Copy

Nieuwsbrief nr. 4- 2015 (zomer)
Inhoud: Leestip voor de zomer: Ontketen uw brein; nr. 4 van de TOP 10 van redenen om kennis niet te delen; kwaliteitszorg en kennismanagement: verschillen en overeenkomsten; payrollers eruit, maar hoe hou je de kennis binnen?; implementatiekunst.

 

View this email in your browser
De zomer is aangebroken en de vakanties staan voor de deur. Voor de één ontspanning; voor de ander misschien stress. Hoe dan ook: als de deadlines niet persé morgen gehaald hoeven te worden, is er ook tijd om eens rustig over zaken na te denken. Uw reflecterende brein krijgt de kans om uw reflexbrein een halt toe te roepen. Het helpt om de tijd in ons hoofd te vertragen. In deze nieuwsbrief een paar tips en - zoals beloofd - vast een voorschot op de verschillen en overeenkomsten tussen kwaliteitszorg en kennismanagement. Wij wensen u een fijne zomer(vakantie) toe! Ans van Wijk en Annemiek Tubbing
 
Leestip voor de zomer: Ontketen uw brein
Wil je weten hoe je brein werkt en wat je kan doen om veel meer uit jezelf en/of jouw team te halen, dan moet je dit boek lezen. Theo Compernolle heeft veel onderzoek gedaan naar het functioneren van ons brein. Hij geeft inzicht in de manier waarop wij ons brein gebruiken (en soms misbruiken) in de dagelijkse werksituatie. Zeer herkenbaar. Hij gaat in op 5 'breinboeien' die ons (brein) ervan weerhoudt om optimaal te functioneren, onder andere door het  altijd online zijn (zie het filmpje in de rechterkolom), multitasken en te weinig slaap. Compernolle geeft tips hoe wij ons brein van deze boeien kunnen ontdoen, waardoor wij beter presteren, maar ook veel gelukkiger worden.  Annemiek Tubbing schrijft blogs op linkedin o.a. over dit boek.

Nummer 4 van de TOP 10 van redenen om kennis niet te delen
In onze vorige nieuwsbrieven kwamen de eerste 3 redenen aan de orde, respectievelijk: kennis is macht, onvoldoende vertrouwen in kennisbron of kennisontvanger en het ontbreken van een cultuur waarin kennis gedeeld wordt. Nummer 4 is een te grote macht van IT. Het komt vaak voor dat technologie een te grote rol speelt bij het delen van kennis. De kennismanager is dan een ict-er, die alle activiteiten naar zich toetrekt.  Informatietechnologie is wel noodzakelijk is, maar dient slechts een ondersteunende rol te spelen bij kennismanagementactiviteiten. 

Kwaliteitszorg en kennismanagement: verschillen en overeenkomsten

Kennismanagement binnen kennisintensieve organisaties kent veel relaties met kwaliteitszorg. Beide zijn instrumenten gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen. Ook richten beide instrumenten zich op 'borgen': kwaliteitszorg borgt de afgesproken procedures, standaarden en normen. Kennismanagement borgt (nieuwe) informatie, ervaringen en inzichten. Er zijn ook verschillen. Lees meer.

Payrollers eruit, maar hoe hou je de kennis binnen?
Het was de afgelopen maanden volop in het nieuws ( http://nos.nl/l/2034677): zgn. payrollers moeten eruit, want anders komen ze door de nieuwe arbeidsregelgeving vast in dienst en dat gaat ten koste van de flexibiliteit. Een groot deel van deze payrollers zijn al jaren werkzaam voor de betreffende organisatie (o.a. bij gemeenten) en een deel daarvan was daarvoor in vaste dienst. Door de bezuinigingen is hun arbeidsrelatie omgezet in een (in theorie) meer flexibele werkrelatie. Het rigoureus afscheid nemen van deze mensen betekent  naast het persoonlijk leed ook een enorm kennisverlies voor de betreffende organisatie. Het is daarom van belang om oplossingen te vinden om die kennis te behouden en de mensen bereid te vinden om deze te delen vóór hun vertrek. Dat betekent dat de betreffende medewerkers gemotiveerd moeten blijven. Ieder mens vindt het fijn om te ervaren dat zijn kennis er toe doet. Houdt daar rekening mee in de communicatie bij het mogelijk toch onontkoombare afscheid.

