Copy

Nieuws over de lockdown, terugblik op de kerstbingo en nog veel meer nieuws.

Goede feestdagen

Aart Holtman 

Uit 't biezenmandje
Nieuwsbrief van dinsdag 15 december 2020
Agenda

De Buuzekaemp
  

15 december              Begin (gedwongen) kerstcorona-vakantie t/m 3 januari 2021
25 en 26 dec.             Kerst
31 december              Oudejaarsdag
  1 januari                   Nieuwjaarsdag

18 januari                   Weer naar school?

De Wijngaard
15 december             Begin (gedwongen) kerstcorona-vakantie t/m 3 januari 2021
25 en 26 december   Kerst
31 december             Oudejaarsdag
1 januari                    Nieuwjaarsdag
4 januari                    Start thuisonderwijs
 18 januari                 Weer naar school???

 

  Van de directeur

Brief bestuur
Hieronder treft u een schrijven aan vanuit het bestuur van Accrete m.b.t. maatregelen rondom corona. 


page1image55617072

Blokzijl, 15 december 2020
Betreft: sluiting kinderopvang en scholen

Beste ouders/verzorgers,

Het zal u niet ontgaan zijn dat Nederland opnieuw in lockdown is gegaan. Toch nog onverwacht geldt dit ook voor de kinderopvang en het basisonderwijs.
Concreet betekent dit dat vanaf morgen, 16 december tot in ieder geval 18 januari er geen fysiek onderwijs en opvang kan plaatsvinden.

Noodopvang
Voor ouders met cruciale beroepen (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus- covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen)
en voor kinderen met een bijzondere problematiek is er mogelijkheid tot noodopvang.
Op de website van de rijksoverheid kunt u daar meer over lezen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten- kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Voor de aanvraag van noodopvang verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van het kindcentrum.

Afstandsonderwijs
Alle kindcentra gaan de komende dagen hard aan het werk om het afstandsonderwijs in te richten zodat dit op korte termijn kan worden ingezet. U ontvangt nadere informatie van uw kindcentrum wanneer en hoe men gaat starten met het afstandsonderwijs. Dat kan deze week nog zijn en anders sowieso vanaf 4 januari a.s.

Financiën kinderopvang
Wanneer uw kind(eren) gebruik maakt van de kinderopvang dan zult u deze week nadere informatie ontvangen over de compensatieregelingen.

Tenslotte
Opnieuw staan wij aan de vooravond van een zeer bijzondere periode waarvan niet zeker is wanneer deze voorbij zal zijn. Deze periode vraagt veel inspanning van u en van onze medewerkers.
Wij willen iedereen veel wijsheid en kracht toewensen en ondanks alle beperkingen goede feestdagen.

Met vriendelijke groet,

Jan Spanjer
Voorzitter College van Bestuur

Toelichting schrijven bestuur

 • Vanaf morgen (16 december) zijn alle kinderen thuis. We gaan de komende dagen gebruiken om het thuisonderwijs weer in te richten. Voor alle duidelijkheid: er wordt geen thuisonderwijs aangeboden op 16, 17 en 18 december 

 • Het thuisonderwijs start op maandag 4 januari. Tussen 8.30 en 12.00 uur zal er digitaal worden lesgegeven. In groep 1 ziet dit er natuurlijk anders uit dan in groep 8. 

 • Wanneer één van beide ouders werkzaam is in de vitale sector kan er gebruik worden gemaakt van noodopvang. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u per mail een verzoek indienen bij meester Aart: kindcentrumwijngaard@accrete.nl Meester Aart is tevens degene die beslist of er wel of geen noodopvang wordt verleend.  

 • U kunt tijdens de lockdown gebruik maken van de laptop die de kinderen op school gebruiken. Let op: We gaan er hierbij van uit dat de laptop in dezelfde staat weer terugkeert als we deze hebben afgegeven. Tevens dient u voor ontvangst te tekenen. 
  De leerkracht van uw kind informeert u wanneer de afgifte plaatsvindt. 

Terugblik Kerst Bingo
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Het was van tevoren wel even spannend hoe het allemaal zou lopen. Gelukkig liet de techniek ons niet in de steek en verliep alles op rolletjes. Op de achtergrond hebben heel veel mensen geholpen om er een mooie avond van te maken. Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Tot slot
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020. Een raar jaar. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk weer terugkeert naar het oude. Dus:

 • Gewoon weer iemand een hand geven

 • Gewoon weer de winkel in zonder mondkapje

 • Gewoon weer een weekopening met ouders

 • Gewoon weer even over iets anders praten dan corona

 • Etc.

Het is echter koffiedik kijken wanneer alles weer terugkeert naar het oude. Ik wens u in ieder geval namens alle medewerkers van De Wijngaard en De Buuzekaemp fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en gezegend 2021                                                                                                                                     

Verlangen

We verlangen naar nabijheid
juist nu,
juist deze Kerst.
Nabijheid als een stukje hemel op aarde.

