Copy

Nr. 83 - 1. marts 2022

Invitation til Generalforsamling 2022 i BPI

Medlemmer af BPI inviteres til årets Generalforsamling i Bredstrup Pjedsted Idrætsforening tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18:30 i Bredstrup Pjedsted hallen. Mød andre aktive medlemmer over lidt lækkert at spise og drikke umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kom og hør hvordan året er gået og få indblik i BPIs økonomi. Du har også mulighed for at vælge medlemmer til både bestyrelse og afdelingsudvalg – eller du kan selv stille op til posterne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning

 3. Uddeling af Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg
  a. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold till §5 og §6

  b. Valg af suppleanter til bestyrelsen og udvalg i henhold til §5 og §6

  c. Valg af bilagskontrollant

  d. Valg af bilagskontrollant suppleant

 7. Fredericia Idrætsråd

 8. Eventuelt

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så skal det være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Skriv til Nicolaj Wyke på mail@nicolajwyke.dk.

Vedtægterne finder på dette link: BPIs vedtægter

Prisuddelinger
Igen i år vil der i forbindelse med generalforsamlingen bliver uddelt Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal. Vi glæder os til kunne påskønne de særlige indsatser.

Kommer du?
Du er altid velkommen og behøver ikke give besked. Men det vil være dejligt, hvis du inden den 10. marts kan fortælle, om du kommer, så vi kan sørge for nok at spise til alle og coronavenlige pladser. Ønsker du at deltage, meld dig til her https://bredstrup-pjedsted.nemtilmeld.dk/.

Mange hilsner
Nicolaj Wyke, formand for Hovedbestyrelsen i BPI

Generalforsamling og foredrag i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening kan i år fejre 50 års jubilæum og indbyder derfor alle til foredrag om Fremtidens Danmark i forbindelse med den årlige generalforsamling den 3. marts kl. 18.00 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus.

Beboerforeningen byder på aftensmad kl. 18.00 og herefter er der foredrag med fremtidsforsker Carsten Beck kl. 18.30. Samfundet forandrer sig i disse år hurtigere end nogensinde før. Ikke kun har vi gennemlevet en epidemi, men også digitaliseringen, bosætningsmønstrene, værdierne og holdningerne ændrer sig.

Hvis man skal lykkes med fremtiden, er det vigtigt at have et indtryk af hvor samfundet bevæger sig hen. Der er ingen, der kan spå – men derfor er det alligevel vigtigt at have en samtale om, hvilke tendenser som kan spille ind på Bredstrup-Pjedsteds fremtid.

Hvad siger fremtidsforskeren om lokalsamfundenes fremtid?

Carsten Beck er ansat på Instituttet for Fremtidsforskning og vil i sit foredrag give Instituttets bud på hvordan Danmark kunne tænkes at udvikle sig frem mod 2035. Hvad betyder den teknologiske udvikling? Hvordan ser fremtidens fællesskaber ud? Hvad skal danskernes hjem og lokalområde ”kunne” i 2035? Og hvordan ser danskerne i det hele taget ud i 2035?

Efter foredraget afholdes Beboerforeningens generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi glæder os til at se jer!
/ Beboerforeningen

Affaldsindsamling

D. 3. april med start på Landsbytorvet kl. 10.00.

Vi vil løbende melde flere spændende arrangementer ud, som vil have Fællesskab som gennemgående tema. Alle arrangementer annonceres på byens hjemmeside og på Beboerforeningens facebook-side.

Gymnastikopvisning

Sæt kryds i kalenderen LØRDAG D. 19. marts 2022 ca. kl. 13 (nøjagtig tidspunkt kommer senere, så hold øje på FB)

De bedste gymnastikhilsner fra Gymnastikudvalget

Generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus 2022

Du/I inviteres hermed til generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus og til en aften hvor der er lejlighed til at gøre din/jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2021, om hvordan Corona har påvirket vores hus samt fremtiden og møde de andre medlemmer i foreningen.

Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i :

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 31. marts 2022 kl. 18:30

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastlæggelse af kontingent

 5. Rettidig indkomne forslag (senest 10 dage før)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  På valg er:
  Ole Jensen (villig til genvalg)

  Tommy Erbs (villig til genvalg)

  Flemming Sindberg (villig til genvalg)

  Suppleant: Jan M. Larsen (villig til genvalg)


  Valg af revisor og revisorsuppleant:

  På valg er som revisor Jonna Boldt (villig til genvalg)

  - som suppleant Annette V Hansen (villig til genvalg)

 7. Eventuelt

Som noget nyt byder Foreningen på et måltid mad inden generalforsamlingen og deltagelse i spisningen kræver tilmelding. Venligst derfor tilmelding på forhånd til spisningen til formanden via sms 22 44 73 56, facebook eller email erbs@gmail.com.

Ønskes der kun deltagelse i selve generalforsamlingen som afvikles fra ca. kl. 19.30 og efterfølges af kaffen, er man naturligvis velkommen uden tilmelding.

Som sidste år omdeles der ikke girokort for indbetaling af 2022 kontingent. Vi har derimod i bunden af denne indkaldelse angivet forsamlingshusets detaljer for betaling som kan ske til følgende bankdetaljer eller Mobile Pay via Husets mobile shop nummer.

BANK
Reg. nr.:
9196 Bankkonto nr.: 4583182808 Beløb: 150,00 kr.

MOBILE PAY
Mobileshop nr.: 84576 Beløb:
150,00 kr.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

Tommy Erbs
Ole Jensen
Thomas Pedersen
Jacob Holm-Thomsen
Flemming Sindberg

Klubmesterskaber for Badminton

Badminton er i fuld gang både på ungdoms- og motionssiden. Klubmesterskaberne afvikles i marts måned. Singler (motion) afvikles fredag den 11. marts, ungdomskampe lørdag den 12. marts og doubler/mixdouble (motion) afvikles søndag den 13. marts 2022.

Bredstrup-Pjedsted på Facebook

Bredstrup og Pjedsted er også aktive på Facebook.
Bredstrup Pjedsted, 7000 Fredericia.

Tak til vores erhvervsmedlemmer

De betaler vores udgifter til webserveren og holder dermed gang i www.bredstrup-pjedsted.dk og dette nyhedsbrev.

Næste nyhedsbrev

 • Ca. 22. marts 2022 - "Husk deadline"-besked sendes

 • 29. marts 2022 - Deadline

 • 1. april 2022 - Nyhedsbrevet sendes

Har du noget til næste nyhedsbrev sendes det til:
nyhedsbrevet@bredstrup-pjedsted.dk

Tilmeld dig "Husk deadline"-besked her.

Copyright (C) 2022 Bredstrup-Pjedsted Beboerforening. All rights reserved.

Opdater præferencer | Afmeld nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp