Copy
Nieuwsbrief van de Coalitie voor Inclusie
Lees deze brief in de browser
De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn. Lees meer over de Coalitie voor Inclusie op www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl

 

CoalitieNieuws

27 januari 2017

Start 2017: themanetwerken en eerste netwerkbijeenkomst

 
De Coalitie voor Inclusie is opgericht in een tijd dat aandacht voor inclusie in Nederland nodig was. Inmiddels zijn er diverse andere organisaties ook actief, zoals de cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Afgelopen jaar hebben we onderzocht wat de toegevoegde waarde is van de Coalitie. De coalitie, en daarmee bedoelen wij ook u, gaat er vanuit dat inclusie een zaak is van de hele samenleving in verschillende vormen en met verschillende thema’s.  Daarom kan iedereen aansluiten bij de Coalitie voor Inclusie: van privépersoon, tot groep of organisatie; profit en non-profit. Afgelopen jaar gaven velen van u aan dat de meerwaarde van de coalitie ligt in het overzicht creëren en in het verbinden van de bestaande initiatieven. Op basis hiervan is een mogelijke nieuwe structuur omschreven, welke wij in december hebben voorgelegd aan u. Bedankt voor uw reactie! We zullen de binnengekomen reacties samenvatten op de eerste netwerkbijeenkomst van dit jaar. Daarover in deze nieuwsbrief meer.
 

Nieuwe structuur met themanetwerken

Dit jaar zet de coalitie zich in om verbindingen aan te jagen en te faciliteren. Om deze functie van de coalitie beter vorm te geven, is een andere structuur nodig. Een structuur waarin duidelijk is voor welke thema’s welke partners zich inzetten en waar verbinding mogelijk is. Mensen, netwerken, organisaties, activiteiten, etc. zullen daarom samen optrekken binnen verschillende themanetwerken met als doel het delen van kennis en ervaring, het initiëren van dialoog, het kritisch volgen en ontwikkelen van een gezamenlijke visie en standpunten en het hiervan op de hoogte stellen van de coalitie (overzicht bieden wat er gebeurt en nog breder kennis verspreiden).
 
Er zijn verschillende thema’s die naar voren komen bij een inclusieve samenleving (bijv. onderwijs en ontwikkeling, werk, wonen, vrije tijd, vervoer, fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, zorg en welzijn, eigen regie en stemrecht).
 
De intentie is dat elk themanetwerk:
 • de kennis up-to-date houdt en die beschikbaar stelt;
 • activiteiten en netwerken op dit thema in kaart brengt;
 • casuïstiek en jurisprudentie verzamelt;
 • eventuele regionale en landelijke acties op eigen thema coördineert / verzamelt;
 • de Coalitie voor Inclusie informeert.
 

Uw reactie gewenst

Momenteel bestaat de coalitie uit zeer actieve partners (zij die aanwezig zijn op alle bijeenkomsten, reageren op alle consultaties en de coalitie op de hoogte houden van eigen activiteiten), uit meelezende partners (zij die de nieuwsbrief en artikelen op de website lezen, maar verder niet van zich laten horen) en iedereen die zich hiertussen bevindt. De coalitie wil graag weten welke mate van actieve participatie u voor uzelf of uw organisatie ziet binnen de coalitie. Laat daarbij duidelijk zijn dat de coalitie openstaat voor alle partners.
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de intentie van alle partners van de coalitie, willen wij u vragen per mail aan te geven (mail naar: info@coalitievoorinclusie.nl) met welk thema / welke thema’s u of uw organisatie zich bezighoudt en welke rol u voor u of uw organisatie binnen een (of meerdere) van deze themanetwerken ziet. Behoort u tot de groep die voor zichzelf geen actieve rol ziet, maar wel graag op de hoogte blijft via de nieuwsbrief en de website? Geen zorgen, u blijft gewoon in ons bestand staan en onze nieuwsbrief ontvangen.

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op de twee vragen. U pint zich hiermee nergens aan vast, u kunt zich altijd nog terugtrekken, een andere rol aannemen of aansluiten bij een ander thema. Wij vinden het belangrijk om een beter beeld te krijgen van de partners van de coalitie. Aan de hand van de reacties die binnenkomen, kunnen wij op de eerste netwerkbijeenkomst van 2017 een helpende hand bieden bij het opstarten van de eerste themanetwerken. 
 

Netwerkbijeenkomst 16 Februari 2017

 
De eerste netwerkbijeenkomst van dit jaar vindt plaats op 16 februari 2017 bij Abrona op de Sterrenberglaan in Huis ter Heide (download hier de routebeschrijving). Bij deze hartelijk dank namens de coalitie aan Abrona en in het bijzonder Jan Duenk voor het faciliteren van deze bijeenkomst.
 
Programma netwerkbijeenkomst:
 
13.00 – 13.30 uur
Inloop met koffie en thee.
 
13.30 – 14.00 uur
Inleiding bijeenkomst, nieuwe structuur en themanetwerken door Jenny Goldschmidt en Patty van Belle.
 
14.00 – 14.15 uur
Vormen eerste themanetwerken en uiteen in groepen.
 
14.15 – 15.00 uur
In themagroepen uiteen om een eerste start te maken met de themanetwerken. Binnen de groep plan van aanpak bespreken voor 2017 en bedenken wat hier voor nodig is. Bijvoorbeeld:
 • Welke spelers zitten er rondom dit thema?
 • Hoe willen wij hierover met elkaar communiceren en welke kennis is er?
 • Hoe willen we dat deze kennis toegankelijk gemaakt wordt?
 
15.00 – 15.30 uur
In themagroep bedenken wat u gezamenlijk wilt meegeven aan de politiek. Resultaat: een samenvatting van maximaal 1 minuut die eindigt met een vraag aan de (kandidaat) Kamerleden. Deze wordt door themagroep plenair gepresenteerd tijdens het politiek forum.
 
15.30 – 16.30 uur
Politiek forum met (kandidaat) Kamerleden onder begeleiding van José Smits.
 
16.30 – 17.30 uur
Netwerkborrel.
 
Wij horen graag van u of u hierbij aanwezig kan zijn, met hoeveel mensen u komt en of u hierbij ondersteuning nodig heeft.

Kort samengevat

Wij ontvangen van u graag een mail waarin u aangeeft:
 • met welk thema / welke thema’s u of uw organisatie zich bezighoudt;
 • welke rol u voor u of uw organisatie binnen een (of meerdere) van deze themanetwerken ziet;
 • of u bij de netwerkbijeenkomst van 16 februari kan zijn, met hoeveel mensen u komt en of u hierbij ondersteuning nodig heeft.
Mochten wij van u geen reactie ontvangen, dan verwachten wij van u geen actieve rol in een themanetwerk, maar blijft u in ons bestand staan als ontvanger van onze nieuwsbrief.

Laatste nieuwtjes 

Start nieuw project: VN Ambassadeurs aan de slag

De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal 2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5 ambassadeursregio’s gevormd. De ambassadeurs stimuleren dat Lokale Inclusie Agenda’s ontwikkeld worden door mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokkenen. Daarmee wordt het waarmaken van rechten van mensen met beperkingen lokaal/regionaal bevorderd. De opbrengsten van het project zullen gebruikt worden bij het maken van een schaduwrapportage rondom het VN verdrag door de Alliantie implementatie VN Verdrag, waar wij deel van uitmaken.
 
Het project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’ is mogelijk gemaakt door PGO Support, VSB Fonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor meer informatie of om u aan te melden als Ambassadeur kunt u contact opnemen met Heleen Hartholt via vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl.
 
Download hier het persbericht in WORD en in PDF.
 
Wij waarderen het zeer als u dit persbericht verspreidt in uw netwerk.
 

Project ‘VN panels in positie’ afgerond

De afgelopen 2 jaar is door de Coalitie in Noord Nederland geëxperimenteerd met zogenaamde ‘VN panels’. De panels zijn een antwoord op artikel 4-3 en 33-3 uit het VN verdrag. Lokale panels maken het gemeenten en daar gevestigde bedrijven en instellingen gemakkelijk om mensen met een beperking te betrekken. Panels zijn groepen burgers met allemaal verschillende beperkingen. Een panel kan door verschillende brillen naar een nieuw plan kijken en zo beoordelen of burgers met beperkingen er mee uit de voeten kunnen.
 
In 3 gemeenten (Tynaarlo, Winsum en Oldambt) zijn ervaringen met VN panels opgedaan. Inmiddels zijn op verschillende plekken nieuwe panels aan het ontstaan. Noordenveld, Heerenveen, Woerden en Leeuwarden zijn daar voorbeelden van.
 
We hebben van dit project veel geleerd! Te veel om nu even te vertellen. Een andere keer volgt hier meer over. In ieder geval leren we van het project dat het goed mogelijk is om panels te vormen. We merken ook dat het VN verdrag daar een goede kapstok voor is. Het geeft nieuwe en andere energie. Dat is hard nodig als je ziet hoe het veel gehandicaptenplatforms vergaat of is vergaan. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat veel leden in de panels er hun talenten (her)ontdekken en deze in een betekenisvolle rol kunnen inzetten.
 
 

Meer weten over het VN verdrag?

Kijk voor actuele informatie en het laatste nieuws op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op Twitter via @cvinclusie. Discussieer mee in onze LinkedIngroep.

www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl 

Tweet
Share
Share
Forward
Copyright © 2017 Coalitie voor Inclusie, All rights reserved.