En juist in deze tijd
lijkt nabijheid zo ver weg,
zo ver als de hemel van de aarde.

Maar soms ook
ráken hemel en aarde elkaar even
zoals bij de geboorte van een Kind:
toekomst die weer openligt.


Bijbelverhalen
Week 52: 
Gabriël bij Maria                                   Lucas 1:26-38
Maria en Elisabeth, Lofzang va Maria  Lucas 1: 1:39-56
Geboorte van Johannes                       Lucas 1:57-80

Week 1: 2021
De Wijzen uit het Oosten                      Matteüs 2: 1-12 
                           

                                  

Wij heten alle nieuwe kinderen, 
op beide scholen, heel hartelijk welkom!

We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn!

                           

De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 januari 2021

Van De Buuzekaemp

Jarigen (t/m 31 januari)
Jasper, Tamara, juf Karin (16 januari) Jeffrey en Cloë

Ondanks alles; allemaal toch een heel fijne verjaardag toegewenst

De Buuzekaemp 100 jaar 

De feestcommissie is vorige week bij elkaar geweest. Er is het volgende besloten: Alle feestelijkheden worden vanwege Corona verplaatst naar 17 & 18 september. 
In grote lijnen zien de feestelijkheden er als volgt uit: 
17 september: Feest voor de kinderen (m.m.v. circus Okido) 
18 september: Reünie (oud-leerlingen)

Van De Wijngaard

Jarigen (t/m 31 januari)
Juf Jannie (19-12, KDV), Norah, Int.verz. Petra (22-12, KDV). Edun, Lisa, Nola, Ruben, Rafaël de J., Stan, Juul, Risho, Stijn, Noa, Tess, Charlotte, Kyan, Lieke, Berber, Kees, Ashley, Thijs, Elin, Hailey, Milan, Ziva, Mea, Meester Matthijs (11-1), Ayden, Seth, Fenne, Sofie, Lisa, concierge Lisette (18-1), Juf Mariëlle (19-1), Lotte, Lana, Vince, Jeffrey, Evan en Mackenzie

Ook jullie wensen wij allemaal een heel fijne verjaardag toe!
                                     

Kaarsen
We hebben weer voor iedere leerling een Fairforward kaars gekregen. Deze zijn inmiddels uitgedeeld. Wij bedanken de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk heel hartelijk voor dit lichtpuntje in deze donkere tijd. En hiermee natuurlijk voor de steun aan de landen die het veel minder hebben dan wij. Op het bijbehorende kaartje staat:

Hij is het licht dat schijnt in het donker.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar de vrede.
 

Website Gemeente Zwartewaterland, Viaa Hoogeschool Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp Pilot uitbreiding Zorgteams

De gemeente Zwartewaterland is al enige tijd bezig met het traject ‘Verbinding onderwijs en jeugdhulp’. Het doel is om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te organiseren voor alle kinderen en jongeren in Zwartewaterland. Eén van de onderdelen die hier onder vallen zijn de zorgteams op de basisscholen. Als er zorgen zijn rondom een kind, vanuit de klas of thuis, kan dit besproken worden met het zorgteam. Het huidige zorgteam bestaat uit de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige, die samen met de leerkracht en u als ouder kijkt wat er speelt en nodig is. Om te kijken of we hulp meer aan het begin in kunnen zetten, op een voor u laagdrempelige manier, sluit vanaf januari de preventiemedewerker, Aukje van den Arend, aan bij dit overleg. Zij heeft een andere professionele achtergrond dan een jeugdverpleegkundige en ib’er, waardoor ze elkaar aan kunnen vullen en versterken. En hopelijk directer hulp kunnen inzetten. Dit zegt dus niets over de zwaarte van de vraag.
Vanuit de gemeente Zwartewaterland wordt deze pilot begeleid en onderzocht door Sytske de Haan. Mocht u worden uitgenodigd voor een zorgteamoverleg, dan vragen wij u om toestemming of zij naderhand contact met u mag opnemen voor een gesprek over uw ervaringen. Want niet alleen de ervaring van de professionals is van belang, maar juist die van u, omdat we dit doen voor uw kind. Uiteraard wordt dit geheel anoniem verwerkt en bent u niet verplicht hieraan deel te nemen.
Van harte hopen we zo met elkaar de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp sterker te maken.
Viaa Hoogeschool, Website: Gemeente Zwartewaterland 

 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumwijngaard@accrete.nl.
Kindcentrum De Wijngaard Kraggelaan 2 Zwartsluis, OV 8064 CT Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum De Wijngaard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Wijngaard · Kraggelaan 2 · Zwartsluis, OV 8064 CT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp