Copy
Allereerst de beste wensen voor 2021! In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de start van het afstandsonderwijs en de noodopvang na de kerstvakantie; de jarigen in de maand januari; informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, papierinzameling en meer. Veel leesplezier!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 9 schooljaar 2020-2021
Agenda
ma 11 jan Nieuwsbrief;
Onderwijs op afstand. In ieder geval tot 18 januari. 
wo 20 jan MR/OC vergadering (online)
ma 25 jan Nieuwsbrief
wo 27 jan Studiedag: groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij
ma 1 en di 2 jan Papiercontainer 
Van het team
Gelukkig nieuwjaar
Namens alle medewerkers van Kindcentrum Johan Friso wens ik u/jullie een gelukkig, gezond en gezegend 2021!

                                
 
Lock down
Op moment van schrijven zitten we midden in de tweede Lock down. De leerkrachten geven afstandsonderwijs en ons Kindcentrum is alleen open voor noodopvang. De sluiting van de scholen en kinderopvang is in ieder geval tot 18 januari. Morgen (dinsdag) wordt bekend gemaakt of we op 18 januari weer naar school/opvang kunnen of dat de Lock down maatregelen verlengd gaan worden. Diverse bronnen spreken al over verlenging van de nu geldende maatregelen. Laten we eerst morgen afwachten.

Lief en leed
Manon Bosgraaf (onderwijsassistent) is aan het einde van de kerstvakantie positief getest op Corona. Zij is in quarantaine en maakt het naar omstandigheden goed. Meester Popke is ook thuis in quarantaine omdat zijn huisgenote positief getest is op Corona. Popke heeft momenteel zelf geen klachten. 
Juf Dirrie heeft een bewogen periode gehad in de kerstvakantie. Haar moeder en zwager kregen Corona. Heel verdrietig, haar zwager is hierdoor overleden. Haar moeder heeft alleen milde klachten gehad tot nog toe. Positief nieuws voor Dirrie is dat zij oma is geworden! Wat dubbel allemaal, blijdschap en verdriet zo dicht op elkaar. 
We wensen onze collega’s sterkte en kracht toe!

Afstandsonderwijs en afspraken over werken met Microsoft Teams   
Afgelopen maandag zijn we weer van start gegaan met afstandsonderwijs. Op wat kleine opstart probleempjes na verloopt het over het algemeen voorspoedig. Dank voor de betrokkenheid en uw inzet! 
  
De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben afgelopen week telefonisch contact gehad met de kinderen. Deze week is er gestart met videobellen via Zoom. Ouders hebben hierover nadere informatie ontvangen. 
Een positieve ontwikkeling om zodoende elkaar echt in beeld te hebben! 
 
Afspraken over gebruik van chat via Microsoft Teams 
Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben thuis de beschikking over een laptop van school voor het thuisonderwijs. Via Microsoft Teams zijn de kinderen in contact met de leerkracht door momenten van live instructies, online momenten met ruimte voor vragen en daarnaast de mogelijkheid voor vragen in de chat. Over de chatfunctie het volgende: 
De afgelopen dagen hebben we in de bovenbouw hinder ervaren van chatgroepen die door kinderen zelf zijn aangemaakt. Tijdens de lessen, maar ook daarbuiten, werd er door meerdere leerlingen veelvuldig gechat zonder dat dit functioneel was. Kinderen raken hierdoor afgeleid en de leerkracht heeft geen direct zicht op de aard van de gesprekken.  
We hebben afgelopen vrijdag besloten en met de kinderen afgesproken dat kinderen vanaf nu zelf geen eigen groep chats aanmaken of gebruiken. Een privé chat of even samen videobellen met een klasgenootje is prima, maar dus niet in groepsverband. De leerkracht heeft in het kanaal van de eigen klas wel een chatruimte, waar alle kinderen in zitten en ook de leerkracht zelf. Deze kan wel gebruikt worden. Daarbij willen we de kinderen en u erop wijzen dat de chat bedoeld is voor schoolzaken.  
 
Praktische tips bij het gebruik van de laptop 
Sommige leerlingen ervaren de klacht dat de laptop te traag wordt of mogelijk vastloopt. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat leerlingen er spelprogramma’s op geïnstalleerd hebben. Deze nemen heel veel ruimte in en vertragen alle andere apps. Dus géén spellen (zoals Roblox) downloaden,  alleen schoolprogramma’s erop. 
  
Bereikbaarheid voor vragen 
Heeft u vragen wat betreft het werk wat gedaan moet worden, dan kunt u de leerkracht bereiken via de mail, telefonisch of via Microsoft Teams. Wilt u er rekening mee houden dat de leerkrachten online lesgeven of en/of leerlingen in de noodopvang begeleiden, dus niet zondermeer kunnen reageren onder lestijd (online instructies vinden plaats tussen 8.30u en 12.00u). We begrijpen dat dit heel lastig kan zijn met een dringende vraag, maar wij vragen hiervoor uw begrip.  Mochten er door technische problemen achterstanden ontstaan in de weektaak, dan hebben wij daar uiteraard begrip voor. Stem dan met de leerkracht even af wat de prioriteiten zijn. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de sfeer thuis goed blijft en deze situatie werkbaar blijft voor iedereen. 
  
  
We begrijpen dat er veel van u als ouder(s)/verzorger(s) gevraagd wordt. Onze complimenten voor uw inspanningen om thuis uw kind(eren) te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.  
 
  
 Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van Kindcentrum Johan Friso
Harm Jan Jaarsma 
Bijbelverhalen

Volgens de planning van onze methode gaan de verhalen over Jezus, die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de ellende, maakte zieke mensen beter en laat zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt een wereld van verschil!

In de weken van afstandsonderwijs heeft de dagopening een andere vorm. Mocht u thuis aan de slag willen, hieronder het rooster met de verhalen van de komende weken:

Week 02 (11/01 - 15/01) Hier moet ik zijn
Lucas 2: 21-52
Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude Hanna herkennen het kind als de Messias die komen zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, gaan ze nog een keer naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden hem terug in de tempel, het huis van zijn vader.

Week 03 (18/01 - 22/01) Wat kies jij?
Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13
Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven voor de Heer. Veel mensen komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel. Hij kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de Eeuwige, de stem van het echte leven.

                                        

Welkom en jarigen
Max en Alex Kluwen zijn op 4 januari 4 jaar geworden. En Kjeld Boersma is op 7 januari 4 jaar geworden. Max en Alex komen in groep 1/2B en Kjeld Boersma in groep 1/2A. De jongens verheugen zich erop om na de Lock down naar school te gaan! Op 31 januari wordt Eyem Ata 4 jaar. Eyem komt in groep 1/2A. Nog of alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. We hopen jullie gauw te mogen ontvangen op de basisschool! 

Hieronder volgen de jarigen in de maand januari van de kinderen die al op de basisschool zitten:
     
5 januari Jelte Peters (2014) groep 4
5 januari Noa van Nieuwenhoven (2010) groep 7
5 januari Tessa van Nieuwenhoven (2010) groep 7
6 januari Roan Kooistra (2015) Groep 1/2 B
6 januari Lola Muabi (2015) Groep 1/2 A
7 januari Sophie Verwijs (2016) Groep 1/2 A
11 januari Teun Middelkoop (2016) Groep 1/2 B
11 januari Miela Zeweldi (2012) groep 5
12 januari Buruk Zeweldi (2014) groep 4
13 januari Lizzy Blaauw (2016) Groep 1/2 B
17 januari Jasmijn Ten Wolde (2013) groep 4
22 januari Azariya Solomon Ghirmay (2014) groep 3
25 januari Linn Mom (2009) groep 8
31 januari Merle Jansen (2015) Groep 1/2 A
         

Jongens en meisjes, nog of alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

               
Even voorstellen
Even voorstellen: vrijwilligster
 
Mijn naam is Jannie Kielema ik woon op de Oostercluft in Steenwijk.
Getrouwd met Gerard en we hebben drie kinderen, die al jaren niet meer thuis wonen.
We hebben een kleindochter en we verwachten elk moment dat we weer opa en oma worden.
Op de Clausschool en in de Kiel bij Schoonoord (Drenthe) heb ik ruim vijf jaar ervaring opgedaan in het ondersteunen van kinderen bij het leren. De onderbouw 1,2,3, en 4 kunnen op mijn hulp rekenen.
Dinsdag, woensdag en de donderdag ben ik de hele dag op school. Mijn ervaring is de vooral met de kinderen in groep 3, die het lezen en rekenen lastig vinden.
Ik ondersteun de leerkracht door de kinderen individueel te helpen en te motiveren om hun taken te doen. Vorige week heb ik met verschillende leerkrachten kennis gemaakt. Het voelt heel goed om nu op Kindcentrum Johan Friso te kunnen helpen waar nodig is. Aanstaande dinsdag is mijn eerste dag dat ik ga ondersteunen bij de noodopvang.
 
Vriendelijke groet,

Jannie Kielema


Incasso vrijwillige ouderbijdrage
Omstreeks 29 januari wordt de incasso van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage uitgevoerd.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt aangewend om allerlei extra’s te bekostigen, zoals Sinterklaascadeautjes, drinken en wat lekkers bij activiteiten, aanschaf van pleinmaterialen, enzovoorts. De betaling verloopt, zoals hierboven genoemd, volgens een automatische incasso.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Deze staat gepubliceerd in de schoolgids.
Opbrengsten oud papier inzameling
                           

Reeds heel wat jaren zorgt Kindcentrum Johan Friso voor oudpapierinzameling in de wijk de Gagels. Dit wordt gedaan middels een brengcontainer, welke 1x in de maand op de eerste maandag en dinsdag van de maand bij ons gebouw in de straat staat. 
 
Sinds afgelopen jaar werken we voor de inzameling van het oud papier samen met de ROVA. Meerdere verenigingen en stichtingen in Steenwijk en omgeving hebben ervoor gekozen om samen te gaan werken met de ROVA. Met dalende marktprijzen voor papier was dit een verstandig besluit, aangezien de ROVA gegarandeerde vergoedingen geeft per tonnage ongeacht stijgingen of dalingen in marktprijzen. 
 
De dagen waarop de papiercontainer bij ons Kindcentrum staat, wordt vermeld op onze jaarkalender, in de nieuwsbrief en in de agenda van onze website. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de inkomsten van de oudercommissie. Hierdoor kan de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage relatief laag gehouden worden.
 
Hierbij in een kort overzicht van de behaalde opbrengst in de afgelopen 3 maanden:
 
Oktober 2020: €58,88
 
November 2020: €55,42
 
December 2020: €54,74

 
Via deze weg onze dank aan eenieder die een steentje bij heeft gedragen aan deze papieropbrengst!
 
Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumjohanfriso@accrete.nl.
Kindcentrum Johan Friso Schaepmanstraat 5 Steenwijk, OV 8331 AW Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Johan Friso, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Johan Friso · Schaepmanstraat 5 · Steenwijk, OV 8331 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp