Copy

Inhoudsopgave: Omgevingswet: fascinerend implementatietraject - Utrecht innoveert in 2016 - Optimaliseren van werkprocessen bij de rechtspraak vereist uitbreiding - Agenda

View this email in your browser

Odin kennisnieuws


Bijna Pasen en dat inspireert. We weten al hoe de hazen lopen (zie de eerste nieuwsbrief van dit jaar) en het is nu zaak om te achterhalen waar de eieren liggen verstopt. Misschien heeft u tussen het zoeken van de eieren door even tijd om te bezinnen. Bent u op de goede weg in het behalen van de doelen die u zichzelf dit jaar heeft gesteld (of die u van hogerhand zijn gesteld) of bent u toch nog op zoek naar de juiste mensen of beschikt u zelf niet over voldoende kennis om uw doel te bereiken? U heeft nog ruim 8 maanden de tijd, dus wanhoop niet, maar ga gericht te werk. Vrolijk Pasen!

Ans van Wijk en Annemiek Tubbing

De Omgevingswet: fascinerend implementatietraject

Na een zeer intensief totstandkomingstraject (dat nog niet is geheel is afgerond), is er thans een fascinerend implementatietraject gaande om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet in 2019 ook daadwerkelijk zal worden toegepast, zoals beoogd. In dit megaproject werken vele betrokkenen samen: Rijk, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, maar ook bedrijfsleven, burgers en adviseurs. Het Rijk haalt zijn kennis overal vandaan en doet dat op een hele slimme manier. Dat resulteert onder andere in implementatie'tools' die nog niet klaar zijn, maar 'bouwstenen' zijn. Naarmate de ervaringen toenemen kunnen de 'tools' worden aangevuld of delen daarvan vervangen door nieuwe inzichten. Dit is de werkwijze bij de recent uitgekomen Basisgids Omgevingswet (geschikt als cursusmateriaal) en de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet. We zullen de komende jaren zeker nog meer vernieuwende ideeën tegemoet mogen zien! Doe er uw voordeel mee. 

Utrecht innoveert in 2016
De provincie Utrecht heeft onderzoek laten doen door Panteia hoe innovatief bedrijven, maar ook (semi-) overheidsinstellingen, in de provincie zijn. Daarvoor is de innovatiepiramide gebruikt, die is opgebouwd uit koplopers, ontwikkelaars, toepassers, volgers en niet-innovatieven. Aan de innovatiepiramide liggen 3 criteria ten grondslag: research & development, realisatie van innovaties en kennisuitwisseling en samenwerking. Het zal u mogelijk niet verbazen dat met name de grotere bedrijven (meer dan 50 werkzame personen) tot de koplopers behoren. De meeste koplopers en ontwikkelaars behoren tot de sectoren 'ICT, communicatie' en 'industrie', maar in vergelijking met 2014 is in de sector ‘overheid, onderwijs, zorg’ sprake van een lichte toename van het percentage koplopers. Tot slot is in de verstedelijkte gebieden meer innovatiekracht te vinden dan daarbuiten. Het (compacte) rapport is met name ook interessant vanwege de bijlage, waarin u meer kunt lezen over de innovatiepiramide en begrippen als spillovers, marktfalen en systeemfalen. Lees meer.

Optimaliseren van werkprocessen bij de rechtspraak vereist uitbreiding
Ook de rechtspraak is bezig verder te professionaliseren. Dat is een megaklus, want het strekt zich uit over alle sectoren van de rechtspraak: civiel, bestuur en straf. Bovendien bevindt de rechtspraak zich in een andere omgeving dan bijvoorbeeld een ICT bedrijf, waardoor de urgentie om zich snel aan te passen aan veranderende (markt-)omstandigheden zich niet voordoet. Ook de rechtspraak ontkomt evenwel niet aan veranderingen. Bovendien helpt zij daarmee zichzelf: de werkdruk is te hoog voor velen. Zo worden er professionele standaarden ingevoerd. De verwachting is gerechtvaardigd dat dit werk bespaart, maar vóór het zover is, gaat er veel inspanning in zitten en dienen werkprocessen te worden aangepast. Inmiddels is duidelijk dat er te weinig rechters en juridisch medewerkers zijn om de klus te klaren. De rechtspraak gaat in 2017 en volgende jaren flink investeren in werving en selectie en opleiding van nieuwe rechters en gaat de opleidingscapaciteit beter benutten. Het invoeren van de standaarden zal daarmee gelijke tred moeten houden. Niet alles kan in één keer. Een mooi voorbeeld van afstemming tussen ambitie en kennis die daarvoor nodig is en hoe die wordt vergaard.  Dit en nog veel meer is te lezen in het Jaarplan voor de rechtspraak 2017

Agenda

Congres Collectieve Intelligentie op 9 mei 2017 in Utrecht. Meer info.

Het grootste kennisfestival van Nederland vindt voor de tweede keer plaats op 15 juni 2017 in Deventer. Programma en aanmelding.

Als u een activiteit wilt aanmelden stuurt u ons dan een bericht.

Share
Tweet
Forward
+1
Read Later
Pin
Copyright © 2017 Odin Kennismanagement, Alle rechten voorbehouden.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Onze telefoonnummers:
06-24405506 of 06-30894846

Actualiseren van voorkeuren of uitschrijven:
update your preferences or unsubscribe from this list
|


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Odin Kennismanagement · Aardbolhof 8 · Maarn, Utrecht 3951 EB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp