Copy
Nyheter fra utviklingsprosjektet Tenk Træna
View this email in your browser

Nyheter fra Træna

Træna er en av Norges minste kommuner og ligger langt til havs. Det innebær både potensialer og utfordringer. For å utvikle Træna som en bæredyktig øykommune med et allsidig næringsliv, en levende kultur og som et attraktivt besøksmål har vi startet et felles prosjekt som går under navnet Tenk Træna.
Kommunen, fylket, næringsliv, ideelle krefter lokalt og regionalt er med og tenker vekst og utvikling, forbedring, nyskaping og innovasjon. Vi vil forbedre for oss som bor her og tilrettelegge for dem som vil etablere seg her. Prosjektet har nå vært igang siden februar 2015 og her nedenfor kan du lese litt om de satsninger som skjedd siden da.

Utviklingsarbeidet består i fire fokusområder:
1. Fiskeri og havbruksnæring
2. Opplevelse og turisme
3. Kultur og kulturentreprenørskap
4. Lokalsamfunn og stedsutvikling

Les mer på www.tenktraena.no eller ta kontakt ved spørsmål

Næringsetableringer på Selvær

Det satses på Selvær med ca 5 mill kr. på etablering av tangforetak og etablering av overnattingssted. Overnattingsstedet går under navnet Træna Arctic Fishing og ligger ute til booking våren/sommeren 2017. Allerede før bygget kommet i gang har mange av neste års uker blitt booket. Det er Ole Johannessen (Lurøy) og Yngve Myhre (opprinnelig fra Selvær) som står bak prosjektet. Overnattingsstedet er støttet med ca 500 000 kr fra Innovasjon Norge.
Yngve Myhre er også blitt medeier i produksjonsselskapet The Norhtern Seaweed Company som sammen med utviklingsbolaget The Northern Company og innhøstingsforetaket Skimten Seaweed Harvest etablerer seg i Selvær, Træna. Prøveproduksjonen sommeren 2016 viser på gode resultater og 2017 satser aktørene enda mer. The Norhtern Seaweed Company vil skape sesongarbeidsplasser for ca 3-4 personer i tangmottaket på Selvær. Stillingene vil lyses ut før jul. Alle tre selskapene har forretningsadresse i Selvær.

Se tang fra Selvær https://vimeo.com/182971824
Træna Arctic Fishing www.tenktraena.no/arcticfishing
(foto nedenfor: Alex Asensi)

Træna Fisker AS startes

Vi trenger fler fiskere i Træna. Et fiskeriselskap med formål å hjelpe unge fiskere å etablere egne bedrifter har startet. Samlet aksjekapital er på nesten 1 mill. kr. 55 aksjonærer står bak tiltaket. I styret sitter lokale fiskere og andre engasjerte. (Merethe Lillegård, Eyvind Holmen, Lena Holmen, Stein Holmen, Sverre Hyttan, Roald Holmen og Odd Jostein Stangen) Unge, med prioritet på dem opp til 35år, som har lyst å starte som fisker i Træna, og som trenger hjelp med å komme i gang, kan søke om økonomisk, administrativ og praktisk hjelp gjennom selskapet. Sjekk ut hvordan det fungerer her, og spre ordet!
www.tenktraena.no/fisker-as 

Træna-Hawaii: Portretter av Havfolket

Prosjektet Træna-Hawaii  gjennomføres hvor Trænas gamle fotografiskatt skaper mye oppmerksomhet. Den fine historien har blitt ivaretatt, fotografier og brev arkivert og alt materiale sikret for framtiden gjennom Arkiv i Nordland. Ca halvdelen av dagens innbyggere i Træna har blitt fotografert med det opprinnelige kamerat som Alma fikk tilsendt fra broren i Hawaii. Et utvalg av bilder vises nå i Maja Atterstigs fotoutstilling på Rana Museum. Hun ble valgt ut som Smeltedigelens festivalkunstner 2016, og resultatet er at ett stykke Trænahistorie formidles til et brett publikum i hele Norge.
 www.facebook.com/traena-hawaii
 www.tenktraena.no/traenahawaii

Træna-Vega-Røst

Træna kommune har fått i gang et samarbeidsprosjekt mellom øyer i nord og med Nordland Fylkeskommune. Temaet er å se på felles innsatser for utvikling av de mest særpregete og spennende øyene i Nordland. Blant annet fiskeri, reiseliv og samferdsel/transport vil være temaer å jobbe med. Træna er prosjektleder. Vi har fått 300 000 kr i ekstern finansiering fra fylket til forprosjektet.

SPIS TRÆNA

Prosjektet "Spis Træna" ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Træna Museum og Husøy skole. Tanken var å knytte lokal mattradisjon og innovasjon tettere sammen. Elevene skal gjennom ulike aktiviteter året rundt få bli bedre kjent med lokal sanke- og matkultur. I etterkant har også Spis Træna fått hjul og fart utenfor øya. Matvognen "Spis Træna" har startet salg av havmat på events rundt omkring i Nord-Norge. Vognen kjør ut til større og mindre arrangementer og er med å profilerer Træna som et interessent sted med fokus på mat og gode råvarer. Træanfestivalen, Helgeland Museum og foreningen Opplev Træna er med i satsningen på ”Trænas holme på hjul”

Træna nominert til årets reiselivspris

Træna har blitt nominert til årets reiselivspris av Innovasjon Norge. I kjølvannet av det har de laget en kortfilm om Træna og vi har blitt invitert til å holde foredrag når Norsk Opplevelseskonferanse har 10-års jubileum, i Svolvær den 1-3 november.
http://norskopplevelseskonferanse.no/Sistenytt 

Artist in Residence + Business in Residence

Artist in Residence-prosjekter gjennomføres løpende. 100 søkere på ett år viser at interessen for å komme til Træna å bidra med kunnskap og prosjekter er stor. Prosjektet er finansiert eksternt gjennom fylkets ordning om Residence-sentra. Finansiering er ca 150 000 kr/år. Kommunen stiller med bolig på Fløholmen. Kunstnere, arkitekter, fotografer, dykkere, antropologer og andre som inngått i programmet har på ulike måter bidratt med kreative innsatser på øyen. Ny utlysning ligger ute nå. Nytt i år er at vi også profilerer Business in Residence, slik at man kan søke med et forretningsprosjekt.
www.tenktraena.no/air  
www.tenktraena.no/business
 

Naust, badstuer og andre bidrag

Øyens eldste naust har blitt ivaretatt og bygget om til et åpent samlingsrom og en badstuekrok. Naustet skal kunne brukes av skoleklasser og andre i lokalsamfunnet og besøkere. 15 pers jobbet på dugnad i 3-4 uker for å bygge det opp. Ekstern finansiering fra Sparebanksstiftelsen mfl 130 000 kr. Lokale eiere har også investert i renovering, forsikring og vedlikehold. Resultat: Trænas eldste naust forfaller ikke, men brukes i stedet aktivt. En badstuefestival ble arrangert som åpningsseremoni. En lokal forening er startet.
 
Andre AIR-prosjekt: En Lill-badstue har byggets og er et lokalt turmål som brukes jevnlig. Øy-forskeren Consuelo Griggio har bidratt med forskning på og om øyen. Tegneserieskaperen Vegard Skogmo har skrevet og tegnet en bok om Petter Dass. Maleren Kyrre Bostwick Bjerk har hatt maleristudio med skolebarn. Solveig Nygaard Langvaad skriver en bok om vinterbading på Træna. Fridykkeren Lars Skimten har laget film om dykking på Træna. Man kan lese om alle prosjekter og hva de bidratt med ved å følge denne lenk:
www.airtraena.wordpress.com
 

Chefs in Residence hos Træna Rorbuferie

De lokale spise- og overnattingsstedene Træna Rorbuferie og Havfolkets Hus har gått sammen med Træna museum om en ny ordning for å tilby kokker eller andre matfaglig interesserte å komme til Træna for et opphold som Chefs in Residence. I ånden av prosjektet "Spis Træna" kan kokker og smakskunstnere få være kreative og utvikle menyer, inspireres av lokale tradisjoner og arbeide på lag med lokale talenter. Træna ønsker velkommen til kokker som ser kobling mellom tradisjon og innovasjon og som kan komme Trænasamfunnet til gode. Det handler om ringvirkninger i kommunen og som kokk kan bidra til at Trænas matfat, altså havet, blir ivaretatt og utviklet gjennom nye ideer. Træna Rorbuferie stiller med kjøkken og overnattning og tilgang på ferske råvarer å eksperimentere med. Rorbuene er kjente for sitt gode og tradisjonelle kjøkken, og kokkene vil få tilgang på kjøkken å jobbe i her. Også Havfolkets Hus bidrar med kjøkken, bar og arena hvor matglede og events kan skapes. Bidrag som kokk er å spre matglede og bidra med læring lokalt. Kanskje er det å skape en pop-up restaurant, utvikle en kokegrop med steinaldermat, skape et gatekjøkken eller invitere til en fine-dining aften? Det å samarbeide med de lokale næringslivet, spisestedene på øyen, elevene i skolen eller på annen måte involvere bygden er viktig. Kanskje ender oppholdet med et nytt produkt, en Træna-oppskrift, eller et matlagingskurs?

www.tenktraena.no/chefs
www.rorbu-ferie.com

Ta Træna med Storm

Nye vinterfestivalen Ta Træna med Storm er etablert og setter fokus på at Træna skal kunne oppleves som festivaløy ikke kun om sommeren, uten hele året. Samarbeide mellom Træna Museum, Opplev Træna, Trænafestivalen og Tenk Træna. Anslag om 70 000 kr fra fylkets kulturmidler til gjennomføring 2017. Book helgen 17-19 februar.

www.tenktraena.no/vinterfest 

Turistkontor

Træna har et nytt turistkontor og en lokal turistguide som på en hyggelig måte ønsker velkommen til øyen. Turistkontoret ble bygget opp av Træna Snekkerservice og har hållit åpent hele sommeren.

Opplev Træna 

Foreningen Opplev Træna har startet for å fremme opplevelsesnæringen i Træna. Medlemmer er en sammenslutning av turist-service- og opplevelsesaktører på Træna. Styreleder er Marianne Olsen Sjøset. Årsmøte gjennomføres 30 okt. Alle er velkommen!
 

Tenk Træna på nettet

Træna har en hjemmeside som forklarer hvordan man kan reise, hvor man kan overnatte, hva man kan oppleve, kart, turmål, kalender osv. Alle lokal aktører som ønsker har egne sider på hjemmesiden. Klikke deg runt og se hva du finner:
www.tenktraena.no

 Kommuneplan for Træna 2030

Det arbeides på Trænas nye Kommuneplan, med visjonen for 2030. Gjennom en bred prosess hvor lokalbefolkning, administrasjon, næringsliv og politiker bidrar, stakes en ny kurs ut for Trænas utvikling som samfunn. Seneste kommuneplanen er fra 1997 og den nye versjonen vil bli et viktig styringsdokument for utviklingen videre. Med oppdaterte planer (arealdel og samfunnsdel) er det nemmere å ta beslutninger om nye bygg, anlegg, eller for å søke midler om stedsutvikling. Skjønnsmidler på omlag 400 000 kr gjør Kommuneplan-arbeidet mulig. Les mer om prosessen og last ned et Kunnskapsgrunnlag om Træna som er tatt frem som en del i arbeidet. 
www.tenktraena.no/kommuneplan

Havet e mor di

Havet er mordi - et seminar for landets ungdomspartier leder ble gjennomført i sommer i samarbeid med Trænafestivalen og kompetansebyrået Salt. Ekstern finansiering av Nordland Fylkeskommune og en rekke private sponsorer gjorde initiativet mulig. Se filmopptak fra samlingen og slutdebatten i sommer:
www.tenktraena.no/havetemordi

Næringsetableringer

Næringsetableringer som Tenk Træna vært med å hjulpet med etablering/utvikling:

  • Café Aloha har startet med lokale eiere Eirin Blomsø og Petúr Herbertson. Træna har nå et koselig og unikt møtested med kafé og bar som er åpent hele året. 
  • Enkeltmansbolaget Panimated har startet. Lokal driver Sonja Langskjær har valgt å flytte tilbake til Træna og driver eget foretak med animasjon og illustrasjon, og jobber i tillegg som prosjektansatt i noen av prosjektene i Tenk Træna. 
  • Havfolkets Hus (Trolle Blå AS) har startet og drives nå av lokale Alexis Escobar med stort engasjement.
  • The Northern Company. Utviklingsbolag for tang og tare i Selvær, forretningsadresse flyttet til Selvær 2016. Zoe Christiansen er gründeren bak firmaet, og hun kom til Træna som Artist in Residencegjest 2015.
  • The Northern Seaweed Company. Produksjonsselskap i Selvær, etableres i 2016 med bla Yngve Myhre som aksjonær.
  • Skimten Seweed Harvest. Innhøstingsforetak, lokalisert til Selvær, etablert 2016. Drives av Lars Erik Skimten som vært på Træna i flere perioder tidligere.
  • Træna Fisker AS, lokalisert til Træna, 55 lokale aksjonærer.
  • Træna snekkerservice drives på fulltid av Marcin Pawlak siden 2015. Utviklingsplaner for foretaket finnes. 

Øvrige prosjekt og tiltak 


Den som går i tanke om å start et prosjekt, etablere en bedrift eller sette igang et samarbeide er velkommen å ta kontakt for hjelp, sparring og samarbeide.

KONTAKT
info@tenktraena.no / moa.bjornson@trana.kommune.no
tel: 47478016 / www.tenktraena.no 
Copyright ©  Tenk Træna
info@tenktraena.no // www.tenktraena.no 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Træna · Rådhuset · Træna, 8770 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp