Copy
Bossche Bijen Nieuwsbrief juli 2015 


Oproep Help de Bij blijft van kracht

Meld je activiteiten aan en kleur je korf. 
Dit kan door verschillende activiteiten voor bijen te doen op je school. Een insectenhotel plaatsen of een bijenkast adopteren bij Stadsboerderij Eyghentijds, drachtplanten zetten op het schoolplein of in de schoolomgeving, bijeneducatie verzorgen, en nog veel meer… 
Wil je hulp hierbij of advies over bijenactiviteiten, stuur een mail naar bijen@ondernemend-onderwijs.nl
Voor alle informatie klik op: poster 'Help de bij'

 

Helicon Groen geeft voorlichting

Afgelopen periode zijn leerlingen van Helicon Den Bosch druk geweest met het maken van een educatieve poster over de bij (zie de winnende poster op de foto). Aan de hand van deze poster geven een aantal leerlingen van Helicon voorlichting op basisscholen in Den Bosch. Zij leggen de basisschool leerlingen uit waarom de bij zo belangrijk is voor bijvoorbeeld ons voedsel. Bij het bezoek worden er ook speciale geselecteerde biologische zaadjes van bijenbloemen uitgedeeld. De basisschoolleerlingen gaan deze zelf zaaien en verzorgen. Zo dragen we allemaal een steentje bij voor de bij.
 

'Open imkerdagen'

Op 11 en 12 juli 2015 vinden er bij de Imkerij Stad en Streek in Den Bosch 2 open Imkerdagen plaats. Deze imkerdagen zijn deel van een landelijke campagne om meer aandacht te besteden aan de honingbijen.
Ondernemend Onderwijs beschouwt het stimuleren van ondernemendheid bij leerlingen, zoals in het project 'Help de Bij', een samenwerking tussen Bossche scholen om de bij te helpen, als een van haar kerntaken. Alle scholen in Den Bosch kunnen deelnemen aan het programma, waarin door scholen initiatieven worden genomen om bijenvoedsel, bijenwoningen en bijeneducatie te realiseren. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om op 11 + 12 juli naar Imkerij Stad en Streek (op Stadsboerderij Eyghentijds, Lunerkampweg 5 in Rosmalen
) te komen.
 

Opening bijentuinen

Tijdens de open imkerdagen worden ook de schoolbijentuinen bij Imkerij Stad en Streek geopend. Insecten als bijen, hommels en vlinders zijn in iedere tuin een belevenis. Het rustgevende gezoem van de bijen en de hommels die ijverig nectar verzamelen en fladderende vlinders zal iedereen aanspreken. Maar het is ook van groot belang dat dergelijke tuinen er zijn. Door monoculturen in Nederland is er voor deze insecten een schaarste aan divers voedsel, waaronder de populaties te lijden hebben. Help dus mee de bijen te beschermen! Vanaf 11 juli zijn scholen en kinderen uitgenodigd om te komen kijken en te komen leren. Er is voor iedereen beschermende kleding aanwezig. 
Aanmelden via: info@imkerijstadenstreek.nl, of telnr. 06 - 12967588

 

Groene daken zijn stapstenen voor vliegende insecten

We wisten al dat groene daken de biodiversiteit in steden kan stimuleren. Maar of deze daken ook kunnen fungeren als een verbonden leefgebied voor organismen, was nog niet duidelijk. Een team van onderzoekers onderzocht in Zürich, Zwitserland, daarom 40 verschillende groene daken en groene grondgebieden. Uit bijna 500 soorten, gevonden op de groene daken en de bijbehorende groene ruimtes op de grond, vingen zij kevers en loopkevers, spinnen en bijen.
Is zo'n groen dak ook iets voor u of voor uw schoolgebouw? De gemeente den Bosch stimuleert groene daken met subsidie:
zie Aanvraagformulier subsidie groene daken

Tot in september, fijne vakantie!

Copyright © 2015 Ondernemend Onderwijs, All rights reserved.