Copy

FIIBL nyhedsbrev 2016:4
View this email in your browser
Aktiv Matematik
Den 9. december 2016 forsvarede Mona Have Nielsen sit Ph.d. projekt med titlen: The effect of classroom based physical activity on cognition and academic achievement.

Der har været stor interesse for Mona's projekt og resultater. Vi har samlet lidt af omtalen her:


Ny forskning: Aktive elever er bedre til matematik
Sjip, hop og kolbøtter hjælper små elever med matematik
Sjip en brøk - og knæk matematikkoden
Trivsel og Bevægelse i Skolen
Imens indsatserne fortsættes og udvikles på 12 skoler i Trivsel og Bevægelsen i Skolen (2014-2017), er projektets evalueringsfase påbegyndt. Et vigtigt fokus er at vurdere og formidle, hvordan projektets resultater kan være med til at udvikle praksis.

Det punkt er allerede blevet diskuteret i en artikel i MOV:E og under et oplæg på FIIBL-seminaret Trivsel blandt børn og unge. Derudover er de første indledende resultater formidlet på konferencer i Nyborg, Belfast, Bangkok og Salzburg.

2017 byder på tre heldagsseminarer i Jylland og på Fyn startende den 25. april i Odense. Du kan holde dig opdateret på FIIBLs hjemmeside, hvor datoerne for de kommende heldagsseminarer vil blive annonceret.
Hvordan får vi sat DRØN på skolegården?
Kræftens Bekæmpelse, Realdania, Lokale & Anlægsfonden og forskningsenheden Active Living i regi af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet inviterer til konference om børn og bevægelse i skolen.

Konferencen har fokus på erfaringerne og forsknings-resultaterne i forbindelse med interventionsprojektet Drøn på Skolegården

Konferencen foregår på Syddansk Universitet d. 19. januar 2017. Det er gratis at deltage.


Tilmeld dig på SDU.dk.
MOV:E 4
Læs nyeste udgave af magasinet MOV:E.
Nordisk Seminar om skolesvømning
I relation til Alle skal lære at svømme-projektet, som er igangsat af Dansk Svømmeunion og TrygFonden, var FIIBL medarrangør af et nordisk seminar om skolesvømning. 

Læs mere om seminaret på
FIIBL.dk
Ny rapport om resiliens
I samarbejde med Odense Kommune har FIIBL udgivet rapporten Resiliensfremme i skolen.

Rapporten udgives i forbindelse med Odense Kommunes treårige indsats Talent, potentiale og social mobilitet. 

Læs rapporten på FIIBL.dk
Trivsel blandt børn og unge
FIIBL afholdte den 22.11.2016 seminardag om trivsel blandt børn og unge. Der var fuldt hus, og 120 engagerede deltagere diskuterede ny viden om trivsel og bevægelses betydning for børne- og ungelivet. 

Læs mere om seminaret på
FIIBL.dk
 
Hvordan kan undervisere på University College Lillebælt anvende bevægelse i forbindelse med læreprocesser?
Det spørgsmål skal en projektgruppe finde svar på i 2017. UCL og FIIBL gennemfører projektet Bevægende Læring på UCL. Formålet er at udvikle didaktiske metoder og redskaber til at integrere bevægelse i studieaktiviteter og undervisning på UCLs grunduddannelser for derigennem at kvalificere de studerendes kompetencer til at inddrage bevægelse i deres professionsudøvelse

Projektet leverer yderligere en analyse af hvilke elementer, der kan være med til at skabe en sund og aktiv bevægelseskultur blandt ansatte og studerende på UCLs nye campus i Odense. I projektet arbejder medarbejdere fra pædagog-, lærer- og fysioterapeutuddannelserne på UCL sammen med FIIBL.

Kontakt projektleder Kristian Munksgaard (
kfmu@ucl.dk / 29645971), hvis du vil vide mere om projektet. 
Copyright © 2016 Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp