Copy
In deze nieuwsbrief onder andere een korte terugblik op het verkeersexamen; vooruitblik op de Koningsspelen; personele ontwikkelingen en meer. Veel leesplezier!
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 15 schooljaar 2020-2021
Agenda
ma 12 april Nieuwsbrief
ma 12 en di 13 april Papiercontainer
do 15 april MR-vergadering
di 20 april Eindtoets groep 8
wo 21 april Eindtoets groep 8
vr 23 april Koningsspelen: groep 1 t/m 8 om 12.00u vrij
24 april t/m 9 mei Meivakantie
di 27 april Koningsdag
di 4 mei Dodenherdenking
wo 5 mei Bevrijdingsdag
zo 9 mei Moederdag
ma 10 mei Nieuwsbrief
ma 10 en di 11 mei Papiercontainer
do 13 mei Hemelvaartsdag
vr 14 mei Dag na Hemelvaart: extra vrije dag
Van het team

Terugblik activiteiten

Verkeersexamen groep 7/8
Op dinsdag 30 maart werd het landelijke schriftelijke verkeersexamen gehouden. Een enkeling had een herkansing nodig, maar slaagden vervolgens ook overtuigend. 
Nog leuk om te vermelden: Myrthe alle 25 vragen van het examen goed! 
Alle kinderen zijn geslaagd. Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd!
Ps. Esmee en Marieke waren op de dag van de diploma-uitreiking afwezig, maar ook zij waren met vlag en wimpel geslaagd! Nog even vastgelegd op camera ;)
 

Vooruitblik activiteiten

Koningsspelen op vrijdag 23 april
Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op de planning. Dit wordt een feestelijke dag. Wel met beperkingen, aangezien de groepen (nog) niet mogen mengen. Desondanks belooft het een superleuke dag te worden. We kunnen u alvast vermelden dat ervoor eten en drinken wordt gezorgd. Denkt u eraan dat alle groepen op deze dag om 12.00u vrij zijn?! 
Binnenkort hoort u meer!
 

Personele ontwikkelingen
Juf Anneke heeft afgelopen vrijdag de geplande operatie ondergaan. Dit is goed gegaan. Nu is er tijd nodig voor herstel. We wensen juf Anneke een voorspoedig herstel toe!

Juf Rianne is afgelopen week weer begonnen met lesgeven. Gelukkig bemerkte ze, in de nasleep van Covid-19, de dagen ervoor al een aanmerkelijke verbetering. De vermoeidheid is niet weg, maar gelukkig is dit wel echt minder geworden. Fijn dat juf Rianne weer terug is!


Ik hoop u middels deze nieuwsbrief zo volledig mogelijk te informeren. 
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op.


Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team,
Harm Jan Jaarsma 
Bijbelverhalen

Het volk Israël leefde lange tijd in ballingschap in Babylonië. Alles was daar anders dan ze gewend waren. Was dat het ‘nieuwe normaal’, of zou alles weer worden zoals vroeger? Als koning Cyrus in Perzië aan de macht komt, verandert alles: ze mogen terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Maar toch zijn niet alle problemen dan voorbij.
Voor eind april bieden we een lesweek rond Hooglied (ook op een ander moment te gebruiken, als u deze week vakantie hebt). En rond Hemelvaart en Pinksteren horen de kinderen de verhalen die bij deze feestdagen horen.

Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen? 
Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10 
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag.
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning.

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen 
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12 
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.

                                        

Vanuit de MR
De MR heeft op 29 maart via Teams vergaderd. Onderstaande zaken zijn besproken:
MR is op de hoogte gesteld dat er verkennende gesprekken plaats vinden met betrokken partijen over de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso. Met het team van KC Johan Friso wordt voor de zomer een PvE (programma van eisen) opgesteld. Kijkend naar de groei van ons kindcentrum vraagt de MR aandacht voor de huisvesting in de overbruggingsperiode tot aan de realisatie van de nieuwbouw.  
Beleidsstukken vanuit de school en GMR zijn ingezien en besproken. 
De MR verdiept zich komende periode verder in het jaarplan. 
 
Activiteiten van ‘Sociaal Werk de Kop’ in de meivakantie!
Verrassingstas bij de bibliotheek!

Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumjohanfriso@accrete.nl.
Kindcentrum Johan Friso Schaepmanstraat 5 Steenwijk, OV 8331 AW Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum Johan Friso, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Johan Friso · Schaepmanstraat 5 · Steenwijk, OV 8331 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp