Copy
FIIBL nyhedsbrev 2016:1
View this email in your browser
FIIBL lancerer nyt website

Meget er sket i FIIBL siden vi gik ind i 2016. Nye ansigter er kommet til og dermed også nye kompetencer. Centret har desuden taget ekstra fat på opgaver vedrørende uddannelsesudvikling og fortsætter det spændende arbejde i de eksisterende projekter. Vi er glade for de nye skridt, fordi de er i god tråd med de projekter, vi allerede er engageret i. Vi glæder os til et begivenhedsrigt 2016, hvor igangværende projekter kvalificeres samtidig med, at nye indgås med spændende samarbejdspartnere. 

I den forbindelse er vi også meget glade for og stolte af at kunne præsentere et helt nyt og opdateret website, som vi håber kan bidrage til videreudviklingen af centret.FIIBL kan som altid findes på www.fiibl.dk


På vegne af FIIBL
Centerleder, Thomas Skovgaard & Centerkoordinator, Lisbeth Runge Larsen


Foto: Luftfoto Danmark v. Jesper Larsen
National trivselsdag med fokus på bevægelse

Fredag d. 4. marts var det "Skolernes Trivselsdag" – en national mærkedag, hvor landets skoler blev opfordret til at synliggøre deres arbejde med at forbedre trivsel og bekæmpe mobning. På mange af indsatsskolerne i projekt "Trivsel og Bevægelse i Skolen" blev dagen brugt til at fordybe sig i, videreudvikle og vise omverdenen, hvordan der arbejdes med at fremme trivsel gennem bevægelse. 

På dagen besøgte forskere fra Syddansk Universitet Glamsbjergskolen i Assens Kommune. Her var der særligt fokus på, hvilke udfordringer klasserne hver især oplever i forbindelse med trivsel, samt hvilke konkrete tiltag, der kan styrke klassetrivsel. Trivselsdagen gav ligeledes anledning til at dele de gode erfaringer, der indtil nu er udsprunget af "Trivsel og Bevægelse i Skolen." P1 Morgen, P4 Fyn og TV-avisen bragte historier fra dagen på Glamsbjergskolen i Assens, mens P4 Midt og Vest besøgte Haldgård Skole i Holstebro. Der kan læses mere om trivselsdagen og lyttes til radioindslag her.  

Efter skoleåret 2015/16 tages der fat på de nærmere analyser af projektets effekter. Ambitionen er at bidrage med indsigter, der kan gøre alle landets skoler endnu bedre til at arbejde med trivsel og bevægelse.

Anne-Didde Holt, videnskabelig assistent, Institut for Idræt & Biomekanik, Syddansk Universitet. 

Foto: Anne-Didde Holt
Learn to Swim Conference

Den 1.-3. april gennemfører Dansk Svømmeunion i samarbejde med Det Nordiske Svømmeforbund "Learn to Swim Conference 2016" på Legoland Hotel og Konferencecenter i Billund. FIIBL vil, i skikkelse af projektleder Stephan Junggren, være repræsentereret med to oplæg vedrørende projektet "Alle skal lære at svømme", der er initieret af Dansk Svømmeunion og TrygFonden.

På konferencen vil Stephan præsentere baggrunden for projektet "Alle skal lære at svømme", projektets tilgang til svømmeduelighed samt fremtidige perspektiver for skolesvømningen i Danmark.

Du kan læse mere om konferencen her: http://www.svoem.org/Kurser/Konferencer/Learn-to-Swim-2016/
Tre institutioner - ét vellykket produkt

FIIBL, VIA University College og Det Nationale Videncenter KOSMOS (UC Syd) indledte i foråret 2015 et tværinstitutionelt samarbejde med afsæt i en undersøgelse af de første erfaringer med idræt som prøvefag i folkeskolen. De samarbejdende parter har i forbindelse med undersøgelsen udgivet en publikation og afholdt fire workshops på henholdsvis Frederiksberg, i Kolding, Århus og afslutningsvis i Odense.

De fire workshops var velbesøgt - ca. 360 idrætslærere, idrætskonsulenter og idrætsstuderende deltog, og med sig fik de gode oplæg og diskussioner om fremtidens idrætsfag og -prøve. 

Læs mere om workshoppen i Odense her. 


Foto: Hanan Chemlali
Mød FIIBLs ph.d. studerende

I FIIBL er der på nuværende tidspunkt tilknyttet fire ph.d. studerende. Hver især forsker de inden for området skole, læring og bevægelse. I de fire kommende nyhedsbreve tilbyder vi et kort indblik ind i hvert ph.d. projekt. Henrik Taarsted Jørgensen lægger ud med sit projekt "Lærernes perspektiv på motion og bevægelse i udskolingen."

Lærernes perspektiv på motion og bevægelse i udskolingen
Som følge af folkeskolereformen skal eleverne bevæge sig svarende til 45 minutter dagligt. I forskningsprojektet Lærernes perspektiv på motion og bevægelse i udskolingen undersøges det, hvordan udskolingslærere forstår, oplever og håndterer motion og bevægelse i folkeskolen, og hvad der har betydning for, om lærerne oplever det som meningsfuldt at anvende motion og bevægelse i og uden for undervisningen.
 
Akademisk indhold prioriteres højere end motion og bevægelse
De foreløbige analyser af de første data, som er fremkommet gennem fokusgruppeinterview og observationer på fire skoler med i alt tolv lærere, viser, at udskolingslærerne forsøger at integrere bevægelse i den boglige undervisning, men også at der sker en forandring fra 7. til 9. klasse. Bevægelse fylder således mindre i 9. klasse end i 7. klasse, da lærerne i 9. klasse oplever at være mere pressede af at skulle nå et fagligt stof og gøre eleverne klar til de afsluttende prøver. Derfor ser det ud til, ifølge de foreløbige resultater fra projektet, at lærerne nedprioriterer bevægelse i takt med, at eleverne bliver ældre.
 
Lærerne mangler viden, idéer og tid til forberedelse
Det tyder også på, at lærerne mangler viden om de intentioner, som er forbundet med indførelse af motion og bevægelse i skolen samt en viden om mulige sammenhænge mellem fysisk aktivitet, sundhed og læring. Lærerne efterlyser forslag til konkrete tiltag og idéer til bevægelsesaktiviteter, som kan kombineres med indholdet i de forskellige fag. Endvidere peger de på, at integreringen af bevægelse i undervisningen kræver ekstra forberedelsestid, hvilket harmonerer dårligt med, at forberedelsestiden for mange lærere er blevet mindre.

Det samlede analysearbejde forventes færdiggjort primo 2019. Projektet løber fra februar 2015 – januar 2019 og foregår i et samarbejde mellem FIIBL, forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og KIB – Krop, Idræt og Bevægelse, VIA Pædagogik & Samfund, VIA University College.

Henrik Taarsted Jørgensen, phd-studerende, hjorgensen@health.sdu.dk

Foto: Tobias Nicolai
Copyright © 2016 Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp