Copy
't Belletje
Nieuwsbrief 6 november 2020
Agenda

6 t/m 13 november

Week van de mediawijsheid

Vanaf 9 november

Start EU schoolfruit

16 november

Start Sint project Kindcentrum breed

20 november

Lootjes trekken
Coronamaatregelen
De overheid heeft op dinsdag 3 november de landelijke maatregelen voor de komende twee weken aangescherpt.
Voor ons is het belangrijkste het lesgeven aan uw kind(eren). Externen die een bijdrage leveren aan het onderwijs hebben toegang tot het Kindcentrum. (logopediste, begeleiders individuele leerlingen, stagiaires, vrijwilligers)
Voor ouders geldt nog steeds geen toegang tot de school. Oudergesprekken gaan telefonisch of digitaal. Soms kan er een uitzondering worden gemaakt. Een voorwaarde is dat het altijd Coronaproof moet zijn en veilig voor alle betrokkenen.
Bezoekers moeten aanbellen en  zich registreren bij binnenkomst.

Verschillende activiteiten staan de komende tijd op de planning, zo ook Sint Maarten op 11 november. Wij hebben als team afgesproken wel een lampion met de kinderen te maken, maar wijzen u wel op de adviezen van de Rijksoverheid (ga alleen of met een klein, vast groepje, houd minimaal 1,5 meter afstand) De uiteindelijke beslissing of een kind wel/niet gaat lopen laten we over aan u als ouder/verzorger.
Hoe gaan we om met de aankomende Sint - en Kerstvieringen?
Wanneer de landelijke maatregelen en het voor het basisonderwijs geldende protocol
niet wijzigen zal het volgende gaan gebeuren :
-voor zowel de Sint- als Kerstvieringen geldt dat op groeps / klasniveau de activiteiten
 worden  georganiseerd. Dus niet met het hele Kindcentrum samen.
-ouders niet aanwezig bij het Sinterklaasfeest en de Kerstvieringen.
Subsidie

Vorige week kregen we het goede nieuws dat we als school subsidie gekregen hebben voor eventuele achterstanden die kinderen opgelopen hebben door de periode van thuisonderwijs in het voorjaar.
Als school gaan we voor een deel hulp inkopen voor individuele hulp  en een ander deel willen we gebruiken om informatieve boeken te kopen zodat we ook op die manier het lezen blijven stimuleren en voor buitenlesmaterialen.

Verbouwing
Afgelopen week is de vloer van het nieuwe lokaal geisoleerd en is de betonvloer gestort. Hulde voor het bouwbedrijf. Er is heel weinig overlast. De kinderen en leerkrachten merken er bijna niets van.

         
Week van de Mediawijsheid

Thema: Wat is jouw digitale balans? Je hebt het zelf in de hand!
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
 
Helemaal in tijden van Corona belangrijker dan ooit om hier aandacht aan te besteden! Het is aangetoond dat zowel kinderen als volwassen veel meer uren per week online zijn dan voor de Coronacrisis. Daarom is het zo belangrijk om ze op jonge leeftijd balans te leren houden tussen een digitale wereld en de ‘echte’ wereld. 
De week van 6 t/m 13 november staat in het teken hiervan. We leren de kinderen zowel de goede kanten als de valkuilen van de media! Het programma van de week van de mediawijsheid Is opgesteld om kinderen te leren hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor ieder kind anders. Waar voel jij je goed bij? Je hebt het zelf in de hand!
Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl

Programma:
De bovenbouw van alle locaties van Accrete doen mee met het online spel ‘MediaMasters’. Dit is een landelijke game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Bij ons doet alleen groep 8 mee.
Van 5 t/m 13 november strijden 3000 klassen tijdens deze Week van de Mediawijsheid om de titel ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. In navolging hierop heeft Accrete ook weer een wedstrijd uitgeschreven:
De locatie die de meeste punten haalt door dit spel te spelen krijgt de titel “meest mediawijze school van Accrete”. Vorig jaar was dit Kindcentrum De Schutsluis, het jaar ervoor heeft Kindcentrum Claus dit gewonnen. 
De prijs is een geheel verzorgd schoolreisje naar Hilversum om daar de Media Experience voor beeld & geluid mee te maken! 
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/met-de-klas

Mededelingen uit groep 1 en 2

Herfst, herfst wat heb je te koop en andere herfstliedjes, deze hoor je vaak in onze klas de laatste weken. Het is nu volop herfst en de kinderen spelen buiten met de bladeren die al op de grond zijn gevallen. Ze vegen, gooien ze weer omhoog en maken hele bulten, prachtig om te zien hoe ze er mee bezig zijn. 

Ook in de klas zijn we druk bezig met dit thema. 
We wegen met een weegschaal, kastanjes en eikels en hebben het over evenveel, licht(er) en zwaar(der). We leren soorten bomen zoals de eikenboom, kastanjeboom en berk te herkennen aan de stam, bladeren en vruchten. We stempelen herfst woorden na zoals: blad, stam, tak en bolster. Verder moeten ze zelf een grote en kleine paddenstoel maken met weinig en meer stippen. Ook moeten de kinderen een paddenstoel tekenen zoals hij er uit ziet. In de huishoek wordt een zgn. herfstsoepje gemaakt die ze in de bouwhoek mogen ’opeten’. Deze kinderen (in de huishoek) moeten een huis bouwen voor 4 kinderen. Verder werken ze met de kralenplank, maken een yurlsboekje over herfst en kleien een paddenstoel en/ of een egel.  
Het is ook alweer bijna 11 november en maken daarvoor een lampion. Misschien kunnen ze naar opa en/of oma of iemand anders en daar liedjes zingen.  
Deze week werken we nog over herfst, maar vanaf volgende week kijken we al vooruit naar Sint en Kerst. Een gezellige, maar ook drukke tijd breekt dan aan. Hoe we het op school gaan vieren weten we nog niet, maar proberen er wel alles aan te doen om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. 

Er is een nieuwe leerling in groep 2 gekomen, daarom zijn een paar kinderen gewisseld van stamgroep.  
Groep 2a: Gijs, Sarissa, Angelina, Vinn, Liam, Ruben, Roan, Thomas en Christiaan. 
Groep 2b: Lars, Vince, Julius, Thijmen, Mark-Valentijn, Jonah, Ezra, Kyano en Stefan.  
De kinderen van groep 2a zullen vanaf heden onder de verantwoordelijkheid van juf Alinda vallen en groep 2b onder de verantwoordelijkheid van juf Roelineke. 
Het bevalt erg goed dat groep 2 zowel bij juf Roelineke als bij juf Alinda is. We gaan deze tijd wat uitbreiden. Tot nu toe waren de kinderen van 8.30-9.00 uur, van 12.00-12.30 uur en van 14.00-14.15 uur bij juf Alinda. Op woensdag en donderdag zullen de tijden zijn van 8.30-10.30 uur, 12.00-12.30 uur en van 14.00-14.15 uur. De kinderen zullen dan bij juf Alinda werken aan de weektaak.    
Tot zover de laatste nieuwtjes

Lootjes trekken

De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen vrijdag 13 november een briefje mee waarop ze hun wensen kunnen invullen. Dit briefje moet voor vrijdag 20 november weer op school zijn, op deze dag gaan we namelijk lootjes trekken.

Schoolfruit 5x per week
Dagelijks gezonde voeding voor kinderen is enorm belangrijk. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en presteren beter. Om die reden nemen we als school deel aan het Fruit programma.
Om voor de kinderen dagelijks fruit  mogelijk te blijven maken, organiseren we een kledinginzamelactie. Zo draagt u eenvoudig bij aan een goede gezondheid van de kinderen. In week 2 van het nieuwe jaar wordt er een fruitvriendjes kledingbak op het schoolplein geplaatst. U kunt hier dan uw kledingzakken in kwijt. De school krijgt voor de ingezamelde kleding een vergoeding per kilo en alle opbrengsten gaan naar de fruitpot. In de maand december krijgt u een flyer met de nodige informatie.
Onze kinderen hebben afgelopen week kunnen genieten van appels, bananen , meloen, mandarijnen en komkommer. Vanaf 9 november starten we met het EU gesubsidieerde fruit. Dat betekent 20 weken lang drie dagen gratis groente en fruit voor het hele Kindcentrum. De andere twee dagen betaalt de school. Deze week kregen we een handige meloensnijder.
Hoofdluis
Afgelopen week heeft een aantal luizenpluis moeders alle hoofden weer gecontroleerd en we zijn wel luis maar niet neten vrij.

Over twee weken kijken we weer. Wilt u daarom blijven controleren.
Samen ontbijten is top!

Helaas kon het schoolontbijt niet doorgaan. De pakketten hebben we naar de Voedselbank gebracht. Daar waren ze er super blij mee. Wel hebben de kinderen een boekje meegekregen dat in de pakketten zat. Voor groep 1 t/m 6 het boekje Kolletje en Dirk en voor groep 7 en 8 een puzzelboekje met handige weetjes en tips.

Veilig op de fiets

Elk jaar verzorgd Veilig Verkeer Nederland samen met de school de ‘Veilig op de Fiets Actie’. Deze actie heeft als doel om de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten. Helaas kan deze actie dit jaar niet doorgaan gezien Corona.
 
Een belangrijk onderdeel van de actie is de fietscheck in het najaar. Hierbij worden de fietsen van de kinderen (vanaf groep 3) gecontroleerd of deze aan de wettelijke eisen voldoet en daarmee dus veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Omdat we het heel belangrijk vinden dat de kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen fietsen willen we iedereen vragen om zelf de fiets van uw kind of kinderen te checken?
 
Dit kan gemakkelijk door deze online fietscheck: https://fietscheck.vvn.nl/
 
Met deze fietscheck kan je snel nagaan of de fiets veilig genoeg is voor in het verkeer of welke aanpassingen er nog gedaan moeten worden.
 
Ondanks dat het project 'Veilig op de Fiets’ niet doorgaat is er in het reguliere lesaanbod ook verkeer opgenomen voor de kinderen van groep 6 t/m 8. De kinderen van de  groepen 6 en 7 krijgen verkeer met het programma: ‘Op voeten en fietsen’. In groep 8 hebben de leerlingen de ‘Jeugdverkeerskrant’. 

Nieuws van de opvang
Thema: Herfst:
Vorige week zijn we begonnen met het thema herfst. We lezen o.a. boekjes van een egeltje en Bobbi gaat naar het bos. De kinderen kleuren blaadjes voor in onze boom en ook wordt er een lampion gemaakt.
Gebaren met Lotte en Max:
De gebaren die aan bod komen zijn o.a. herfst, regen, wind, zon, en buiten.
De afbeeldingen die bij de gebaren horen worden elk thema via het ouderportaal gedeeld.
Mochten sommige gebaren niet duidelijk zijn dan doen we ze graag een keer voor!
 
Tot volgende week!
 
Team kinderopvang
Nieuws van de peuteropvang
We zijn druk met het thema Herfst. De blaadjes vallen van de bomen en de wind suist door het bos...
Wat een mooie kleuren rood, groen, bruin, geel. We verven met de kleuren van de herfst en plakken er blaadjes op.
Op de trommel doen we de wind na, die raast door het bos.
ROM BOM, ROM BOM!!! En Alle bomen waaien op…..!
We maken met de trommel muziek in het bos.
Zachte wind en HARDE wind.
Sssss……
ROM BOM, ROM BOM
 
Herfstgroetjes van de Peuter Opvang

      

Het volgende extra 'Belletje' verschijnt op

 
             vrijdag 20 november 2020

        Save the date!                                                      

“Spijbelen? Verzuim? Beter van niet! Maar… wat kunnen we eraan doen? Zeker in deze tijd.

Ieder kind heeft recht om veerkrachtig op te groeien! Hoe kunnen wij kinderen en jongeren ondersteunen?

Het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland organiseert daarom een online inspiratiebijeenkomst.

Voor                : álle ouders en professionals en vrijwilligers in Steenwijkerland

Datum             : 16 november 2020

Tijd                  : 19.30-20.30 uur

Locatie            : online

Toegang          : gratis; de uitnodiging en informatie over aanmelden volgt

Spreker           : Carry Roozemond, directeur van INGRADO

Gastheer         : Jannes Mulder

Reserveer deze datum in uw agenda en zeg het voort!

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumimmanuel@accrete.nl.
Kindcentrum Immanuël Ten Holtheweg 3b Steenwijkerwold, OV 8341 PD Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum Immanuël, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Immanuël · Ten Holtheweg 3b · Steenwijkerwold, OV 8341 PD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp