Copy

FIIBL nyhedsbrev 2017:1
View this email in your browser

Børn, unge og bevægelse: Fra politik til praksis

FIIBL inviterer til en konferencedag, der har fokus på at:

  • Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale strategier om fysisk aktivitet og idræt gøres til virkelighed blandt børn og unge.
     
  • Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes, for at flere børn og unge får glæde af et liv i bevægelse.
     
  • Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i bevægelse.

Konferencen henvender sig især til: 
Beslutningstagere, ledere og konsulenter fra organisationer, myndigheder og ministerier, kommuner og regioner samt virksomheder og private aktører med interesse for at fremme bevægelse blandt børn og unge.


Læs mere på FIIBL.dk. 

Flere skal ha' mere ud af bevægelse i skolen

Rundt om i landet indbydes der netop nu til konferencen Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen. En konferencedag om trivsel og bevægelse i skolen – med fokus på ny, praksisorienteret forskning. 

Konferencedagene sætter fokus på erfaringer og resultater fra det stort anlagte skoleforskningsprojekt Trivsel og Bevægelse i Skolen, støttet af TrygFonden. Konferencen organiseres i fællesskab af FIIBL, SDU, UCL, VIA og KOSMOS.

Læs mere på FIIBL.dk


Mød FIIBLs Ph.d. studerende 
 
I FIIBL er der i øjeblikket tilknyttet fire Ph.d. studerende. Hver især forsker de inden for området skole, læring og bevægelse. I det følgende indlæg kan du læse om Jonas Vestergaard Nielsens Ph.d. projekt. 

Procesevaluering af Svendborg Projektet
Der er brug for at styrke indsigten i, hvordan indsatser vedrørende fysisk aktivitet og idræt implementeres bedst mulig i bl.a. skoleregi. Her kan procesevalueringer bruges som værktøj til at undersøge fremmende og hæmmende elementer i implementeringsprocessen. 

Jonas Vestergaard Nielsens Ph.d. projekt er en del af Svendborg-projektet, hvor seks skoler tilbage i 2008 etablerede 270 minutters idræt om ugen og sendte alle idrætsundervisere på et opkvalifi-cerende kursus i Aldersrelateret træning. Tidligere resultater har vist positive virkninger i forhold til elevernes sundhed. Vi mangler dog stadig et dybere indblik i processen fra projektbeskrivelse til forankring på skolerne.

Formålet med ph.d. projektet er derfor at undersøge implementeringsprocesserne på både kommunalt og skole niveau. Projektet bidrager med viden om de mekanismer, der kan lede til en succesfuld forankring i praksis.
 
Implementeringensprocessen undersøges først og fremmest via kvalitative interviews med projektledere, skoleledere og idrætsundervisere. Interviewene søger konkrete erfaringer og tiltag, der har været medvirkende til forankringen af projektet. Herudover har alle idrætsundervisere modtaget et spørgeskema, der kan indikere, i hvilken grad konkrete projektelementer er blevet implementeret i praksis.
 
Ph.d. projektet afleveres i marts 2018 og netop nu behandles de første kvalitative data.

 
Kontakt: Jonas Vestergaard Nielsen -  jvestergaard@health.sdu.dk
MOV:E 5
MOV:E 5 udkommer i maj 2017. Læs tidligere udgaver af MOV:E på FIIBL.dk
Det gode bevægelsesliv i skolen - iMOOW!
Formålet med iMOOW! er at finde frem til hvilken type bevægelsesaktiviteter, der bedst fremmer elevernes trivsel og læring i de traditionelle skolefag.

Projektet, der er støttet af Nordea-fonden, ledes af VIA University College. FIIBL deltager som projektpartner. 

Læs mere om iMOOW! 
Sport Summit Aarhus 2017
Den 12.-14. september 2017 er Aarhus Universitet  i samarbejde med en række partnere (ENSE, EAS, SNE og ICCE) vært for en international konference, hvor nyeste viden, forskning og projekter inden for området sport, idræt samt talentudvik-ling præsenteres. 

Læs mere på ENSE Sport Summit 2017
Skolen 24/7 - få inspiration til aktive skoler
I foråret 2017 afholder Lokale og Anlægsfonden og Realdania et fagligt roadshow fem steder i landet med fokus på skolens fysiske rammer.

Læs mere om Skolen 24/7
Følg med 
FIIBL udgiver løbende blog-indlæg om emner, der vedrører centrets projekter og kerneområder - børn og unge i bevægelse og læring. 

Læs med her.
Læs nyeste publikationer
FIIBL producerer og formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring – i tæt samspil med og til gavn for det omgivende samfund. Læs nyeste publikationer på FIIBL.dk.  
Ledige stillinger i FIIBL
FIIBL søger i øjeblikket en studentermedhjælp til projektet Alle skal lære at svømme og til diverse ad hoc opgaver i centret. 

Find stillingen på SDU.dk
 
Copyright © 2017 Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp