Copy
FIIBL Nyhedsbrev 2016:2

FIIBLs sommernyhedsbrev byder bl.a. på nyt fra interventionsprojektet Trivsel og Bevægelse i SkolenProjektet har fokus på at udvikle forskningsbaserede, praksisrelevante løsninger på, hvordan alle skolens elever og lærere får gode oplevelser med bevægelse. 
 
Trivsel og Bevægelse i Skolen er på mange måder illustrativ for, hvordan FIIBL søger at understøtte udvikling og formidling af ny praksisnær viden om børn og unge, når det drejer sig om deres muligheder for og oplevelse af bevægelse og læring. Centralt heri står dialogbaseret samarbejde mellem partnere fra både den offentlige, den private og den frivillige sektor. 

I nyhedsbrevet kan der læses mere om, hvordan udvalgte centerprojekter som fx SPEACH og Active Healthy Kids arbejder med bl.a. den ambition.
 
God sommer
 
Lisbeth Runge Larsen, Centerkoordinator & Thomas Skovgaard, Centerleder

Nyt fra Trivsel og Bevægelse i Skolen

Lærernes erfaring og identitet spiller en rolle for nye bevægelsestiltag

Hvordan mon lærernes syn er på efteruddannelse som en del af Trivsel og Bevægelse i Skolen, og hvordan mon lærernes tidligere erfaringer og faglige identitet spiller ind i forhold til implementering af nye bevægelsestiltag?

De spørgsmål har specialestuderende Maria Jæger set nærmere på gennem interviews med lærere fra nogle af de deltagende skoler i Trivsel og Bevægelse i Skolen. Det viser sig, at de lærere, som har få erfaringer med bevægelse og ikke ser bevægelse som en del af deres nuværende læreridentitet, i højere grad opfatter efteruddannelse som noget, der ikke spiller en positiv rolle i deres egen biografiske fortælling om lærergerningen. Det kan resultere i, at udbyttet fra efteruddannelse kun er overfladisk, og at motivationen for at gå aktivt ind i de nye tiltag er begrænsede.

Det er derfor afgørende, ifølge Maria, at have blik for, hvordan nye tiltag som Trivsel og Bevægelse i Skolen kan give mening for den enkelte lærer. Om nye tiltag giver mening eller ej, afhænger ikke kun af erfaringer og identitet, men påvirkes også af de sociale sammenhænge, som lærere dagligt er en del af. Snakken på lærerværelset og teammøder er et eksempel på sociale sammenhænge, hvor meningsdannelsen kan påvirkes i en negativ eller positiv retning.

Efteruddannelse, der sigter efter at forbedre folkeskolens bevægelsesindsats, må tage afsæt i læreres forskelligheder og aktivt involvere de sociale sammenhænge, der kan befordre, at bevægelsestiltag bliver til en positiv del af alle læreres egen biografiske fortælling.

Undersøgelsen Det skal give mening - en kvalitativ undersøgelse af læreres læring, identitetsproces og biografiske refleksion er foretaget af specialestuderende Maria Jæger i forbindelse med hendes afslutning på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed. Afhandlingen kan rekvireres direkte hos Maria:
jaidev-mir@hotmail.com


Læs mere om projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen her. 

MOV:E 3

I april 2016 udkom tredje udgave af magasinet MOV:E. Under temaet motivation giver magasinets artikler indsigt i, inspiration til samt konkrete bud på, hvordan børn og unge bliver mere motiverede til at gøre idræt og bevægelse til en aktiv del af deres liv.

Læs MOV:E 3 her. 

Vi modtager meget gerne forslag til artikelbidrag, interviews og respons på indholdet af MOV:E. MOV:E 4 udkommer i oktober 2016 med fokus på trivsel

Kontakt os via magasinets e-mail:
lsknudsen@health.sdu.dk eller www.fiibl.dk

Active Healthy Kids

FIIBL er partner i det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance. Netværket indbefatter p.t. 39 lande og består af forskere, sundhedsprofessionelle og andre interessenter, som samarbejder om at formidle og forbedre indsatser vedrørende børn og unge i relation til fysisk aktivitet.

Læs mere om det internationale samarbejde her.

Train-the-Trainers session i Odense

Den 17.-19. maj 2016 blev der afholdt Train-the-Trainers workshop på Syddansk Universitet i Odense. Her var der præsentation af de undervisningsmoduler, der i øjeblikket udvikles i SPEACH projektet.

Et centralt mål med workshoppen var yderligere specificering og kvalificering af et samlet Europæisk studieprogram, der fleksibelt kan anvendes i videregående uddannelsesforløb indenfor området fysisk aktivitet og sundhed. I første omgang er fokus på etablering af studieprogrammet på bachelorniveau. Herefter ses der nærmere på muligheder for at anvende en lignende ramme i fx kandidatuddannelser.


Læs mere om Train-the-Trainers workshop her.  

Mød FIIBLs Ph.d. studerende 

I FIIBL er der i øjeblikket tilknyttet fire Ph.d. studerende. Hver især forsker de inden for området skole, læring og bevægelse. I det følgende indlæg kan du læse mere om Louise Stjerne Knudsens Ph.d. projekt. 

Moving Towards Learning - en undersøgelse af læreres motivation for at anvende bevægelse i undervisningen
Siden 2014 har det været obligatorisk på alle danske folkeskoler, at elever indgår i bevægelsesaktiviteter, der i gennemsnit svarer til 45 minutter dagligt. Bevægelsesaktiviteterne kan være en del af den fagopdelte undervisning, inkl. idræt, eller en del af den understøttende undervisning. Nyere forskning har dog vist, at lærere ikke altid finder det meningsfuldt at integrere bevægelse i undervisningen. Selvom bevægelse antageligvis har en positiv indflydelse på børns læring og koncentration, finder lærere det vanskeligt at integrere bevægelse af god kvalitet, der kan kobles til fagenes læringsmål. Formålet med projektet er derfor dels at undersøge læreres motivation for at anvende bevægelse i undervisningen og dels undersøge, hvordan lærerne kan støttes i at anvende bevægelse som en del af undervisningen. 

Læreren har en vigtig rolle
Der kan være både potentialer og barrierer for at integrere bevægelse i undervisningen, og når bevægelsesaktiviteter bringes ind i en læringskontekst får bl.a. læreren en vigtig rolle. Det er derfor afgørende, at vi forstår og får indsigt i læreres motivation for at anvende netop bevægelse, og for at hjælpe dem på den bedst mulige måde med at gennemføre kvalificerede og passende bevægelsesaktiviteter, er det essentielt, at vi ved, hvordan vi støtter dem i den proces. En viden om læreres motivation er ikke kun gavnlig for lærerne selv, men også for eleverne, der i højere grad kan indgå i bevægelsesaktiviteter, der potentielt kan fremme både sundhed og trivsel. 

Ph.d. projektet løber fra januar 2016 til december 2018 og netop nu planlægges den kvantitative og kvalitative dataindsamling, der afvikles i 2017. Læreres motivation undersøges først og fremmest via et spørgeskema, der omhandler deres motivation. Derudover anvendes en kvalitativ tilgang i form af personlige interviews, der primært har til formål at undersøge, hvilken form for støtte lærerne har brug for. 

For mere info om Moving Towards Learning kontakt: Louise Stjerne Knudsen -
lsknudsen@health.sdu.dk 
Copyright © 2016 Research & Innovation Center for Human Movement & Learning, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp