Copy

Nieuwsbrief nr. 5- 2015 (herfst)
Inhoud: Disconnect to reflect; nr. 5 van de top 10 van redenen om kennis niet te delen, VTH criteria: hoe verhouden kwaliteit en kennis zich tot elkaar?; Accepteer sturing, pak ruimte: workshop Dynamisch Werken met  Proven Partners; BOA zijn is een vak: hoe deel je dat vakmanschap (publicatie Odin); 'ja, maar' vervangen door  'ja, en'; online leren met TED.

 

View this email in your browser
De zomer(vakanties) zijn voorbij voor de meesten van ons. Prachtige herfstkleuren komen eraan. We hebben weer energie voor de tweede helft van het jaar. Een leuke inspirerende tijd waarin plannen worden gemaakt voor het volgende jaar. Wel een drukke tijd, want de realisering van lopende projecten heeft ook aandacht nodig en de budgetten moeten in de gaten gehouden te worden. U kunt niet alles tegelijk. Tip: blokkeer in uw agenda dagdelen per taak. Dat werkt een stuk efficiënter en voorkomt (ongezonde) stress.  Nog meer tips en nieuwtjes in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier.
Ans van Wijk en Annemiek Tubbing
 
Disconnect to reflect: nog één keer Theo Compernolle over ons brein
We gaven u een leestip voor de vakantie: 'Ontketen je brein' van Theo Compernolle. Bent u eraan toegekomen? Zo ja: hou vast en verbeter daarmee uw productiviteit aanzienlijk. Het zal moeilijk zijn, maar u kunt het en zeker als je de vruchten daarvan al geplukt hebt. Bent u er niet aan toegekomen? Voor diegenen én voor degenen die af en toe terugvallen in oude gewoonten: via deze link krijgt u tekst en uitleg op film van Theo Compernolle zelf: http://www.tijd.be/service/modernminds_1

Nummer 5 van de TOP 10 van redenen om kennis niet te delen
In onze vorige nieuwsbrieven kwamen de eerste 4 redenen aan de orde, respectievelijk: kennis is macht, onvoldoende vertrouwen in kennisbron of kennisontvanger en het ontbreken van een cultuur waarin kennis gedeeld wordt. Nummer 4 is een te grote macht van IT. Nummer 5 zijn gestandaardiseerde processen. Deze processen kunnen een negatieve betekenis krijgen als collega's alleen daarnaar verwijzen: 'kijk maar in die of die procesbeschrijving; het staat erin'. Op dat moment wordt de kenniscreatie geblokkeerd, want het kan heel goed zijn dat uit verdere discussie een voorstel tot verbetering komt. Bij afwezigheid van gestandaardiseerde processen vindt ook geen kennisoverdracht plaats, omdat iedereen de activiteiten op zijn eigen manier doet. Dus gestandaardiseerde processen zijn nodig, zeker voor veel voorkomende activiteiten. Zij dienen tevens van tijd tot tijd bijgesteld te worden.

VTH criteria: hoe verhouden kwaliteit en kennis zich tot elkaar?
 In nieuwsbrief nr. 4 hebben we de relatie gelegd tussen kwaliteitszorg en kennismanagement. Kwaliteit is normatief en richt zich op de inhoud van het resultaat. Om die kwaliteit te bereiken heb je (voortdurend nieuwe) kennis nodig. De vraag is welke kennis (wat) en op welke wijze  zorg je ervoor dat die kennis tijdig en bij de juiste mensen terecht komt (hoe)? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Lees meer.
Zie voor de ledenbrief van de VNG d.d. 7 juli 2015 en modelverordening VTH:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/vergunningverlening-toezicht-en-handhaving/brieven/modelverordening-kwaliteit-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-vth

Accepteer sturing, pak ruimte: workshop Proven Partners 30 juni WOW
Het model van Dynamisch Werken is o.a. geschikt om projecten uit te voeren waarbij verschillende organisaties zijn betrokken, bijvoorbeeld bij handhavingsprojecten. Het is de kunst om vanuit een gezamenljik belang (blijkend uit een gezamenlijke visie) en met volledig mandaat van de organisatie namens wie je in het project zit, tot een snelle en efficiënte uitvoering van het project te komen. Dus Dynamisch Werken kenmerkt zich door sturing en ruimte geven (en niet of/of). Wil je meer weten of deze aanpak? Voor meer info: http://www.hetkan-anders.nl/de-paradox-van-sturing-en-ruimte/

BOA zijn is een vak: hoe deel je dat vakmanschap?
Met deze titel levert Odin een bijdrage aan Dier & Milieu nr. 4 van dit jaar. Deze uitgave van het tijdschrift van de Vereniging Politie Dier- en Milieubescherming (PDM) is speciaal gewijd aan de eerste BOA-week die PDM en politie samen in september organiseerden voor buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders en handhavers en andere belangstellenden in het omgevingsrecht. Vakmensen, die moeite hebben om jonge aanwas te motiveren met het risico dat veel kennis verloren gaat. Hoe voorkom je dat? Lees meer.

 
Tweet
Forward
Share
Share
+1
Read Later

Ja-maar® staat gelijk aan het denken in beperkingen, de beren op de weg zien. Het tegenovergestelde is ja-en, ofwel omdenken: een manier van denken waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. Beer op de weg? Give him a hug. Op www.omdenken.nl vind je veel voorbeelden van 'omdenken'. Zie onder meer het filmpje wat onze generatie bezighoudt: de zorg voor je ouder wordende ouders: http://omdenken.nl/?s=zorg+voor+je+ouders
 

Wist u dat 2015 is het jaar van de bodem is? De bodem is veel meer dan de grond waarop wij lopen. Lees meer hierover op  http://jaarvandebodem.nl/home
 

Omgevingsdienst Kennisnet is de digitale samenwerkingsomgeving voor alle professionals die werken bij een Omgevingsdienst of daarmee samenwerkende overheidsinstantie. Meld je aan!https://omgevingsdienstnl.mett.nl/default.aspx
 

Kennistip online leren:  www.ted.com
TED is een nonprofit organisatie, die gericht is op de verspreiding van ideeën, meestal in de vorm van korte, krachtige speeches op filmpjes van maximaal 18 minuten.
Onze keuze uit het ruime aanbod: Wat onderscheidt de mens van de chimpansee?
Seventy thousand years ago, our human ancestors were insignificant animals, just minding their own business in a corner of Africa with all the other animals. But now, few would disagree that humans dominate planet Earth; we've spread to every continent, and our actions determine the fate of other animals (and possibly Earth itself). How did we get from there to here? Historian Yuval Noah Harari suggests a surprising reason for the rise of humanity. https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans
 

Op 22 september  a.s. organiseert WOW Het kan anders, een seminar over sensemaking in projecten, een coproductie van de gemeente Amsterdam en TU Delft.  Op 24 november 2015 staan op het programma: Simpel anders doen (HDLG) en Management Mixer (Pentascope). Zie voor meer info: http://www.hetkan-anders.nl/  Wilt u  mee als onze introducée? Dat kan! Laat het ons weten.

Volgende keer in onze nieuwsbrief
Er is een ontwikkeling gaande waarbij inputcriteria plaats maken voor output- en outcomecriteria. In 2016 gaan veel omgevings- diensten al aan de slag met financieringsafspraken op basis van outputcriteria. De modelverordening van VNG/ IPO gaat nog uit van inputcriteria. Wel is het zo dat er al in februari 2012 een Handleiding implementatie output- & outcomecriteria is verschenen. Vooruitlopend op de ontwikkeling naar outputcriteria dagen wij de omgevingsdiensten én hun opdrachtgevers uit om na te denken over de volgende vragen: (1) Welke outputcriteria stellen wij onszelf? (2) Welke kwaliteitscriteria horen daarbij? (3) Welke kennisvragen horen daarbij? In een van onze volgende nieuwsbrieven zullen wij het resultaat van ons denkproces met u delen.
 

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015  Odin Kennismanagement, All rights reserved.

Ons email-adres:
info@odinkennismanagement.nl

Ons telefoonnummer:
06-24405506
bij geen gehoor: 06-30894846

unsubscribe from this list    update subscription preferences