Copy
Op weg naar Pasen!
In deze nieuwsbrief onder andere een korte terugblik op de afgelopen weken; personele ontwikkelingen; aanvullende info vrijwilliger(s) gezocht voor moestuin; jarigen in april; vakantierooster 2021-2022; oud papier opbrengst en meer. Veel leesplezier!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 13 schooljaar 2020-2021
Agenda
ma 29 mrt Nieuwsbrief;
MR-vergadering (online)
di 30 mrt Verkeersexamen theorie groep 7/8
do 1 april Paasviering (onder schooltijd)
vr 2 april Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
zo 4 april Eerste Paasdag
ma 5 april Vrij i.v.m. Tweede Paasdag
do 8 april AC-vergadering (online)
ma 12 april Nieuwsbrief
ma 12 en di 13 april Papiercontainer
do 15 april MR-vergadering
di 20 april Eindtoets groep 8
wo 21 april Eindtoets groep 8
vr 23 april Koningsspelen: groep 1 t/m 8 om 12.00u vrij
24 april t/m 9 mei Meivakantie
di 27 april Koningsdag
di 4 mei Dodenherdenking
wo 5 mei Bevrijdingsdag
zo 9 mei Moederdag
ma 10 mei Nieuwsbrief
ma 10 en di 11 mei Papiercontainer
do 13 mei Hemelvaartsdag
vr 14 mei Dag na Hemelvaart: extra vrije dag
Van het team

Corona update
In de vorige nieuwsbrief communiceerden we dat we nog geen groepen naar huis hebben hoeven sturen wegens positief geteste personen. Daarbij vermeldde ik nog dat deze situatie echter van het ene op het andere moment kan veranderen…Nog dezelfde dag bleek dit het geval te zijn. ’s Middags kregen we bericht dat juf Rianne met klachten positief getest was. Bron- en contactonderzoek wees uit dat de groep 1/2B in quarantaine moest. We zijn inmiddels 2 weken verder en gelukkig zijn de kinderen nagenoeg allemaal weer terug op school. 

Voor de ouders die bereid zijn hun kind te laten testen: andere soorten testen voor jonge kinderen
Vanaf 4 april krijgen alle kinderen tot twaalf jaar alleen nog maar een ondiepe neustest aangeboden, in combinatie met de keeltest. Dit maakt dat een coronatest voor kinderen minder vervelend is. 

De GGD onderzoekt verschillende coronatesten die nog minder belastend voor kinderen zijn, zoals de ademtest. Hierbij wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de resultaten. Het daarom nog een tijdje kan duren voordat kinderen op deze manier getest worden.
Tip: je kunt voor je kind een DigiD aanvragen. Met een DigiD kun je eenvoudiger een testafspraak maken en is de uitslag sneller beschikbaar. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
 

Personele ontwikkelingen
Juf Rianne is nog herstellende van Covid-19. Qua klachten (koorts, hoesten, hoofdpijn, etc.) gaat het al wel beter. De vermoeidheid is nog het grootste struikelblok. We wensen Rianne een voorspoedig verder herstel toe!
 
Vorige week hebben we u geïnformeerd over de gezondheidssituatie van juf Anneke Bloemhof. Juf Anneke heeft vorige week maandag uitslagen gekregen van de onderzoeken n.a.v. de diagnose darmkanker. Ook is het behandelplan besproken. Zoals het lijkt zit de kanker alleen in de darm. Via een kijkoperatie wordt er een stuk darm verwijderd met de intentie zonder stoma. Het kan (vanaf afgelopen maandag gerekend) nog wel 3 weken duren voor zijn aan de beurt is, maar het kan ook sneller. In de aanloop richting de operatie zal Anneke mede wegens Corona risico’s niet op school zijn. We wensen juf Anneke veel sterkte en rust toe in aanloop richting de operatie! 
 
Voor de tijdelijke invulling van juf Annekes taken op school zal juf Sifra een gedeelte van de dagen de taken van juf Anneke tijdelijk invullen. In principe de woensdagen en vrijdagen tot de meivakantie. En deze week ook op de maandag. Voor de overige dagen is er via Bemiddelingsbureau Slim en binnen Accrete een interne vacature gedeeld. We hopen de tijdelijke vervanging zo gauw mogelijk verder in te kunnen vullen.
 

Op weg naar Pasen
Aanstaande vrijdag zijn de kinderen vrij vanwege Goede Vrijdag en maandag 5 april zijn de kinderen ook vrij: het is dan 2e Paasdag. Waar staan we eigenlijk bij stil als we Pasen vieren? 
In het rooster van de Bijbelverhalen kunt u ook zien dat de verhalen in deze periode gaan over het sterven en de opstanding van Jezus. De Goede Vrijdag staat het sterven van Jezus centraal. We noemen dit een goede dag omdat Jezus door Zijn lijden en sterven onze zonden heeft gedragen. Ten derde dage stond Jezus op uit het graf. De zondag is het Eerste Paasdag, we vieren dat Hij is opgestaan. Jezus leeft!


Ik hoop u middels deze nieuwsbrief zo volledig mogelijk te informeren. 
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op.


Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team,
Harm Jan Jaarsma 
Bijbelverhalen

‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht.

Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen 
Lucas 23 en 24: 1-35 
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’
 
Week 14: 5 t/m 9 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13
Tegenstanders, Ezra 4:1-24

                                        

Jarigen en welkom!
Vayenna Diekmann (zusje van Jaxx uit groep 1/2C) wordt op 17 april 4 jaar. Vayenna komt in groep 1/2B. Matjano Klompé (broertje van Micah uit groep 1/2B) wordt op 21 april 4 jaar. Matjano start in groep 1/2C. En op 22 april wordt Isa Hollander (zusje van Noah uit groep 1/2C) 4 jaar. Isa komt in groep 1/2B. Lieve kinderen, alvast van harte gefeliciteerd en van harte welkom op de basisschool!
 
Hieronder volgen de jarigen in de maand april van de kinderen die al op de basisschool zitten:

 
2 april Roos Greven (2011) groep 6
4 april Dannick Bos (2013) groep 4
4 april Hidde Spijksma (2013) groep 4
11 april Sirak Zeweldi (2008) groep 8
12 april Kim de Jonge (2009) groep 7
18 april Monique Vink (2012) groep 5
21 april Demi van der Weerd (2010) groep 7
23 april Karim Rometi (2015) Groep 1/2 C
23 april Giovanny Valkeneer (2016) Groep 1/2 C
24 april Leona Kat (2012) groep 5
24 april Brayden Trinks (2015) Groep 1/2 B
26 april Tess Eggink (2012) groep 5
30 april Jolie Van Den Berg (2016) Groep 1/2 C


Jongens en meisjes, alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Een hele fijne dag toegewenst!

                       
Oud papier opbrengst

De opbrengst van het oud papier in februari was:  
 
Februari 2021: € 54,06
 
Via deze weg onze dank aan eenieder die een steentje bij heeft gedragen aan deze papieropbrengst!
 
De dagen waarop de papiercontainer bij ons Kindcentrum staat, wordt vermeld op onze jaarkalender, in de nieuwsbrief en in de agenda van onze website. 

                      

Vakantierooster 2021-2022
Beste ouders/verzorgers,

Hierbij doe ik u alvast het vakantierooster toekomen van schooljaar 2021-2022. Ter aanvulling: in dit overzicht zijn nog geen studiedagen opgenomen.

Sluiting BSO’s Accrete
Zoals bekend zijn 8 februari 2021 de scholen weer geopend. Tegelijk daarmee hebben we bij Accrete de BSO ook opengesteld voor alle kinderen van de eigen school omdat die onder schooltijd toch ook met elkaar in aanraking komen.
De gemeente Steenwijkerland heeft aangegeven dat dit niet conform de Corona wetgeving is. Ondanks het uitwisselen van onze argumenten heeft men ons gesommeerd de BSO te sluiten.
Helaas moesten de bso's met ingang van donderdag 25 maart 2021, op last van de gemeente, (dus ook in Zwartewaterland) sluiten. De BSO's zijn vanaf deze datum uitsluitend geopend voor de inmiddels bekende noodopvang. Ouders die gebruik maken van de BSO hebben hierover nadere informatie ontvangen via 'KidsConnect'.
Aanvullende info: oproep vrijwilliger(s) moestuin op de dinsdagmiddagen
Tweemaal heeft er een oproep in de nieuwsbrief gestaan waarin is aangegeven dat we op zoek zijn naar één of meer vrijwilligers voor de moestuin. Dit heeft nog niet geleid tot concrete aanmeldingen. Hierbij een aanvulling op de vorige oproep met meer specifieke informatie, wat mogelijk voor u meer beeld geeft over de gezochte hulp. 
Op dinsdagmiddagen houden we ateliermiddagen in de bovenbouw. De kinderen werken in kleine groepjes aan gekozen creatieve activiteiten. De moestuin willen we als onderdeel opnemen in het aanbod van ateliers. 
Welke (groot-)ouders met affiniteit met tuinieren zijn mogelijk regelmatig beschikbaar en inzetbaar om op de dinsdagen te helpen bij de moestuin? Dit is vanaf 12.30u tot ca. 13.30u (inclusief heen- en teruglopen). Bij meerdere opgaven kan er gerouleerd worden.
Bent u degene wie wij zoeken? Neem dan contact op via: kindcentrumjohanfriso@accrete.nl

               
Activiteiten van ‘Sociaal Werk de Kop’ in de meivakantie!
Verrassingstas bij de bibliotheek!

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumjohanfriso@accrete.nl.
Kindcentrum Johan Friso Schaepmanstraat 5 Steenwijk, OV 8331 AW Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Johan Friso, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Johan Friso · Schaepmanstraat 5 · Steenwijk, OV 8331 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp