Copy
Nieuwsbrief van de Coalitie voor Inclusie
Lees deze brief in de browser
De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn. Lees meer over de Coalitie voor Inclusie op www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl

 

CoalitieNieuws

01 Maart 2017

Geslaagde eerste netwerkbijeenkomst van 2017

Op 16 februari 2017 zijn wij met 80 mensen bij elkaar gekomen bij Abrona in Huis ter Heide. Het was een inspirerende en zinvolle bijeenkomst waarbij de nieuwe structuur van de coalitie centraal stond. Er is een start gemaakt met verschillende themanetwerken, namelijk Arbeid, Informatietoegankelijkheid, Fysieke toegankelijkheid, Onderwijs, Inclusieve gemeenten en Eigen regie. Daarnaast zijn (kandidaat) Kamerleden Huub Bellemakers (GroenLinks), Joke de Kock (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) door iedereen stevig aan de tand gevoeld. Na afloop heeft iedereen nog na kunnen praten tijdens de borrel. Een geslaagde middag!
Bekijk de filmimpressie van Aparticipatie TV op YouTube

Jan Troost van Aparticipatie TV heeft een filmimpressie gemaakt van onze netwerkbijeenkomst. Deze kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=UDIrAaPse6M&feature=youtu.be

2016 was een mooi jaar, een nieuwe start in 2017


Sinds de vorige bijeenkomst is er veel gebeurd. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is geratificeerd. Zonder jullie, zonder ons allen als coalitie, had dit niet gekund. Dan was er ook geen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de verplichte toegankelijkheid gaat regelen. Deze AMvB was een belangrijke eerste stap. Voor het AMvB is een internetconsultatie geweest. Er zijn wel 600 reacties binnengekomen en daardoor is er nu een veel beter AMvB.
 
De organisaties en mensen die bezig zijn met inclusie zijn onmisbaar. Dit geldt ook voor de vele Ambassadeurs. Zij zijn heel belangrijk, omdat zij de pioniers zijn én de kennis hebben van wat er lokaal gebeurt. Daarom is de coalitie gestart met een nieuw project: Ambassadeurs aan de slag (klik hier voor meer informatie: http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/actueel/272-start-nieuw-project-vn-ambassadeurs-aan-de-slag). De opbrengsten van het project worden gebruikt bij het maken van een schaduwrapportage rondom het VN-verdrag door de Alliantie implementatie VN-verdrag, waar wij deel van uitmaken. In deze schaduwrapportage komt te staan wat goed gaat, wat beter kan en ook wat beter móet gaan als we willen we voldoen aan de verplichtingen van het verdrag.
 
Maar inclusie gaat verder dan alleen het VN-verdrag. Het gaat om een algehele inclusieve samenleving. Het VN-verdrag is het minimum. En wij willen met zijn allen het hoogst haalbare. Daarom is het belangrijk om van elkaar te weten wat er gebeurt, per thema, lokaal én landelijk.

 

Start themanetwerken

 
In twee voorgaande bijeenkomsten is de vraag gesteld ‘heeft de coalitie bestaansrecht en zo ja, hoe dan?’. We blijken uniek, omdat iedereen kan deelnemen aan de coalitie. Ook de overheid is hier positief over: er is geen formele relatie, maar wel ontzettend veel unieke input. Daarnaast komen er veel vragen binnen bij het algemene emailadres van de Coalitie voor Inclusie, die eigenlijk veel beter in het netwerk gesteld kunnen worden. Daarom is met zijn allen besloten te starten met themanetwerken, waarbij per thema een groep mensen en/of organisaties samen optrekken, hun kennis bundelen en beschikbaar maken voor anderen die informatie over dat thema nodig hebben. Het gaat ook over het in beeld krijgen van ‘best practices’.
 
Het bestuur is er vanuit de stichting Inclusie Nederland (SIN). SIN kan regionale en eventueel lokale initiatieven en projecten ondersteunen en verbindingen leggen. Tevens kan er ondersteund worden bij het aanvragen van fondsen voor projecten als die van ‘Ambassadeurs aan de slag’. SIN onderhoudt een website en heeft een coördinator. De invulling van de themanetwerken wordt daarom niet van bovenaf gestuurd: ieder netwerk heeft de leiding over haar eigen thema.
 
Een eerste start is op deze netwerkdag gemaakt. We hebben per thema een kort verslag gemaakt van de bijeenkomst. Dit kunt u hier downloaden.
 
Was u niet bij de bijeenkomst en wilt u wel graag een actieve rol spelen bij (een van) de themanetwerken (Arbeid, Informatietoegankelijkheid, Fysieke toegankelijkheid, Onderwijs, Inclusieve gemeenten en/of Eigen regie)? Mail dan naar info@coalitievoorinclusie.nl bij welk themanetwerk u wilt aansluiten. Wij zorgen dat u wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst van het betreffende themanetwerk.

 

Meer weten over het VN verdrag?

Kijk voor actuele informatie en het laatste nieuws op de website www.vnverdragwaarmaken.nl of volg ons op Twitter via @cvinclusie. Discussieer mee in onze LinkedIngroep.

www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl 

Tweet
Share
Share
Forward
Copyright © 2017 Coalitie voor Inclusie, All rights reserved.