Implementatiekunst
Op deze workshop van Pentascope heb ik geleerd dat ieder mens wel wil veranderen als we zelf de regie mogen blijven voeren. We willen dus niet veranderd worden. De bedenkers van veranderingen staan meestal te ver af van de mensen die het moeten gaan doen. Implementatie (= invoering) van veranderingen wordt meestal door anderen gedaan (de lijnmanagers bijvoorbeeld). De balans tussen ontwerp en implementatie is dan onvoldoende aanwezig. En tot slot een leuke visualisatie: iedereen kent de 'olifantenpaadjes'. Dat zijn de 'illegale' paden die ontstaan om hoeken e.d. af te snijden. Je kunt het verbieden, maar je kunt ook meebewegen en in het ontwerp van de verandering gebruik maken van 'olifantenpaadjes'.

 

Tweet
Forward
Share
Share
+1
Read Later

Als ik op straat loop of in de trein zit of waar dan ook, valt mij op dat heel veel mensen (jong én ouder) met hun smartphone bezig zijn. Daardoor ontstaan onveilige situaties en verarmen onze sociale vaardigheden. Zelfs in gezelschap hebben we geen echte aandacht voor elkaar, omdat er een schermpje tussen zit en het schijnt dat zelfs ons seksleven er onder lijdt! Zie het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=OINa46HeWg8
 

Wist u dat 2015 is het jaar van de bodem is? De bodem is veel meer dan de grond waarop wij lopen. Lees meer hierover op  http://jaarvandebodem.nl/home

Naast een nieuw bodemconvenant tussen de betrokken overheden (I&M, provincies, gemeenten en waterschappen) voor de komende 5 jaar (2016-2020) heeft het ministerie van I&M nu ook overeenstemming bereikt met het bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB-Nederland). Het gaat o.a. over financiering en planning van de sanering van nog resterende bodemverontreiniging, maar ook over het ontwikkelen van kennis en competenties met betrekking tot een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond voor de periode na 2020. Lees meer http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/blog-van-gerd-de/blogs/operatie-steenbreek/
 

Omgevingsdienst Kennisnet is de digitale samenwerkingsomgeving voor alle professionals die werken bij een Omgevingsdienst of daarmee samenwerkende overheidsinstantie.

https://omgevingsdienstnl.mett.nl/default.aspx

Het kennisnet is bezig een landelijk kennis- en expertisenetwerk voor natuur en groene wetten op te zetten.  23 april is de eerste bijeenkomst  geweest. 29 juni volgt een tweede. Alleen kennis halen is ook goed. Het brengen volgt vanzelf. Meld je aan!
 

Cousera: gratis online cursussen voor ieder wat wils en gratis aangeboden door topuniversiteiten uit de USA. Inspirerend voorbeeld van technologische vernieuwende manier van kennisoverdracht. Wij zijn er enthousiast over.  www.coursera.org
 

Het tweede halfjaar van dit jaar is er nog een aantal interessante bijeenkomsten van de inspirerende cursus WOW Het kan anders, o.a. over dynamisch werken (30 juni), big data (1 september) en sensemaking in projecten van de gemeente Amsterdam en TU Delft (22 september). Zie verder: http://www.hetkan-anders.nl/  Wilt u een keer mee als onze introducée? Dat kan! Laat het ons weten.

Volgende keer in onze nieuwsbrief
Volgende keer gaan we in op de relatie tussen kwaliteit en kennis in het kader van de kwaliteitscriteria die gesteld worden aan vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht (de zgn. VTH - criteria). Kunnen die criteria ook bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering?

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015  Odin Kennismanagement, All rights reserved.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Ons telefoonnummer:
06-24405506
bij geen gehoor: 06-30894846

unsubscribe from this list    update subscription preferences