Copy
Come explore your faith with Youth Faith Exploration!
We bieden activiteiten aan voor Kids, Teens en YoungAdult.
Klik hier om deze email online te bekijken in jouw browser
Inhoud
In deze nieuwsbrief kom je van alles te weten over de activiteiten die Youth Faith Exploration organiseert voor Kids, Teens en YoungAdult.
Ook lees je meer over evenementen die wij bezoeken.
Meer informatie op te vragen via
info@youthfaithexploration.nl
Voor in de agenda
Zondag 23 september
om 11.00-16.00 uur

Parochieviering & Sportdag 2018!
in de Mariakerk en Villa Vonk, Hoogvliet-Rotterdam
Klik hier voor kerkelijke agenda
Steun ons!
In de spotlight!


Nicolaas Pieck Sportdag 2018!
In onze parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen wordt er ieder jaar een sportdag georganiseerd voor alle jeugd uit het hele cluster. Zondag 23 september 2018 zal voor de negende keer dit sportieve evenement plaatsvinden. Meld je aan en ga de ‘strijd’ aan. Neem gerust vrienden mee. Alleen aanmoedigen kan ook.
Om op te geven of voor meer informatie kun je mailen naar info@youthfaithexploration.nl.

Programma:
11.00-12.00 Parochieviering
In de Maria en Johannes onder het Kruis kerk (Parelvissersstraat 131).
12.00-13.00 Lunch
Neem zelf wat te eten en drinken mee! Ook voor bij het sporten.
13.00-13.30 Inloop, warming up
We lopen gezamenlijk naar Villa Vonk.
13.30-16.00 Sporten
In de gymzaal van de Villa Vonk (Othelloweg 8).
Aankomende activiteiten
Start voorbereiding op het vormsel
Ben je 12 jaar of ouder en wil je dit jaar graag het Sacrament van het Vormsel ontvangen? De lessen starten begin september. De Vormsel viering is op zondag 18 november om 11.00 uur, waarbij de bisschop  Mgr. van den Hende het sacrament zal toedienen aan de vormelingen.

Op dinsdag 4 september is er een bijeenkomst voor ouders, peetouders van de vormelingen van 20.00 tot 21.30 uur in de Mariakerk. 
>> Klik hier voor de verdere planning.Inschrijving geopend: The Challenge
Dit is jouw ideale kans om te ontdekken wat jij zou willen en kan doen om mensen te helpen. Want ook al ben je jong, dat wil niet zeggen dat je niet al iets kan betekenen voor de kwetsbare mensen om je heen.
The Challenge is een vrijwilligersproject voor en door jongeren van 12 tot 18 jaar in Rotterdam (e.o.). Om je op weg te helpen werk je in het project samen met een klein team van jouw leeftijdsgenoten en krijg je ondersteuning van een coach. Samen kiezen jullie welke uitdaging jullie willen aangaan. Bijvoorbeeld het helpen van kinderen in armoede of aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Daarna bedenken jullie een plan om de groep mensen die jullie hebben gekozen te helpen en gaan jullie dat ook echt doen.
Ook vanuit M25 Hoogvliet willen we een groepje laten meedoen. Wil jij kwetsbare mensen helpen, geef je voor 23 september of uiterlijk bij de sportdag op via info@youthfaithexploration.nl.
>> Lees meer over het project.
Terugblik
Charismatisch Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag was er in Hoogvliet een bijzondere katholieke charismatische ontmoeting in de Mariakerk. Kinderen en jongeren hadden hun eigen programma. In de kerk was er ruimte voor lezingen en getuigenissen. Een van de aanwezige jongvolwassenen Mariogenia vertelt:
"Het was een gezegende dag. Ik wil veel vertellen maar ik wil één ding uit de hele dag halen. 
Bij één van de getuigenissen zei iemand "We dienen allemaal één God". Deze woorden klonken als een bel in mijn oren, alsof ik alert moest zijn. 
Op deze dag was dat duidelijk te zien.....we dienen één God. We waren als 1, het maakte niet uit wat voor afkomst je hebt, of je jong bent of oud, of je een lichte huidskleur hebt of donker, of je Nederlands spreekt of niet.........dat alles was niet belangrijk. Ik moet eerlijk zeggen dat je kon voelen dat de Heilig Geest aanwezig was. En ik ben ervan overtuigd dat God dit van ons verwacht, dat we één grote familie van elkaar moeten zijn en elkaar lief moeten hebben. We moeten alle gedoe over kleur, cultuur, taal en ras achter ons laten. Het gaat er niet om of je Nederlands spreekt, of je paars of geel bent, of je dik of dun bent. Wat belangrijk is, is dat we allemaal één God dienen."
>> Lees hier het verslag van de dag.

 
Video van de open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op Tweede Pinksterdag (21 mei 2018) in de Maria en Johannes onder het Kruis kerk te Hoogvliet-Rotterdam.
Voor meer informatie ga naar: www.youthfaithexploration.nl
Meld je bij ons aan en wij regelen zo nodig vervoer naar alle activiteiten! Mail hiervoor naar info@youthfaithexploration.nl.
Inspiratie
HET LEVENDE BROOD
Ik ben het brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.” De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?” Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
Bijbeltekst: Johannes 6, 48-58
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Youth Faith Exploration, Alle rechten voorbehouden.


Bezoekadres:
Youth Faith Exploration
Parelvissersstraat 131
3194 JL, Hoogvliet-Rotterdam
Tel: 06-44149583 (Lymardis)
E: info@youthfaithexploration.nl

afmelden nieuwsbrief    wijzig gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp