Copy
In deze nieuwsbrief delen we u een link met de mogelijkheid een review achter te laten van de basisschool en onze Kinderopvang. Verder: een korte update van de verlengde Lock down; de jarigen in februari; alternatieve vorm van het Open Huis en meer. Veel leesplezier!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 10 schooljaar 2020-2021
Agenda
ma 25 jan Nieuwsbrief
wo 27 jan Studiedag: groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij
do 28 jan Open Huis  --> Bel of mail voor een Coronaproof afspraak!
ma 1 en di 2 feb Papiercontainer 
ma 8 feb Nieuwsbrief;
Weer naar school???
20 t/m 28 feb Voorjaarsvakantie
Van het team

Lock down: vervolg
Avondklok, de Engelse variant, vitaal beroep, online lesgeven, Microsoft Teams, OMT, etc, etc. Het zijn allemaal woorden, begrippen waar we een jaar geleden niet over spraken. Ze zijn inmiddels volledig ingeburgerd. Iedereen reageert verschillend op de veranderende omstandigheden. Dat alle maatregelen op iedereen veel impact hebben is het understatement van de dag.   

We merken dat u als ouders/verzorgers enorm uw best doet om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. We realiseren ons ook dat het voor heel veel ouders een flinke klus is. 
Hierbij een bemoedigende tekst:

                           

Toetsen & Rapport
Normaal gesproken worden er in deze periode onder andere Cito-Toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven ons mede-inzicht hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Tevens geeft het ons input of we ons onderwijs op een goed manier hebben ingericht. In de huidige situatie van afstandsonderwijs gaan we de kinderen niet toetsen. We wachten hiermee totdat de kinderen weer even fysiek op school zijn. We gaan ons ook buigen over wanneer we het schoolrapport meegeven en of we dit in de gebruikelijke vorm zullen doen. De geplande oudergesprekken zullen worden verplaatst. Data hiervan worden nog nader bepaald.

Lief en leed: korte update
In de vorige nieuwsbrief deelden we lief en leed van een aantal medewerkers. Hierbij een korte update: 
Meester Popke is klachtenvrij gebleven en inmiddels weer uit quarantaine. Juf Manon is inmiddels ook klachtenvrij en uit isolatie. Goede berichten dus!

Open Huis??? 
Op de kalender staat vermeld dat er Open Huis wordt gehouden op donderdag 28 januari. Wegens Corona kan dit niet in de gebruikelijke vorm doorgang krijgen. Wel is het mogelijk voor nieuwe ouders om een Coronaproof afspraak te maken! Verderop in de nieuwsbrief wordt hiervoor geadverteerd. De advertentie volgt later deze week in de lokale media. 
Zegt het voort!

Klantentevredenheidsonderzoek Basisschool en Kinderopvang
Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat er uitnodiging is gedaan naar alle ouders om een review achter te laten met uw ervaringen over de basisschool en/of de Kinderopvang.
In deze nieuwsbrief doen wij opnieuw een oproep om dit in te vullen. Als u dit in het verleden al hebt ingevuld mag u dit gerust nogmaals doen met uw huidige bevindingen. 
De ingevulde reviews zijn voor iedereen te vinden via de homepage van onze website. Een mooie bron van informatie voor nieuwe ouders in de oriëntatie op een school of opvang voor hun eigen kind(eren). 
 
Om uw review in te vullen voor de basisschool, klik op onderstaande link:

Onderwijsscore:  
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1036029/kindcentrum_johan_friso_onderwijsscore
 

Om uw review in te vullen voor de Kinderopvang (dit geldt ook voor de Peuteropvang en BSO), klik op onderstaande link:

Kinderopvangscore:
https://klantenvertellen.nl/invite-link/1035968/kindcentrum_johan_friso_kinderopvang

Alvast bedankt voor uw medewerking!
  


Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van Kindcentrum Johan Friso
Harm Jan Jaarsma 
Advertentie: alternatief voor Open Huis
Bijbelverhalen

Volgens de planning van onze methode gaan de verhalen over Jezus, die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de ellende, maakte zieke mensen beter en laat zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt een wereld van verschil!

In de weken van afstandsonderwijs heeft de dagopening een andere vorm. Mocht u thuis aan de slag willen, hieronder het rooster met de verhalen van de komende weken:

Week 04 (25/01 - 29/01) De kracht in jou
Lucas 4: 14-39
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou komen die blinden zou laten zien en onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet voorstellen welke kracht in Jezus werkt.
In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door een andere kracht: een boze geest. Jezus verjaagt die boze geest. De man wordt weer zichzelf.

Week 05 (01/02 - 05/02) Niet te geloven!
Lucas 5: 1-26
Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Een paar vissers hebben de hele nacht niets gevangen, maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien zitten ze plotseling vol. Een man geneest van zijn huidziekte. Vier mannen laten hun zieke vriend op een draagbed door het dak voor Jezus’ voeten zakken en de vriend staat op. Niet te geloven – maar echt waar!

                                        

Jarigen
Hieronder volgen de jarigen in de maand februari van de kinderen die al op de basisschool zitten:
 
3 februari Isa Eleveld (2016) Groep 1/2 C
6 februari Joey Steffens (2015) Groep 1/2 A
8 februari Veerle Tromp (2013) groep 3
12 februari Nada Rometi (2011) groep 6
17 februari Emre Akgun (2015) Groep 1/2 B
17 februari Jasper Keizer (2015) Groep 1/2 C
18 februari David Heite (2015) Groep 1/2 B
19 februari Elise Groenen (2013) groep 4
19 februari Lynn van den Berg (2016) Groep 1/2 A
22 februari Jesse Osuala (2009) groep 8
23 februari Azariya Solomon Ghirmay (2014) groep 3
25 februari Rubin Lindenburg (2016) Groep 1/2 C
 
Jongens en meisjes, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

               
Opbrengsten oud papier inzameling
De opbrengst van de inzameling van oud papier in januari heeft €81,60 opgeleverd.

De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de inkomsten van de oudercommissie. Via deze weg onze dank aan eenieder die een steentje bij heeft gedragen aan deze papieropbrengst.

Ps.
De dagen waarop de papiercontainer bij ons Kindcentrum staat, wordt vermeld op onze jaarkalender, in de nieuwsbrief en in de agenda van onze website. De eerstvolgende dagen waarop de brengcontainer er staat, is op: maandag 1 en dinsdag 2 februari 2021. 

                             
Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumjohanfriso@accrete.nl.
Kindcentrum Johan Friso Schaepmanstraat 5 Steenwijk, OV 8331 AW Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Johan Friso, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Johan Friso · Schaepmanstraat 5 · Steenwijk, OV 8331 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp