Copy
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Nr. 10
1. februar 2016

Beboerforeningen

Cykelsti:  På grund af det meget våde vejr bliver færdiggørelsen af cykelstien forsinket. Vi har endnu ikke fået en slutdato fra kommunen, men vi holder tæt kontakt og de har lovet os, at vi i god tid  - minimum 14 dage -får besked om, hvornår indvielse kan finde sted. Mange mennesker skal involveres for at det kan blive en festdag. 
Vi melder ud på hjemmesiden, så snart vi ved mere.

Møde med kommunen:  I begyndelsen af januar havde vi møde med Fredericia Kommune, Trafik og Natur. Disse møder afholdes 2 gange om året. Her kan Beboerforeningen komme med ønsker om forbedringer i vores lokalområde, ligesom vi bliver orienteret om kommunens aktiviteter og planer i Bredstrup-Pjedsted. Det er vigtigt med en god dialog og med faste kontaktpersoner, og det har vi heldigvis – også pr. mail og telefon – imellem møderne. Læs referatet af mødet

Generalforsamling:  Torsdag den 3. marts holder Beboerforeningen sin årlige generalforsamling. Vi starter med spisning kl. 18.30. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Alle er velkomne! 
Det er her, du kan  høre om Beboerforeningens arbejde, komme med gode idéer og med (konstruktiv) kritik samt diskutere med andre lokale, så mød op!
Se nærmere om generalforsamlingen i nærmeste fremtid på hjemmesiden.

Stationsvej 2:  I begyndelsen af januar erfarede Beboerforeningen, at den tidligere købmandsbutik skulle på tvangsauktion. Vi vil gerne sikre, at Bredstrup-Pjedsted får rådighed over ejendommen og fik meget hurtigt sat gang i en indsamling via et husstandsomdelt orienterings- og indsamlingsbrev. Vi takker for den store opbakning!
Fredericia kommune er også en aktiv part i vores fællesskab.
På den 1. tvangsauktion nægtede én af panthaverne at acceptere det givne bud, og der skal være en 2. – og endelig – tvangsauktion den 11. februar. Vi håber, den falder ud til vores fordel og vil naturligvis herefter orientere jer via hjemmesiden.
Kontoen for indbetalinger er stadig åben: Spar Nord 9196 4578374464.

Loppemarked til fordel for kræftramte børn

Søndag d. 3 april kl. 10-16 I Bredstrup-Pjedsted hallenBook en stand nu!
Det koster 200,-
Alt hvad du ellers tjener på dagen er dine penge. Kig forbi og gør en god handel.
Entrepris 20,-

Standpris og entrepris går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Christina Rosenberg
Team Rynkeby Trekanten
Kontakt: christina@mapro.dk eller mobil 31 51 68 98.

"Nogle børn leger superhelte. Andre er det."
- Børnecancerfonden

En aften med grinegaranti i godt selskabDen lokale revy spiller igen. En revyaften i forsamlingshuset byder på dejlig mad fra Keld Hindkær efterfulgt af en god lokal revyforestilling. Med sjove viser og grinagtige sketches spidder Bredstrup-Pjedsted Amatørerne vores lille dejlige smørhul af en landsby.
Med to forestillinger torsdag d. 17. og fredag d. 18. marts udstedes der grinegaranti og muntre viser fra scenen. 

Tegnet af Tonni Fragtrup

Opstart herre senior i BPI

lørdag den 6 februar kl. 13.30
Opstart BPI fodbold BPI er nu ved at være klar til at starte op udendørs - vi starter lørdag den 6 februar kl 13.30, hvor cheftræner Johnny Borgvardt vil byde velkommen til såvel nye som gamle BPIere, bagefter vil der være spillermøde og en forfriskning.  Alle vil start træningen på lige fod,så det er med at komme ud af starthullerne. Der vil i år, som noget nyt blive prøvet med boksetræning om mandagen, for hurtigt at få den fysiske form på plads. Vi håber at se rigtig mange af jer og glæder os til en ny sæson med masser af udfordringer og muligheder, det er også vigtigt at serie 5 spillerne kommer igang fra starten, så vi kan danne os et overblik over spillersituationen.  
Spørgsmål kan rettes til cheftræner Johnny Borgvardt på 30709227 eller formand Jørgen Hansen 25271311.

Bredstrup-Pjedsted Hallen og hallens Aktivitetsforening afholder generalforsamling, tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 i hallens mødelokale.

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  6. Valg af revisor samt revisorsuppleanter
  7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Kom og hør om hallens virke! Hallen vil traditionen tro være vært for et stykke smørrebrød. Alle interesserede er velkomne. 

På halbestyrelsens vegne
Helle Specht

Klubmesterskaber i badminton


Lørdag den 12. marts 2016 afholdes der klubmesterskaber i badminton. Vi starter med kampe fra kl 9. Kig forbi hallen og støt ungdoms- og seniorspillerne.

Til venlige og "lugtstærke" Brøndsted og Pjedsted beboere!


Årstiderne går hurtigt, vinteren er på held, og foråret nærmer sig, noget vi alle glæder os over.
Og med foråret kommer der dage med landlige dufte, som ikke alle er lige glade for.
Heller ikke i år ønsker vi at genere nogen unødigt, men afgrøderne skal jo have naturgødning/gylle.
Gyllekørselen herfra vil være i perioder, kun på hverdage og forekomme fra marts og indtil udgangen af maj måned.
Skal I holde større fest eller lignende, så ring til os – så vil vi forsøge at undgå kørsel tæt på jer, og planlægge vores kørsel til andre marker.

De marker vi kører til og på ligger i Brøndsted – Rands ud til Damhusvej, Hørrevej, Fruetoften og Nebbegårdsvej.
I Pjedsted ligger markerne ud til Børkopvej, Tornsagervej, Pjedstedvej, Skovbøllingvej, Brøndstedvej og Fiskebækvej.

Henv. på telefon; 75954609 / 40537905 / 40459609 eller mail: thomasminde@thminde.dk
         
Venlig forårshilsen
Åshill Nordgård & Niels Ladegaard Jensen    
”Thomasminde”
Fiskebækvej 5, Pjedsted
7000 Fredericia        
E-mail: thomasminde@thminde.dk

Tak til vores erhvervsmedlemmer 

De betaler vores udgifter til webserveren og holder dermed gang i www.bredstrup-pjedsted.dk og dette nyhedsbrev.

Bredstrup-Pjedsted på Facebook

Bredstrup og Pjedsted er også aktive på Facebook.
Bredstrup Pjedsted, 7000 Fredericia.

Næste nyhedsbrev

  • 22. februar 2016 - "Husk deadline"-besked
  • 29. februar 2016 - Deadline
  • 1. marts 2016Nyhedsbrevet sendes
Har du noget til næste nyhedsbrev sendes det til: nyhedsbrev@br-pj.dk
Tilmeld dig "Husk deadline"-besked her.
 
Denne mail får du fordi du har tilmeldt dig Nyhedsbrevet for Bredstrup og Pjedsted.

Vores adresse er:
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Elboparken 44
Fredericia 7000
Denmark

Add us to your address book

 

Email Marketing Powered by Mailchimp