Copy
't Belletje
Nieuwsbrief 13 september 2019
Agenda

16 september

Workshop groep 3 en 4 Toffe titels
Informatieavond 19.00 uur

19 september

Dag van de leidster

20 september

groep 3 en 4 Workshop Riet en water

23 t/m 27 september

Week van de pauzehap

24 t/m 26 september

Startgesprekken
Van het team

Vorige week donderdag werd er naar school gebeld  dat mijn vader (opa van juf Lindsey, opi van Josephine gr 4 en Lars groep 2) een hartstilstand had gekregen. Na gereanimeerd te zijn werd hij overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. Na een paar dagen bleek er geen enkele hersenactiviteit meer te zijn en is hij zaterdag 7 september in het bijzijn van al zijn kinderen en kleinkinderen overleden. Hij was bijna 84 jaar. Een hele verdrietige week maar op school hebben de collega’s het een en ander opgevangen.
A.s maandagmiddag 16 september is de begrafenis.   
Simone
 

Studiereis juf Simone

Van maandag 30 september t/m 4 oktober is juf Simone afwezig i.v.m. een studiereis naar IJsland. Met alle directeuren van Accrete gaat ze een aantal scholen bezoeken. Juf Corine en onze vaste invalster Emelie Fluitsma nemen de vervanging in groep 5 /6 voor hun rekening.

Welkom

In groep 6  hebben we twee nieuwe leerlingen. Het zijn : Elmar v d Wal en Jessa Kooistra. We hebben nu op de basisschool 99 leerlingen. Fijn dat jullie er zijn en veel succes bij ons op school.

Nieuwtjes uit groep 1 & 2

Na een lange, warme en vooral zonnige vakantie was het weer tijd om naar school te gaan. Wij (leerkrachten) dachten dat we nog vakantie hadden en sliepen nog lekker in ons tentje en/of lazen in de krant de laatste nieuwtjes. Gelukkig hebben de kinderen ons gezocht en gevonden anders sliepen we waarschijnlijk nog. 
De eerste week  hebben we gebruikt om samen weer een beetje in het ritme te komen. Er zijn vier  nieuwe kinderen in  groep 1  ( Gijs van der Werf,  Stefan Pieffers, Liam ten Wolde ) en groep 2 (Rune de Haas)bijgekomen.  We hopen dat ze snel gewend zijn. De tweede week  (en nu nog) zijn we weer begonnen met een nieuw thema: Max en de gezonde school. We hebben het over  samen spelen, anderen helpen en je omgeving netjes houden. We hanteren de drie regels: Zorg voor jezelf, Zorg voor een ander en Zorg voor je omgeving.  We praten over gezond eten, hoe zorgen we ervoor dat je omgeving netjes blijft en het scheiden van afval.   Twee kinderen zoeken samen met juf Lisa buiten de school naar rommel wat mensen zomaar weggooien i.p.v. in de glas of plastic bak te doen. Er is al heel wat afval gevonden. In het Krullebossie vonden ze een broek en een laken!  Volgende week gaan we het gevonden afval  wegen  en laten we zien dat groep 1 en 2 hun best heeft gedaan om de omgeving  netjes te maken.
In de klas hebben we het ook gehad over gezond en ongezond eten. Is een peer groente of fruit. Het belang van hergebruik glas en plastic, statiegeld en de compostbult van juf Jannie op DIGIbord bekeken. Met kanjertraining laten zien wat samen spelen is  en wat jij zelf kan doen als het niet meer leuk gaat. De dagtaak gaat ook over het thema. De kinderen knippen een boterham en beleggen deze met meer tomaten en minder hagelslag . We oefenen:  zorg voor elkaar door samen  te overleggen als je speelt in de huis of bouwhoek. Een fruitschaal verven en kleuren mengen. Voor de verjaardag een kleurplaat kleuren. Van kosteloos materiaal iets maken. We zien al veel torens en auto’s,  zelfs een kampvuur is er bedacht. U kunt het allemaal bekijken tijdens de informatieavond a.s. maandag. Uw kind kan dan vertellen wat hij of zij heeft gedaan.                                                                                                                                                                 
Deze week hebben we ook weer gegymd. De meeste kinderen hadden de gymtas op school . Misschien wilt u thuis ook wat oefenen met aan en uitkleden. Wat betreft het binnen brengen ( groep 1)  om 8:20 uur,  dat gaat al aardig goed. Wel wil ik u vragen om niet te lang binnen te blijven. Breng uw kind naar een tafel en daarna kunt u  gewoon weggaan.  Groep 2 komt zelf binnen, deze nemen afscheid bij de buitendeur.                                                            
Verder wil ik u nog vragen om de bekers te controleren voordat ze in de tas gaan. Het gebeurt wel een paar keer in de week dat er een beker lek is en andere  tassen hierdoor ook nat zijn.                              
We zijn ook weer begonnen  met fruit eten op dinsdag t/m vrijdag. Heel veel kinderen doen hieraan mee.  Zo proberen wij ons steentje bij te dragen om een groene en gezonde school te zijn.

Groep 3 & 4

Op maandag 30 september heeft groep 3/4 een voorstelling: Ik lees een tafel. Deze voorstelling is van 10.00 tot 10.45 uur in Dalzicht in Oldemarkt. Wij zijn nog op zoek naar rijders voor deze voorstelling. Als u wilt rijden, dan kunt u zich opgeven bij juf Alinda.

De voorstelling zal gaan over Abel. Hij pakt een cadeau uit voor zijn verjaardag, maar hij weet niet wat hij moet zeggen. Er zal een zoektocht zijn naar het vinden van een woord. 

Voorafgaand aan deze voorstelling hebben de kinderen maandag 16 september een workshop op school: Toffe Titels. De kinderen zullen zelf letters gaan maken door op de grond te liggen of ze zullen bepaalde materialen in de vorm van een letter neerleggen. Dit wordt gefotografeerd en zo ontstaan er bestaande of nieuwe woorden.

Daarnaast hebben de kinderen van groep 3/4 vrijdag 20 september nog een workshop op school: Riet & Water. Tijdens deze workshop zullen de kinderen zich gaan voorstellen dat ze op een bootje varen in de Wieden of de Weerribben. De kinderen gaan bedenken wat ze allemaal zien en zullen dit vervolgens gaan schilderen.

De dode hoek

A.s maandag 16 september gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 ’s middags  naar het parkeerterrein bij de sporthal, waar een grote truck komt om de ‘dode hoek’ te demonstreren.
Groep 5 en 6 vertrekt om 13.15 uur. Een initiatief van Veilig verkeer Nederland.

Schoolfotograaf

Vrijdag 4 oktober komt de schoolfotograaf weer op school om de kinderen op een mooie foto vast te leggen.
Het programma:
De individuele foto’s en de klassenfoto’s worden onder schooltijd gemaakt. Voor de broertjes en zusjes die op school zitten, wordt dus onder schooltijd geregeld dat ze samen op de foto gaan.
Indien broertje/zusje (nog) niet op school zit en u wilt toch een gezamenlijke foto laten maken, kunt u zich vanaf aanstaande maandag 16 september inschrijven op een intekenlijst.  De intekenlijst hangt op het bord op het lesplein.  Dit alles om lange wachtrijen te voorkomen. Zorg ervoor dat u 5 minuten van tevoren  aanwezig bent.
 
Vanwege de groei van de school zullen de individuele foto’s van de groepen 5 t/m 8 ’s middags worden gemaakt. Er zal deze middag daarom geen gym zijn.

Schoolfruit

Afgelopen week zijn we weer begonnen met fruit van de Fruitschool. Bijna alle kinderen doen mee. Dus naast een groene school ook een hele gezonde school. Deze week hadden we honing meloen, druiven, een  appel en  een banaan. Volgende week snacktomaatjes, meloen, een appel en een peer. Ook hebben we ons weer opgegeven voor het EU schoolfruit project. 23 september horen we of we ingeloot zijn. De kinderen die zich niet hebben opgegeven mogen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag alleen een gezonde pauzehap mee nemen naar school.

Week van de pauzehap

Van 24 tot en met 27 september is het de Week van de pauzehap, een lesprogramma van Ik eet het beter. Het is een initiatief van Albert Heijn in samenwerking met het Voedingscentrum om leerlingen van de basisschool actief aan te zetten tot een gezonde leefstijl. Tijdens deze week leren en ervaren de kinderen hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Meer informatie en initiatieven staan op ikeethetbeter.nl.

Informatieavond

Aankomende maandag 16 september hopen wij u allen te kunnen verwelkomen op de jaarlijkse informatieavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Tijdens deze avond komt het reilen en zeilen in de klassen aanbod. De kinderen spelen deze avond de hoofdrol en zullen u als ouders begeleiden door de school heen.  We hebben daar ook dit jaar een leuke draai aan weten te geven. Elk kind krijgt een strippenkaart waarmee ze u op reis nemen door hun eigen klas en de school. Bij elk ‘station’  vertelt uw zoon of dochter iets, laat u iets zien of voert u samen een opdrachtje uit.
Het startthema dit jaar is: Max en de gezonde school.  Een gezonde levensstijl nastreven is iets wat we belangrijk vinden. Ook hierover kunnen uw kinderen iets laten zien of vertellen. Ook zal er een kleine workshop beweging plaatsvinden( rond 19.30 uur)en is  Rennie Veenstra van  ‘Rennie Gezond’  van de partij om iets te vertellen en uiteraard iets te laten proeven!  Graag tot dan!

Van de ouderraad

Een berichtje vanuit de ouderraad: 
Voor onze schoolkrant zijn wij op zoek naar nieuwe adverteerders. De schoolkrant wordt 4 keer per jaar gedrukt, regionaal verspreid en staat vol met leuke weetjes, wist-je-datjes en mooie werkjes van de kinderen. 
Als adverteerder kunt u kiezen voor een kleine advertentie voor € 12,50 per jaar of een grote advertentie voor € 19,- per jaar. De opbrengst wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de kinderen! 
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd geraakt, neem dan contact op met Monic Wardenier of Annemieke Wemekamp via email: awemekamp@hotmail.com 
Namens de ouderraad alvast bedankt!

Nieuws van de kinderopvang

Blij Nieuws!:
Onze collega Jenneke is in verwachting van haar tweede kindje! Ze is op 27 februari 2020 uitgerekend!

EHBO/BHV:
Woensdag 18 september volgen  Tess en Saskia de cursus EHBO/BHV. Alianne is dan de hele dag op de groep aan het werk samen met een aantal invalkrachten.
 
Thema: De Gezonde school:
We hebben verschillende fruitsoorten geverfd. De jongste kinderen hebben een wortel met hun handjes voorzien van groen loof en de oudsten maken nu een prei met behulp van een wc rolletje.
  
Stagiaire Guinevere stelt zich voor:
Mijn naam is Guinevere Visser ik ben 19 jaar oud en word op 10 oktober 20 jaar. Ik woon in Steenwijk met 2 zussen en ouders.
Mijn school heet ROC Friesepoort in Emmeloord. Daar doe ik mijn opleiding genaamd: pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3. Deze hele opleiding duurt 3 jaar en zit nu in mijn 2e jaar.
Hiervoor heb ik ook op andere plekken stage gelopen op een kinderopvang namelijk:
· De Schutsluis in Blokzijl
· De Clausschool in Steenwijk
Hierdoor heb ik namelijk al wat ervaringen opgelopen bijv: luiers verschonen, de fles geven (maar nog niet maken), eten geven, buiten toezicht houden en enz.
Dit jaar loop ik voor de eerste 20 weken op de maandag en dinsdag stage en daarna als de laatste 20 weken ingaan ook op de woensdag.
Mijn stage begint op 2 september tot 8 juli.
Hierbij hoop ik nog meer leuke en leerzame momenten kan beleven met de kinderen als collega’s en het super naar mijn zin ga krijgen.
Van Guinevere Visser.

In de volgende nieuwsbrief zal ook onze stagiaire Sandra zichzelf voorstellen.
  
Studiedag en herfstvakantie:
Studiedag: Dinsdag 1 oktober
Herfstvakantie: Week 43 (21 t/m 25 oktober)
 
De kinderen zijn deze dagen vrij van school. Heeft u opvang nodig dan horen wij dit graag tijdig, zodat we hier rekening mee kunnen houden.Het volgende 'Belletje' verschijnt op


Vrijdag 27 september

Septembermarkt Steenwijkerwold

Zaterdag 21 September is al weer voor de zevende keer de Septembermarkt op het terrein voor de rk kerk. Ook dit jaar is er van alles te doen, voor groot én klein.

Kindervrijmarkt                      : Kleedje om op het gras te zitten meenemen en (ver)kopen maar. Gratis deelname.
Kids Cakebakwedstrijd*        : Win de “Eenhoorn Taartschep” én gratis toegang tot het trampolinepark voor 2 personen bij Fit Fun Wolvega. Cake wordt verkocht voor het goede doel.
Kofferbakmarkt                     : Vanuit de achterbak van de auto (ver)kopen, 10 euro voor een plek. Een (sta)tafel of kleed neerzetten of leggen bij de achterbak is prima.   Wel aanmelden van te voren.
Appeltaartbakwedstrijd*         : Win de Gouden Taartschep! En een horloge van juwelier Visser. Taarten worden verkocht voor het goede doel.
Caviabakrace                         : Laat de cavia’s rennen en win een Oranjekoek, gesponsord door Spar Hof.
Rad van Fortuin                     : Win leuke prijzen.
Verloting Ballonvaart              : 2 x ballonvaart als hoofdprijs en nog meer mooie prijzen.
Kniepertjes                             : Heerlijk vers gebakken. Zakje van 10 stuks.
Tweedehands (strip)boeken   : Er zijn weer veel moderne boeken op de kraam, maar ook strips.
Bloemen                                 : Neem mee als presentje, kleine vaas met bloemen.
Suikerspin                               : Heerlijk!
Hamburgers                            : Van Slager Bouma gebakken op de barbecue.
Pony rijden                              : Maak een rondje op een pony achter de kerk.
Springkussen                          : Hoort erbij.
En méér!


Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumimmanuel@accrete.nl.
Kindcentrum Immanuël Ten Holtheweg 3b Steenwijkerwold, OV 8341 PD Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum Immanuël, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Immanuël · Ten Holtheweg 3b · Steenwijkerwold, OV 8341 PD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp