Copy
Nieuwsbrief van de Coalitie voor Inclusie
Lees deze brief in de browser
De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn. Lees meer over de Coalitie voor Inclusie op www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl

 

Uitnodiging

1 april 2016

Ervaringsdag VN Panels en inclusieagenda 19 mei 2016


Op 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten om het “verdrag voor de rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties (VN-verdrag) te bekrachtigen. De Eerste Kamer behandelt het VN-verdrag op dit moment. We verwachten dat ratificatie 1 juli 2016 een feit is. Als u de discussie heeft gevolgd, heeft u begrepen dat gemeenten een “lokale inclusieagenda” moeten opstellen. Wat nu? Wat is dat? Wat moet er op die agenda staan? Dit zijn vragen die u nu waarschijnlijk bezighouden.
De Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland zijn betrokken bij experimenten met VN panels in de gemeenten Tynaarlo, Winsum en Oldambt. Panels zijn groepen burgers met verschillende beperkingen die op eigen kracht in hun omgeving er voor willen zorgen dat iedereen mee kan doen. Anders gezegd, zij willen de toegankelijkheid van onze samenleving vergroten. Zij bieden zich aan als gevraagd of ongevraagd gesprekspartner voor diegenen die hun ervaringsdeskundigheid kunnen gebruiken. Lees hier meer over de VN Panels.
Het VN verdrag is levensbreed en vestigt het recht op toegankelijkheid van alle aspecten van het leven. Het beperkt zich dus niet tot de mogelijkheid om een gebouw te betreden. Ook toegang tot onderwijs, je stem uit kunnen brengen bij verkiezingen, het hebben van betaald werk, met een geleidehond overal naar binnen kunnen, begrijpelijke informatie, van A naar B kunnen reizen, ……. vallen allemaal onder het begrip toegankelijkheid.
Waar nu te starten met het ontwikkelen van een Lokale Inclusieagenda? In onze visie luister je dan naar de mensen die het betreft. Enerzijds respecteert men dan het VN verdrag. In de Algemene Verplichting no.3 staat namelijk dat we bij het maken van plannen afstemmen met mensen met een beperking. Anderzijds geeft dit de garantie dat dan aan dingen wordt gewerkt die de betrokkenen het belangrijkst vinden. Is een VN panel een werkbare vorm om te luisteren naar mensen met een beperking en is de inclusieagenda daarmee onder handbereik?
 
Op donderdag 19 mei organiseren wij een gelegenheid om van panelleden, betrokkenen en initiatiefnemers te horen wat de ervaringen met de VN panels tot dusver zijn. U bent van harte welkom om aan te sluiten. En met al deze verzamelde deskundigheid gaan we u natuurlijk ook helpen met uw lokale inclusie agenda. In de bijlage vindt u het dagprogramma en informatie over hoe u zich kunt aanmelden: in Word zonder opmaak, of in PDF.  De gemeente Westerveld is deze dag uw gastheer. Het adres is Raadhuislaan 1 in Diever.
U kunt zich aanmelden via vnpanels@coalitievoorinclusie.nl.
Heeft u geen internet of e-mail dan kunt u zich aanmelden via
06-21878297

Meer weten over het VN verdrag?

Kijk voor actuele informatie en het laatste nieuws op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op Twitter via @cvinclusie. Discussieer mee in onze LinkedIngroep.

www.coalitievoorinclusie.nl   www.vnverdragwaarmaken.nl

Tweet
Share
Share
Forward
Copyright © 2016 Coalitie voor Inclusie, All rights reserved.