organisatie. Kennis die moeilijk te vervangen valt en die veel tijd en moeite (en dus geld) kost om de ontstane kennislacune weer te vullen. De kosten van een vertrokken medewerker worden geschat op 33% tot 200% van het jaarsalaris van de medewerker. Factoren die hierbij bepalend zijn, zijn onder andere leeftijd, dienstjaren, aantal klanten met wie de medewerker contact onderhoudt, interne of externe vraagbaakfunctie, de hoeveelheid werk dat blijft liggen als de medewerker op vakantie is en het aantal vergaderingen waaraan de medewerker deel neemt. Niet iedere expert en niet alle kennis is relevant. Van belang is eerst vast te stellen of er wel een kennislacune ontstaat. Bent u geinteresseerd? Lees meer in onze productfolder.

Agenda

29 september 2016: Dag van de Innovatie van de Kamer van Koophandel.

Als u een activiteit wilt aanmelden stuurt u ons dan een bericht.

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2016 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Odin Kennismanagement · Aardbolhof 8 · Maarn, Utrecht 3951 EB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp