Copy
't Belletje
Nieuwsbrief 30 augustus 2019
Agenda

1 september

Verjaardag juf Agnet 

11 september

Verjaardag juf Annelous en juf Jannie Dekker

16 september

Informatieavond 19.00 uur
Een nieuw schooljaar

Na een heerlijke lange zomervakantie stapten de kinderen maandagmorgen de school weer binnen. Sommigen een nieuwe juf, anderen een nieuw lokaal of zelfs een nieuwe school. Best spannend hoor. Fijn dat alle kinderen lekker uitgerust, gezond en wel terug op school zijn. De vakantie weer voorbij. Wij hopen dat iedereen zich snel thuis voelt in de ‘nieuwe’ groep.
Juf Geke (gr 7/8) is ook weer terug op school zodat we weer op volle sterkte het schooljaar zijn begonnen. In groep 1/2  hebben we juf Jacolijn Hoepel (WPO studente van de Katholieke Pabo) op de woensdag en de donderdag . Zij loopt haar eindstage bij ons dit schooljaar.
4 ochtenden  in de week zal juf Agnet Schipper (oud ouder van onze school) een aantal uren  als onderwijsassistent juf Alinda ondersteunen in groep 3 en 4.

Even voorstellen

Mijn naam is Agnet Schipper. Dit school-jaar ben ik op KC Immanuel begonnen als onderwijs assistente. Samen met juf Alinda in groep 3/4.  Hiervoor heb ik 3 jaar op de Clausschool gewerkt als OA. Nu ben ik weer "thuis". Mijn kinderen hebben hier ook op school gezeten. Toen was ik als ouder redelijk nauw betrokken bij de school. Het groen project heb ik, samen met de juffen zoveel mogelijk handen en voeten gegeven en nu dus terug om juf Alinda ondersteuning te bieden zodat groep 3 en 4 op gepaste tijden de volledige aandacht krijgt die ze verdienen. Ik heb er zin in!   
 
Ik ben Jacolijn, 4e-jaars Pabo studente op de KPZ in Zwolle. Mijn stage loop ik in groep 1 & 2 van Kindcentrum Immanuël. Ik zal hier aanwezig zijn op woensdag en donderdag. Deze deeltijdstudie combineer ik met een baan als peuterleidster. De eerste stageweek is alweer achter de rug en ik mag terugkijken op een mooie week met positieve indrukken. Ik kijk uit naar een leerzame stage.

Welkom

In groep 1 hebben we vier nieuwe leerlingen. Het zijn : Liam de Wolde, Thijmen v.d Does d Bye, Gijs v.d Werff, en Stefan Pieffers, in groep 2 : Rune de Haas, in groep 3 : Djamo en Anjo Verburg, in groep 4: Django Verburg en in groep 6 : Birgit de Haas en Eva de Vent.10 nieuwe leerlingen erbij. Een positief gebeuren. We hebben nu op de basisschool 98 leerlingen. Fijn dat jullie er zijn en veel succes bij ons op school.

Groep 3

De kinderen van groep 3 krijgen wekelijks leesbladen mee naar huis. Op deze manier kunnen ze aan u, ouders, laten horen hoe goed ze al kunnen lezen. Voor ons als leerkrachten is het een mooie manier om de letters en woorden thuis nog eens extra te oefenen.

De schoolinformatiegids / -jaarkalender

Afgelopen maandag hebben de kinderen de informatiegids / jaarkalender meegekregen. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u deze op school ophalen.
Rectificatie:
De postcode staat er niet goed in. Dit moet zijn 8341 PD
Ook zijn er nog drie nieuwe data bekend :

  • 7 oktober Workshop ‘week van de opvoeding’ 20,00 uur
  • 8 oktober gr 5/6 13.30 uur naar het gemeentearchief.
  • 5 december continuerooster i.v.m Sinterklaas (tot 14.00 uur)
Verkeersveiligheid rondom de school

Nu het nieuwe schooljaar is gestart lijkt het ons goed om het parkeren van de auto’s, bij het halen van de kinderen, onder de aandacht te brengen.
 
Met name als het slecht weer is worden veel kinderen met de auto opgehaald. Regelmatig worden de auto’s geparkeerd tegenover de school (ter hoogte van de hengstenhouderij) en bij de stoep waar de kinderen het schoolplein en het pad bij de kleuters verlaten. Door uw auto daar te parkeren kunnen er gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties ontstaan voor de overige verkeersdeelnemers. 
Vaak zijn er nog gewone parkeervakken vrij. Wij verzoeken u dan ook de auto’s  te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Indien deze parkeervakken allemaal bezet zijn dan svp uw auto neerzetten in de berm (richting Witte Paarden)
Heeft iemand nog vragen c.q. opmerkingen dan kun u terecht bij de verkeersouder Mirjam t Klooster of bij het schoolteam.

Gym

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de sporthal in Steenwijkerwold.
Voor de gymlessen hebben de kinderen uiteraard kleding nodig.
Elk kind heeft een eigen gymtas nodig met gymschoenen, t-shirt en een broekje. Bij de jongere kinderen is het handig om schoenen zonder veters mee te geven.
De tas kan op school blijven in de gymtassenbak.
Gymtijden:

Groep 3,4 Dinsdagmo. 8.30-9.15 uur Juf Corine
Groep 5,6
Groep 7,8
Dinsdagmo. 9.15-10.00 uur Dinsdagmi. 14.15-15.00 uur Juf Corine
Juf Geke
Groep 5,6 Vrijdagmi.  13.15 - 14.15 uur Meester Wilco
Groep 7,8 Vrijdagmi.   14.15 - 15.00 uur Meester Wilco
 


Wij willen u vragen om de kinderen van groep 3,4 op dinsdag morgen bij de sporthal te brengen. Vanaf 8.20 uur is juf Corine in de sporthal aanwezig om de kinderen op te vangen. Om 8.30 uur begint de gymles. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de gymtijd.

Hoofdluis

Wilt u uw kinderen blijven controleren op luizen en neten. Zo nu en dan steekt het toch weer de kop op ! Afgelopen dinsdag hebben onze ‘luizenmoeders’ weer geplozen. We waren niet luis en netenvrij.

Schoolfruit 4x per week

Afgelopen week zijn we weer begonnen met fruit van de Fruitschool. Volgende week krijgen  alle kinderen ook nog fruit. Vandaag gaat de brief mee en kunt u zich weer opgeven . Op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen  fruit in de pauze. De kinderen die zich niet hebben opgegeven mogen , op deze vier dagen , alleen een gezonde pauzehap mee nemen naar school.

Informatieavond

Op maandag 16 september wordt u uitgenodigd op de jaarlijkse informatieavond. Naast informatie vanuit de school, van de ouderraad, medezeggenschapsraad, schoolcommissie en tussenschoolse en buitenschoolse opvang krijgt u o.a. in de klas informatie over de lesprogramma’s van dit cursusjaar. Ook kunt u zich die avond inschrijven voor de startgesprekken (brief met uitleg volgt)   Noteert u de datum vast in uw agenda ?
U krijgt nog een uitnodiging.

Klussenlijst

Vandaag krijgen de kinderen de zg. klussenlijst en de schoolfruitbrief mee naar huis Wilt u beide lijsten voor vrijdag 6 sept. september invullen en inleveren op school.

Workshop 'Week van de opvoeding'

Heb jij altijd al willen weten hoe andere ouders hun kinderen op tijd op school krijgen? Of hoe andere gezinnen de decembermaand doorkomen?
 
Kom dan op maandag 7 oktober naar de interactieve en wellicht hilarische workshop in het kader van de Week van de Opvoeding. In een ongedwongen en positieve sfeer wisselen we opvoeduitdagingen en persoonlijke gezinsanekdotes uit. Van elkaar kunnen we leren. Hand in hand!
 
Tijdens deze avond is er ook een pop-up minibieb van opvoedboeken en –tijdschriften. Heb jij boeken over ouderschap of opvoeden in de kast staan waar je niks meer mee doet? Neem ze deze avond mee en geef je boek een tweede kans in een ander gezin. En wie weet ga jij wel naar huis met een leuk mamablad en een ‘nieuw’ opvoedboek.
 
Om 19.30 uur staat op school de koffie en thee voor je klaar met wat lekkers. We starten de avond om 20.00 uur. Rond 21.45 sluiten we af.
 
Moeders én ook vaders en opvoeders van KC Immanuël, van harte welkom!

Nieuws van de opvang

De vakantie zit er ook voor de kinderopvang en BSO weer op.
De hele vakantie hebben er kinderen gebruik gemaakt van de kinderopvang en BSO
Geen enkele dag zijn we dicht geweest wat aangeeft hoe groot we inmiddels zijn.
Het thema van de vakantie was “Chillen in de hangmat”.
We hebben veel leuke activiteiten gedaan en zijn veel samen op pad geweest met de kinderen van kindcentrum de Ark. De leidsters zijn ook bijna allemaal weer terug van vakantie. Jenneke komt maandag weer terug en Alianne heeft nog 1 week vakantie.
 
Stagiaires kinderopvang:
Op de maandag en dinsdag komt Guinevere Visser
De donderdag en vrijdag komt Sandra Hof
We wensen Guinevere en Sandra veel leerplezier op onze opvang.
 
Lezen:
Op de vrijdagmorgen gaan we 20 minuten met de hele school lezen. Kinderen van groep 8 halen de oudste kinderen van zowel de kinderopvang als de peuteropvang uit de groep en gaan binnen de school met ze lezen. De reden waarom we dit gaan doen omdat voorlezen en lezen heel belangrijk is voor en kind. Begin dan ook vroeg met voorlezen. Dat kan al vanaf de babytijd. Lezen en voorlezen helpt een kind bij het leren van taal. Ook leert een kind zo steeds meer nieuwe woorden kennen.
 
Door veel voorlezen krijgt een kind een betere start op school. Lezen en voorlezen blijven de hele tijd dat ze op de basisschool zitten belangrijk. En samen lezen is ook nog een gezellig!
 
Locatiemanager:
Per 1 oktober zal Annemarie ook op de maandag de hele dag aanwezig zijn. Zij gaat per dan stoppen als locatiemanager bij kindcentrum de Ark. Door de groei binnen de opvang, peuteropvang en BSO is het niet meer te combineren om op twee locaties te werken.
 
Laarzen:
Door de waterkraan in de zandbak zijn we haastig op zoek naar laarzen. Is er nog iemand die laarzen voor de opvang/BSO overheeft. Ook grote maten zijn welkom.
 
Thema: Max en de gezonde school.
Deze eerste schoolweek zijn wij al een beetje begonnen met het nieuwe  thema, waarin van alles wat met gezondheid te maken heeft aan bod komt, zoals verantwoord  eten, veel buiten zijn en bewegen. Hierover meer informatie in de themabrief die volgt per email!
Team Kinderopvang
Alianne, Jenneke, Lisa, Tess, Saskia en Annemarie

Nieuws van de peuteropvang

De vakantie is voorbij en de eerste schoolweek zit er alweer op. Wat fijn om iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen. Ook onze peuters hebben genoeg te vertellen over de vakantie, ze zijn op vakantie geweest met de caravan of in de tent. Hebben gelogeerd bij opa en oma, zijn naar het strand geweest of hebben lekker gezwommen in het zwembad in hun eigen tuin.
 
Ook achter de schermen hebben wij deze vakantie niet stilgezeten. Zoals jullie weten heeft Juf Fronica voor de vakantie afscheid van ons genomen en zochten wij nog iemand die haar plaats in zou nemen. Diegene hebben wij gevonden: Mirjam ten Klooster werkt vanaf nu de maandag, donderdag en vrijdagochtend bij de peuteropvang. Dit betekent dat zij ook de maandag van Tess Bakker overneemt. Ook onze vast vrijwilligers komen ons team dit schooljaar weer versterken, iets waar we erg blij mee zijn.
 
We hebben nu de volgende indeling:
 
Maandag: Mirjam en Ingrid, vrijwilligster Lia.
Dinsdag: Riane en Ingrid, vrijwilligster Willy.
Woensdag: Riane en Ingrid, vrijwilligster Riekie.
Donderdag: Mirjam en Ingrid, vrijwilligster Riekie.
Vrijdag: Riane en Mirjam, vrijwilligster Lia.
 
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar!
 
Team peuteropvang.

Titel..Het volgende 'Belletje' verschijnt op


Vrijdag 13 september

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumimmanuel@accrete.nl.
Kindcentrum Immanuël Ten Holtheweg 3b Steenwijkerwold, OV 8341 PD Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum Immanuël, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Immanuël · Ten Holtheweg 3b · Steenwijkerwold, OV 8341 PD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp