Copy
't Belletje
Nieuwsbrief 19 februari 2021
Agenda

22 februari t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

9 en 10 maart

VO gesprekken groep 8
Tevredenheidsenquete ouders
Uw kind maakt gebruik van ons onderwijs. We hopen naar alle tevredenheid. We zijn benieuwd naar uw ervaringen ter verbetering van onze dienstverlening. Daarom vragen we u om een korte enquête van 5 vragen (circa 30 seconden) in te vullen.
Aangezien we zo transparant mogelijk willen zijn is deze tevredenheidsmeting ook zichtbaar op onze website. U kunt er zelf voor kiezen of u deze wel of niet anoniem wilt invullen en of u deze wel of niet van toelichting wilt voorzien. Wanneer u wel een korte toelichting geeft graag geen namen noemen. Het invullen van een mailadres is wel verplicht maar deze wordt niet zichtbaar op de website.
We zijn benieuwd naar uw reactie, via deze link kunt u de enquête invullen.
Ook wordt de enquete naar de ouders van de opvang gestuurd. De link staat in het stukje van de opvang.
Bij voorbaat dank!
Gymmen
De kinderen van groep 4/5 starten  dinsdagmorgen 2 maart in de sporthal. Juf Elly is rond 8.20 uur aanwezig om de kinderen op te vangen. Groep 1/2 en groep 3 hebben ook op de dinsdag gym. Groep 6/7 gymt op de dinsdagmiddag met juf Corine.
Natuurlijk blijven we ook op de vrijdag gymmen. (6/7/8)
Ook worden er in deze Coronatijd extra bewegingsactiviteiten op het plein gegeven. We nemen de leerlingen zoveel als mogelijk mee naar buiten.
Contactmiddagen en –avonden (+rapport)

Meester Ben maakt een afspraak met de ouders en kinderen van groep 8. De gesprekken worden eerder gehouden i.v.m. het inschrijven voor het VO. De gesprekken staan geplant op dinsdag 9 en woensdag 10 maart a.s. De rest van de groepen hebben de contactmomenten op woensdag 31 maart en donderdag 1 april. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 19 maart  krijgen de kinderen de in te vullen formulieren mee. 
Alle kinderen krijgen hun rapport op 1 april. 

Fruitvriendjes

De eerstvolgende actie van het Fruitvriendjes programma staat voor de deur! Ten behoeve van schoolfruit organiseert ons Kindcentrum een kledinginzamelactie. Met de verkoop van textiel haalt de school geld op dat wordt besteed aan schoolfruit.
Doelstelling
Het doel is dat n.a.v. de schoolvakanties het Kindcentrum de kledingactie actief promoot. Wij krijgen een vergoeding per kilo waarvan de opbrengsten zijn voor de fruitpot van ons Kindcentrum. Dus hoe meer kilo’s hoe meer schoolfruit wordt gefinancierd.

Dagelijks gezonde voeding voor kinderen is enorm belangrijk. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en presteren beter. Om die reden nemen wij als Kindcentrum deel aan het schoolfruitprogramma. Tot april krijgen wij een deel van ons fruit van het EU schoolfruitprogramma maar om de rest van het schooljaar dit mogelijk te maken organiseren wij een kledinginzamelactie. Deze actie stond geplant voor de tweede week in januari. maar is nu verschoven naar de twee weken na de voorjaarsvakantie
 
Hoe werkt de actie :
Uw (oudste) kind hier op ons Kindcentrum heeft 2 kledingzakken mee van de fruitvriendjes voor thuis en/of om uit te delen aan familie, vrienden en buren. Voor vrijdag 12 maart brengt u de gevulde kledingzakken mee naar school en plaatst ze in de speciale Fruitvriendjes kledingbak op het schoolplein. De kledingbak staat achter de heg bij het hek van de Hoofdingang (achter de brievenbus). In de meegekregen flyer staat wat er wel/niet ingeleverd mag worden.

Schoolfruit 5x per week

Onze kinderen hebben afgelopen week kunnen genieten van wortels, bananen, komkommer, druiven en een peer.
Heerlijk om met elkaar zo gezond te eten en dat allemaal door onze sponsor Fruitschool die het samen met de EU mogelijk maakt om maandenlang aan het programma mee te doen.

Welkom

In groep 1 hebben we twee nieuwe leerlingen. Het zijn Vay Grun ( zusje van Deano groep 3 ) en Evi de Roode. Evi is op de Pol  komen wonen na een verhuizing. Allebei welkom  en veel succes bij ons op het Kindcentrum.

Violenactie (Ouderraad)

Ons Kindcentrum zet de bloemetjes buiten….. 

Vandaag  krijgen de kinderen formulieren mee om weer viooltjes ( coronaproof) te gaan verkopen aan familie en kennissen. Helpt u mee ?

Letterfeest groep 3

Hieperderpiep, een feestje in groep 3!!
Groep 3 heeft de afgelopen maanden hard gewerkt tijdens het leren lezen.
Nu is er een belangrijke mijlpaal aangebroken. Vandaag kregen ze hun letterdiploma uitgereikt. Ook hebben ze vooraf een letter speurtocht gedaan en cakejes versierd. Het is toch geweldig dat kinderen in zo’n korte tijd hebben leren lezen, en nu al in staat zijn om zelfstandig boekjes te lezen. Een speciale gast kwam de diploma’s uitreiken.

Kinder- en peuteropvang
Flex Konnect:
Sinds vorige week plannen de meeste ouders de opvangdagen al via het ouderportaal van Flex Konnect. Echt super
Vanaf 1 maart houden we dan ook deze planning aan met roosteren.
De kinderen met vaste dagen staan standaard in het rooster en de kinderen met Flex contracten dienen worden ingepland via Flex Konnect.
De aanvragen die ruim van te voren worden aangegeven zijn altijd akkoord, binnen de drie weken moeten we altijd even kijken of het qua kind-leidster ratio past.
De dagen die u al enige tijd geleden heeft aangegeven (begin van het jaar) dient u zelf nogmaals in  Flex Konnect te zetten.
Wanneer u nog vragen heeft of het lukt niet helemaal met inplannen bel of mail even dan lopen we het samen even door.
 
Wanneer u uw kind af gaat melden vinden we het fijn dat u even een korte reden geeft. Wij kunnen in het systeem anders niet zien wie de afmelding heeft gedaan.
 
Voorjaarsvakantie:
Zoals eerder in de brief van het Service centrum is aangegeven kon u de voorjaarsvakantie zelf via Flex Konnect aanvragen. Checkt u nog even in de agenda van Flex Konnect of alles er correct in staat?
 
BSO
Onze BSO is alweer sinds twee weken open. Zoals in de nieuwsbrief van Accrete is aangegeven kunt u de vakantieopvang aanvragen voor uw kind op de bso via het ouderportaal.
 
Klant tevredenheid onderzoek:
Beste ouder, verzorger,
Zoals eerder in de nieuwsbrief is aangegeven de link voor het tevredenheidsonderzoek voor de opvang.
We zijn benieuwd naar uw reactie, via deze link:

kunt u de enquête invullen.
Bij voorbaat dank!
 
Met vriendelijke groet,
Annemarie ter Horst
Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag
Nieuws van de peuteropvang

De eerste twee weken zitten er alweer op. We zijn begonnen met een nieuw thema.
We lezen het boek. Coco kan het!
Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog! Ze drukt haar vleugels plat op haar rug en trippelt snel terug naar het nest…
Bij dit thema leren wij de gebaren.
Bang, knap, vogel.
 
Op YouTube staan verschillende liedjes van Coco, misschien een keer leuk om te kijken en luisteren samen.
 
De Peuter Opvang is volgende week gesloten in verband met de voorjaars vakantie.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en hopen jullie allemaal naar de vakantie weer te zien.
 
Groetjes de Peuter Opvang

     

Het volgende 'Belletje' verschijnt op

 
             vrijdag 5 maart 2021

In de voorjaarsvakantie willen met de buurtwerkers sport en onze collega’s van sportservice Zwolle activiteiten aanbieden aan alle basisschoolleerlingen in Steenwijkerland.
In alle kernen van Steenwijkerland is er iets te doen deze week.
 Leerlingen kunnen zich opgeven via Sjors sportief. In de bijlage staat een overzicht met de tijdstippen en plaatsen waar we iets gaan doen.
Dit programma draait naast het programma van onze collega’s van jongerenwerk.Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumimmanuel@accrete.nl.
Kindcentrum Immanuël Ten Holtheweg 3b Steenwijkerwold, OV 8341 PD Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Immanuël, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Immanuël · Ten Holtheweg 3b · Steenwijkerwold, OV 8341 PD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp