Copy
Nieuwsbrief | 1 augustus 2016
Bekijk hier de online versie

Let op! Nieuwe indeling DinZ Web.


U heeft al kunnen wennen aan de nieuwe, rustigere lay out van DinZ Web. De kleuren en symbolen zijn aangepast om het gebruikersgemak verder te verhogen. Na deze aanpassing zetten we de volgende stap om DinZ Web overzichtelijker te maken.
 
Vanaf 2 augustus 2016 zal de indeling van de schermen aangepast zijn. Hierdoor kan het zijn dat u even moet zoeken. Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen geven wij hieronder een overzicht van de nieuwe indeling. Hou deze bij de hand de eerste keer dat u inlogt!
 
Ook raden wij u aan om de Meldingen in DinZ Web goed door te lezen.
Deze vindt u altijd terug in Menu Help > Scherm Meldingen.

De volgende onderdelen zullen worden aangepast:

 • Menu Cliënt > scherm Cliënten

 • Menu Cliënt > Scherm Ketenberichten

 • Menu Administratie > Scherm Administratie 

 • Menu Administratie > Scherm Medewerker

 • Menu Zorgleefplan > Scherm Cliënt Zorgleefplan

De impact van de nieuwe groepering op uw werkwijze is afhankelijk van de modules die u gebruikt. De werking van de schermen blijft hetzelfde als u gewend bent.


 

Menu Cliënt > Scherm Cliënten

Tab Formulier


Het veld Achternaam is een verplicht invulveld geworden.
Dit geldt voor alle velden waar een Achternaam ingevuld moet worden. ( Contactpersoon, Medewerker)
 

Tabjes WLZ/ZVW/MSVT/OS/WMO/JW/PGB


Hier vindt u de verschillende modules die u gebruikt binnen DinZ Web en worden de Machtigingen of Indicaties door u gevuld, of via het elektronisch berichten middels Vecozo.
Als u bijvoorbeeld gebruikt maakt van de module ZVW vindt u onder deze tab de volgende schermen:

Tab Indicaties


Deze nieuwe functionaliteit laat de volgende schermen zien:
Vul in het formulier op Prestatiecode het aantal Eenheden per week aan Geïndiceerde Zorg in.
In de tab ZVW realisatie wordt er dan op cliëntniveau een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de Geïndiceerde eenheden per week, per prestatiecode en anderzijds de uitgevoerde Cliëntactiviteiten voor deze Prestatiecode.
 
Deze nieuwe functionaliteit is ook beschikbaar voor de module OS.
 
 

Tab Dossier

Onder deze tab vindt u de volgende schermen:
 • Cliënt adres
Hier vult u het Cliëntadres in. Let op: een GBA adres is verplicht!
 • Contactpersoon
Hier vult u de bekende Contactpersonen in. Wist u dat; als u kiest voor de Contactperoon soort “Anders” er een schrijfveldje verschijnt waarin u zelf de Contactpersoon soort kan benoemen die niet voor komt in de keuzelijst.
 • Logboek
Hier heeft u de mogelijkheid logboekberichten te versturen naar collega’s die toegevoegd zijn aan het Cliënt Zorgteam
 • Cliënt rapportages
Hier kunt u gebruik maken van de mogelijkheid voor het invoeren van algemene rapportages over de Cliënt. Voor het rapporteren op Zorgdomeinen verwijzen wij u naar het Cliënt Zorgleefplan.  Het gebruik van de tab Cliënt rapportages wordt in de loop van dit jaar uit gefaseerd en verplaatst naar het Cliënt Zorgleefplan.
 • Relatie bijlage
Hier kunnen digitale documenten aan de cliënt toegevoegd worden.
 • In-Uit Zorg
Hier heeft u de mogelijkheid om een Cliënt In of uit zorg te melden. Bij een Uit Zorg melding wordt de cliënt achter het Prefilter “Actieve cliënten” geplaatst
 • Onkosten
U kunt hier van de mogelijkheid gebruik maken Onkosten per cliënt te registreren.
 • Tarieven
In dit scherm kunt u Interne en Externe tarieven invullen, mits u gebruikt maakt van de module Coöperatie.
 • Cliënt Zorgteam
In dit scherm heeft u de mogelijkheid om collega’s toe te voegen aan het cliënt zorgteam, denk hierbij ook aan het vinkje “Cliënt gegevens Exclusief” voor het afschermen van uw gegevens voor andere zorgaanbieders en geeft u aan of er ongecontracteerde zorg wordt geleverd.
 
 • Cliënten in Teams
Heeft u medewerkers in loondienst en werkt u in Teams, kunt u hier de cliënt aan 1 of meerdere Teams koppelen
 • Cliënt polis
Hier vindt u de verzekeringspolis terug en voert u middels de Taak in het witte lint de COV check uit.
 
 

Tab Declaraties

Hier vindt u de verschillende declaraties terug.
 
Als u in menu Cliënt> tab Indicaties het formulier met geïndiceerde eenheden per prestatiecode heeft ingevuld worden deze Realisatie ZVW en OS hier gepresenteerd.
 
 

Tab Ketenberichten

Hier vindt u op Cliëntniveau al de berichten in de keten terug.

Menu Cliënt > Scherm Ketenberichten

In dit nieuwe scherm is er de mogelijkheid om middels taken verschillende berichten in de keten te versturen.
 • Aanvragen
Hier kunt u een Aanvraag ondersteuning aanmaken en versturen
 • WMO305 Start
Hier vindt u de WMO305 Start berichten terug die verstuurd moeten worden na het verwerken van de nieuwe indicatie van de cliënt.
 • Tab WMO307 Stop en mutatie zijn nog in ontwikkeling en niet in gebruik. Houdt u de meldingen en nieuwsbrieven in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.
 • Aanvragen
Hier kunt u een Aanvraag ondersteuning aanmaken en versturen
 • JW305 Start
Hier vindt u de JW305 Start berichten terug die verstuurd moeten worden na het verwerken van de nieuwe indicatie van de cliënt.
 •  Tab JW307 Stop en mutatie zijn nog in ontwikkeling en niet in gebruik. Houdt u de meldingen en nieuwsbrieven in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen

Menu Administratie > Scherm Administratie

Tab Declaraties

 • Tab Uzovi ontbrekende gegevens: Als u probeert een declaratie aan te maken kunnen er een aantal meldingen voor komen. Op dit scherm kunt u controleren bij welke cliënten bijvoorbeeld een GBA- adres ontbreekt of voor welke cliënt er nog een COV-check uitgevoerd moet worden.
   
 • Tab Gemeente ontbrekende gegevens: Hier vindt u meldingen terug, die kunnen voor komen na het aanmaken van een WMO declaratie.
Alle overige tabs zijn zichtbaar, afhankelijk van de modules die u gebruikt in DinZ Web.
 

Tab Contracten

Voor de verschillende modules kunt u hier de inrichting doen van de contracten met Zorgkantoren, Zorgverzekeraars ( ZVW, MSVT, OS en ZKV voor Kraamzorg) en Gemeenten.
 

Tab Inrichting

Hier kunt u de inrichting doen voor bijvoorbeeld uw AGB code in tab Declaratie.
Ook vindt u hier de Vecozo Toestemmingsverklaringen terug.
 
De overige tabs horen bij de Inrichting van Zorgaanbieders met medewerkers in loondienst.
Deze tabs zijn zichtbaar als er gebruik gemaakt wordt van de gebruikersgroep Functioneel Beheer en HR.
 

Menu Administratie > Scherm Medewerker

Tab Informatie

Hier vindt u al de tabs terug die betrekking hebben op informatie over Medewerkers.
Voor zorgaanbieders die gebruik maken van de gebruikersgroep HR en Functioneel Beheer zijn hier alle tabs terug te vinden die gebruikt kunnen worden voor het invoeren van medewerker gegevens.
 

Tab Uren


Voor zorgaanbieders met medewerkers in loondienst kunnen medewerkers hier de indirecte uren invoeren op verschillende projecten en activiteiten.

Menu Zorgleefplan > Scherm Cliënten

 

Tab Medicatieoverzicht


Deze tab is na de update niet meer beschikbaar.
Volgens wettelijke regels mag er alleen maar gebruik gemaakt worden van de medicatieoverzichten en deellijsten die vanuit de apotheker verstrekt worden.
In lijn met de wettelijk gestelde kaders heeft DinZ besloten het medicatieoverzicht uit het Zorgleefplan te halen.
 

Alle nieuwe functionaliteiten, inrichting en gebruik zijn terug te vinden in de Online Help van DinZ Web.Doelmatig in Zorg
 • DinZ BV
 • Postbus 4050
 • 7200 BB Zutphen
 • T +31 (0) 575 71 20 88
 • info@dinz.nl

Copyright © 2016 DinZ