Copy

Nieuwsbrief nr. 2 - 2015 (lente)
Over wantrouwen of vertrouwen in de kennis van een ander, tips voor beter recherchewerk politie, drijfveren kenniswerkers, het omgaan met kennis door de Hoge Raad,  succesfactoren kennisstromen, bodemconvenant 2016-2020 met focus op kennis, Kennisnet Omgevingsdiensten en een vernieuwende leergang.
 

View this email in your browser
Het is lente! De ambities voor 2015 zijn helder. Velen zijn bezig met het uitvoeren van projecten en opdrachten. Vragen die daarbij kunnen rijzen zijn: Is er voldoende  aansluiting tussen ambities en capaciteit of zijn er knelpunten? Worden tussentijdse (financiële) resultaten gehaald? Kunt u voldoende inspelen op kansen die zich voordoen in de omgeving? Is de kwaliteit van de uitvoering toereikend? Zo nee, waarom niet en hoe kunnen knelpunten worden opgelost? Zijn er financiële middelen om in vacatures te voorzien? Wellicht helpt deze tweede nieuwsbrief u om oplossingen te vinden.

Nummer 2 op de TOP 10 van redenen om kennis niet te delen
De eerste is in onze vorige nieuwsbrief aan de orde gekomen, namelijk kennis is macht. De tweede is wantrouwen: als ik de kennisbron niet vertrouw, zal ik niet zo gemakkelijk gebruik maken van zijn of haar kennis. De kennisbron zal geen kennis delen met anderen als hij of zij niet het vertrouwen heeft dat die ander de kennis goed zal gebruiken. Vertrouwen moet groeien. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingen met kenniswerkers of het laten samenwerken binnen een project. Weet u welke barrières er nog meer zijn? Laat het ons weten.
 
Tips voor slimmer onderzoek door politie
Het belang van slim omgaan met kennis speelt op alle niveaus, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een politieteam dat een misdrijf moet oplossen. Stel je dat team samen met mensen die (toevallig) tijd over hebben of probeer je een goede match te maken tussen competenties en type misdrijf? Voor dat laatste pleit oud-rechercheur Michiel Princen in zijn pas verschenen boek: 'De gekooide recherche': hij vertelt  op basis van zijn 11 jarige loopbaan bij de Amsterdamse politie het verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing. In de RTL Late Night uitzending van 23 maart jl. geeft hij nog een paar tips aan de politie, die ook bruikbaar zijn voor andere organisaties:  http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/f5a6d6f7-8fff-6813-1400-2c47d72d7deb

Motivatie van professionals
Wat motiveert een kenniswerker/professional? Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden/werkgevers denken dat salaris, arbeidszekerheid en promotie- en groeimogelijkheden de belangrijkste drijfveren zijn. Maar dat is niet zo. Wat dan wel? We hebben de proef op de som genomen en een van hen ernaar gevraagd. Rogier Kuil, vergunningverlener Natuurbeschermingswet bij de Omgevingsdienst Haaglanden, geeft zijn reactie. Zijn motieven blijken overeen te komen met de resultaten van het onderzoek. Nieuwsgierig geworden? Kijk en luister naar deel 1 van het interview: https://www.youtube.com/watch?v=ASx5sVuJdbI
Kennismanagement ondersteunt de motieven van de professional. Wordt vervolgd in onze volgende nieuwsbrief.

Hoge Raad gaat steeds slimmer om met kennis
Uit het jaarverslag 2013 van de Hoge Raad bleek al dat deze hoogste rechter ideeën heeft over het slimmer organiseren van de werkprocessen en de daarbij behorende kennis. Het gaat dan om zaakstroomdifferentiatie en specialisatie. Waarom zou je iedere zaak op dezelfde manier behandelen als de zaken verschillen in gewicht, complexiteit en aard? Ook gaan raadsheren van de Hoge Raad buurten bij hun collega's bij de hoven om te horen wat eraan komt en wat belangrijke zaken zijn waarvan het wenselijk is om ze prioriteit te geven (bijv. de woekerpoliszaken).  Ook wordt er meer samengewerkt met de Raad van State (de hoogste rechter voor conflicten tussen overheid en burgers), omdat er steeds meer overlap is tussen de werkvelden van beide instanties. Verrassende  geluiden uit een organisatie die lang als een 'ivoren toren' is beschouwd, maar die tijden zijn voorbij. Deze open houding wordt met kracht ingezet door de nieuwe president van de Hoge Raad, Maarten Feteris: lees een van de interviews die hij onlangs gaf voor het Advocatenblad

 
Tweet
Forward
Share
Share
+1
Read Later

Laat kennis stromen als water. Kritische succes - factoren zijn daarbij 'moeten', 'willen', 'kunnen', 'hebben'. Zie ons filmpje daarover: http://youtu.be/h1-2pCqSoyA
 

Er is een nieuw bodemconvenant getekend voor de komende 5 jaar (2016-2020) met veel aandacht voor het behouden en ontwikkelen van (nieuwe) kennis over de risico's van het gebruik van de ondergrond. Lees meer http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/blog-van-gerd-de/blogs/mooi-moment-nieuwe/

Wist u dat 2015 is het jaar van de bodem is? De bodem is veel meer dan de grond waarop wij lopen. Lees meer hierover op  http://jaarvandebodem.nl/home
 

Omgevingsdienst Kennisnet is de digitale samenwerkingsomgeving voor alle professionals die werken bij een Omgevingsdienst of daarmee samenwerkende overheidsinstantie.

https://omgevingsdienstnl.mett.nl/default.aspx

Het kennisnet wil een landelijk kennis- en expertisenetwerk voor natuur en groene wetten opzetten. De Brabantse omgevingsdiensten ODBN en ODZOB nemen daarin het voortouw. 23 april zal een eerste bijeenkomst worden gehouden. Eind 2013 heeft Odin een aantal betrokkenen - toen nog in het kader van de pilot groene wetten van PUMA - ondersteund met het beantwoorden van de vragen om te komen tot een kennisstrategie. Zie hier het resultaat.
 

Odin volgt dit jaar workshops, seminars en een dagcongres voor organisaties van morgen. Op welke wijze kunnen ambities worden gerealiseerd? Hoe hou je de ontwikkelingen bij? Hoe zorg je dat je voorop loopt, je onderscheidt van concurrenten, vernieuwend bent? De wereld om ons heen verandert, dus je moet mee veranderen en dat kan alleen als je open staat voor nieuwe inzichten. Heel eng, maar noodzakelijk. Odin deelt haar geleerde lessen via twitter. Zie ook de website van deze inspirerende leergang: WOW. Het kan. Anders! http://www.hetkan-anders.nl/  Wilt u een keer mee als introducée? Dat kan! Laat het ons weten.

Volgende keer in onze nieuwsbrief
Aandacht voor de relatie tussen kwaliteit en kennis. Denk aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden aan vergunningen, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht (de zgn. VTH - criteria). Is er een relatie tussen kwaliteit en kennis? Kunnen die criteria ook bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering?  En verder tips om eenvoudig kennis te delen op de werkvloer. Rogier vertelt erover in deel 2 van het interview..

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015  Odin Kennismanagement, All rights reserved.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Ons telefoonnummer:
06-24405506

unsubscribe from this list    update subscription preferences